HEM / CMS / Layout-tabell / Lägg till layout-tabell

Lägg till layout-tabell

​Lägg till layout-tabell på sidan.

En layout-tabell är ett objekt som kan läggas till på din sida. Denna är användbar när du vill till exempel placera text och bild bredvid varandra, men fungerar även bra med andra objekt. Denna tabell består av kolumner och rader. Du kan ändra kolumnbredder efter eget önskemål genom att gå in under “Kolumnbredder” för layout-tabellen. Både bild och text anpassar sig efter kolumnens storlek. Det finns ingen begränsning för hur många layout-tabeller du kan lägga in på en sida.

Ny layout-tabell

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

Klicka på en av “Plustecken” ikonerna, vilket beror på var på sidan du vill lägga in en layout-tabell.

Klicka på “Layout-tabell” i verktygspaletten som öppnas.

» Tabell uppgifter

Tabellnamn

Här skriver du tabellens namn. Detta namn är internt.

Antal rader

Tabellen har 1 rad som standard och om du önskar fler rader så skriver du in detta manuellt.

Antal kolumner

I denna dropplist väljer du antal kolumner för tabellen.

Spara

Innan du sparar bör du ange den responsiva inställningen för layout-tabellen. Klicka på “Responsiv visning” i menyn till vänster.

» Responsiv visning

Antal kolumner på mellanstora skärmar

Välj antal kolumner som ska visas per rad för mellanstora skärmar, t.ex liggande surfplattor. (Upplösning 768px-1023px.)

Antal kolumner på små skärmar

Välj antal kolumner som ska visas per rad för små skärmar, t.ex stående och mindre surfplattor. (Upplösning 568px-767px.)

Antal kolumner för mobil

Välj antal kolumner som ska visas per rad för mobiler. Rekommendationen är 1 kolumn per rad, dvs standardinställningen.

Antal kolumner för stora skärmar

För stora skärmar visas alltid alla kolumner på 1 rad. (Upplösning 1024px eller mer.)

Göm layout-tabellen

Om du inte vill visa layout-tabellen för en viss storlek på skärm så kan du kryssa i rutan till höger under “Visning för olika skärmar”.

Spara  

Spara när du är klar.

En layout-tabell ger dig möjlighet att placera bilder och texter bredvid varandra i olika kolumner. Det finns dock en begränsning för hur många olika kolumner du kan välja för en layout-tabell. Detta har med den responsiva visningen att göra.

Responsiv visning
Om du inte gör någon aktiv inställning för den responsiva visningen av layout-tabell så kommer tabellen att visas med 1 kolumn per rad i alla skärmar oavsett hur många kolumner din layout-tabell har, undantaget är stora skärmar där den alltid visas i original.

Om du har skapat en layout-tabell med 4 kolumner kan du välja att visa den på 2 rader för mellanstora skärmar och 1 per rad för små och mobiler. Detta innebär att en tabell med 4 kolumner visas på 4 rader i t.ex en mobil.

Relaterade hjälpavsnitt

Design layout-tabell

Personifiera din e-handel med ny design på innehållet.

Det här avsnittet handlar om hur du designar en layout-tabell med indrag, ramar, skugga, fär

Flytta layout-tabell (dra och släpp)

Flytta en layout-tabell från en position till en annan.

Det enklaste sättet att flytta en layout-tabell är att dra och släppa den till rätt position. Har

Radera layout-tabell

​Radera layout-tabell på sidan

Om du skapat en layout-tabell som du inte längre vill ha kan du gå in under skiftnyckelikonen och

Rättighet layout-tabell

Begränsa behörighet att ta del av informationen på din e-handel.

Ibland finns det information som man vill att en viss användargrupp ska ta del utav men inte alla

Tidsstyr layout-tabell

Arbeta när du har tid och tidsstyr dina layout tabeller.

Om du tidsstyr en layout-tabell så får allt innehåll i layout-tabellen samma inställning för tids

Ändra antal rader och kolumner

Anpassa inställningar för layout-tabeller.

När du skapat en layout-tabell kan du när som helst redigera och ändra antal kolumner, lägga till

Ändra kolumnbredder

​Anpassa kolumnbredden för layout-tabell.

När du har lagt in en layout-tabell har alla kolumner samma bredd. Du kan ändra bredden för en ko

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart