HEM / E-HANDEL / Produktpaketering / Konfigurera produkt

Konfigurera produkt

Låt dina besökare plocka ihop sitt egna produktpaket

Avsnittet handlar om hur du skapar en konfigurator av olika produkter. Dina besökare kan sedan själva plocka ihop sitt egna paket genom att välja mellan de olika produkter som du lagt in i konfiguratorn. 

Skapa först sektioner för en produkt, i varje sektion väljer du sedan in produkter som ska kunna gå att välja mellan. Det går även att tillåta flerval. Du kan även styra pris per produkt så att priset ökar eller kanske sänks beroende på vilka produkter kunder plockar ihop. 

Tänk på att de produkter som ska ingå i paketet också måste vara skapade i admindelen innan du kan konfigurera en produkt.  Du hittar till konfiguratorn genom att klicka på "Produktkonfigurering" i menyn till vänster som du ser när du skapar en ny produkt eller administrerar en befintlig. 

Administrera produkt

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt leta dig fram till produkten genom att klicka på namnen för kategorierna. 

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge.

Klicka på "Ytterligare information" i menyn till vänster.

Klicka på "Produktkonfigurering" för att skapa nytt eller på namnet på ett befintligt för att editera.

» Skapa sektioner

Namnet på sektionen kommer visas publikt. I varje sektion väljer du in de produkter som besökaren ska kunna välja mellan. 
Du kan skapa så många sektioner som du vill och välja in olika produkter till varje sektion

Klicka på "Lägg till sektion"

Namn

Döp sektionen
Ex: Fruktkorg

Sortering

Om du skapar flera olika sektioner så kan du med sortering bestämma i vilken ordning de visas publikt. Den sektion med lägst siffra visas först och den med högst siffra visas sist

Tillåt flerval

Markera denna text i fall det ska vara möjligt att välja fler än 1 produkt som hör i hop med denna sektion. Då visas kryssrutor för de produkter som går att välja på. Om det inte tillåts flerval så visas det en radioknapp per produkt

Lägg till produkter med art.nr. 

Om du manuellt vill skriva in art.nr för de produkter som ska vara möjliga att välja så klickar du på denna text. Art.nr skriver du in 1 per rad. 
Ex:
102567-roda-applen
698513-paron
588897-apelsin

Lägg till produkter

Här klickar du ifall du vill lägga till produkter utan att skriva in art.nr manuellt. 

Om du ska välja in flera olika produkter som ligger i olika kategorier så får du välja produkter i flera omgångar då du endast kan välja flera produkter samtidigt om de ligger i samma kategori. Klicka på "Välj" (blå pil) för en eller flera produkter och sedan på "Välj objekt". 

Du kan välja en hel kategori istället för enstaka produkter om du önskar. Klicka på Välj (blå pil) för en kategori och sedan på "Välj objekt".

Pris

För respektive produkt kan du ange om det tillkommer eller dras av en kostnad på det färdiga paketet. Priser anges exkl moms. Själva huvudprodukten (den produkt där man kan konfigurera ingående produkter) har ett visst pris och priset ska då vara summan av de förvalda produkterna för varje sektion. Beroende på vilka ingående produkter som väljs så kan priset öka eller sänkas.  Om den förvalda produkten i en sektion kostar 1200 kr och en annan produkt i samma sektion kostar 1250 krså ska det då anges "50" för priset på den produkten. 

Förvald

Här väljer du vilken av produkterna som ska vara förvald när besökaren påbörjar sin konfigurering. Priset på huvudprodukten bör bara summan av de förvalda produkterna för varje sektion. Det slutliga priset beror sen på vilka produkter besökaren väljer att plocka ihop.

Fortsätt och skapa sektioner och produkter som ska gå att välja. När du är klar så klickar du på "Spara produktkonfigurator"

På produktsidan kan besökaren klicka på en knapp för att konfigurera produkten.
Besökaren kommer då till en sida där varje sektion visas med de förvalda produkterna. De kan välja att ändra produkt per sektion och de ser hela tiden hur priset ändras

Klurar du inte ut det hela så hör du av dig till oss.

Hur räknas priset ut?
Själva huvudprodukten har ett pris. Det är själva utgångspriset och ska vara summan av de förvalda produkterna i varje sektion. Sen höjs eller sänks priset beroende på vilka produkter som väljs och om du angett ett ökat eller sänkt pris på de produkter som går att välja.

Ex:
Det finns 2 sektioner.
I sektion 1 finns det totalt tre produkter. I sektion 2 finns det totalt två produkter.

I sektion 1 kostar den förvalda produkten 1500 kr.
I sektion 2 kostar den förvalda produkten 3500 kr.
Totalsumma för huvudprodukten ska då vara 5000 kr.

I sektion 1 kostar produkt två 1550 kr.
Då ska det skrivas 50 i rutan för pris för denna produkt då priset höjs med 50 kr.

I sektion 1 kostar produkt tre 1494 kr.
Då ska det skrivas -6 i rutan för pris för denna produkt då priset sänks med 6 kr.

I sektion 2 kostar produkt två 3400 kr.
Då ska det skrivas -100 i ruta för pris för denna produkt då priset sänks med 100 kr.

Om en kund plockar ihop produkt tre från sektion 1 och produkt två från sektion 2 så blir summan för produkten 4894 kr.

Lagersaldo? Räknas det ner?
Ja, det räknas ned på varje produkt som passerar kassan. Det går ej att genomföra ett köp om besökaren väljer att konfigurerar med en produkt som är slut i lager

Relaterade hjälpavsnitt

Skapa produktpaket

Skapa unika produktpaket.

Avsnittet handlar om hur du skapar produktpaket av flera olika produkter. Du kan välja in så mång

Extra relaterade produkter

Skapa extra relaterade produkter.

Förutom att skapa relaterade produkter har du möjlighet att skapa extra relaterade produkter. De

Relaterade produkter

​Här lär du dig att lägga in relaterade produkter för en viss produkt.

De relaterade produkterna du valt visas på produktsidan och du behöver ha en panelen produktlista

Skapa produktgruppering

Skriv in olika art.nr på en produkt för att visa upp i en dropp på produktsidan

Produktgruppering är ett enkelt sätt att skapa en grupp med produkter. Du skriver helt en

Skapa variationstyper

Sätt upp variationstyper med olika data för att kunna välja in varianter på en huvudprodukt

Avsnittet handlar om hur du skapar variationstyper med olika variationsdata som sedan väljs in på

Visa ej produkt i produktlista

Välj om produkter som är tillhör en kategori inte ska visas i produktlistan. T.ex för variationer

Om du använder t.ex Variationer eller Produktgruppering men inte vill att variationsprodukterna s

Välj in variationer på produkt

Lägg till variationstyper och välj in produkter per variant. Visas på produktsidan i den dropplista

Om du har skapat variationstyper med variationsdata så är nästa steg att koppla ihop detta med pr

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart