HEM / NYHETSBREV / Nyhetsbrev V1 / E-postadresser

E-postadresser

Hantera och redigera e-postadresser för nyhetsbrev

En e-postadress kan tillhöra flera olika grupper men om du editerar en adress så ändras den i alla grupper som den eventuellt tillhör. Varje utskick görs till en eller flera e-postgrupper. Om någon mottagare av ditt utskick har avregistrerat sig blir ikonen till vänster om adressen rödmarkerad.

Lägg till e-postadresser manuellt

För muspekaren över Tillval

Klicka på Användare/e-post under Nyhetsbrev

Klicka på Ny användare

» Användaruppgifter 

Fyll i information om mottagaren av nyhetsbrev

Namn 

Fyll i namn eller företagsnamn

E-post 

Ange personens eller företagets e-postadress

Mobilnummer 

Här kan du ange ett mobilnummer. För framtida möjlighet att kunna skicka SMS till användaren

Grupper 

Välj vilken grupp användaren/e-posten ska tillhöra. Du kan välja flera grupper och även ändra detta när som helst

Avregistrerad / inaktiv 

Om en mottagare kontaktar dig och inte vill ha fler nyhetsbrev av dig och de inte vill avregistrera sig via själva avregistreringsmöjligheten i nyhetsbrevet så kan du själv leta upp användaren och kryssa i denna ruta. Användaren kommer då ej att få nyhetsbrev från ditt företag oavsett hur många grupper den tillhör

Skicka prenumeration-e-post 

Kryssa i denna ruta och när du sparar användarens uppgifter kommer ett välkomst-e-postmeddelande att skickas till användaren med de uppgifter/information du har angett under Inställningar för nyhetsbrev

Glöm ej att spara!

» Importera e-postadresser 

Börja med att ladda upp importfilen till ditt filarkiv. Placera den i valfri mapp

För muspekaren över Tillval

Klicka på Importera användare/e-post under Nyhetsbrev

Klicka på Ny användarimport

»  Användarimport 

Fyll nu i uppgifter för importen innan du väljer importfil

Namn 

Ge importen ett namn. Namnet är internt och hamnar i översiktslistan för användarimporter

Hoppa över första raden i importfilen 

Kryssa i rutan för att inte importera den översta raden i CSV filen, dvs den rad som innehåller "rubriker" för de fält du har i filen

Kolumnseparerare 

I dropplistan väljer du den kolumnseparerare som stämmer överens med hur du har sparat din CSV fil

Grupper 

Markera en eller flera grupper som användarna ska hamna i

Teckenkodning 

I dropplistan väljer du den teckenkodning som stämmer överens med hur du har sparat din CSv fil

Välj importfil

Klicka här för att välja importfil från filarkivet. Leta upp filen och klicka på Välj (blå pil)

Nollställ föregående grupper (lägg till endast i nya grupper)

Kryssa i denna ruta ifall filen innehåller e-postadresser som ska placeras i en ny grupp och plockas bort från tidigare grupper

Ignorera data ID validering (ej rekommenderat)

Importen kollar så att de ID man fyllt i för namn, e-postadress, telefonnr osv finns i systemet. Finns inte ett ID som man har skrivit in i sin importfil så får man en varning. Kryssar man i "ignorera ID validering" så skippar importen denna "check". Dvs man kan ange felaktiga ID:n. I speciella fall kan man behöva importera ID:n som inte finns, men det är ovanligt, därav det står "ej rekommenderat". 

Radera alla användare som matchar e-posten (OBS, detta kan inte ångras!)

Om din tanke med importen är att radera e-postadresser som redan finns inlagda sen tidigare så kryssar du i denna ruta

Huvudgrupp / undergrupp
Du kan skapa så många e-postgrupper du önskar och kategorisera dem i huvudgrupper och undergrupper. Denna kategorisering är endast intern. Om du gör ett utskick till en huvudgrupp så innebär det inte att undergrupperna också får utskicket

Öppen / publik registrering
Med hjälp av panelen för anmälan till nyhetsbrev låter du dina besökare att självmant anmäla sig till nyhetsbrev från ditt företag. Du kan även ge dina besökare möjlighet att själva välja vilken grupp de skulle vilja tillhöra. De grupper som de ska kunna välja mellan ska vara markerade som Öppen / publik registrering och när du lägger in panelen för nyhetsbrevanmälan på sidan så kan du välja att visa grupperna. Det kommer då att visas i en dropplist och besökaren markerar den grupp de är intresserade av skickar in sin e-postadress och hamnar i gruppen de har valt

Automatisk användarregistrering
Om du kryssar i denna ruta blir alla som registrerar sig (användare/kunder) på hemsidan eller genomför ett köp, placerade med sin e-postadress i den grupp som är markerad som Automatisk användarregistrering

Tänk på att endast 1 grupp kan ha denna funktion

Registrering för nyhetsbrev på kassasidan
Du kan även låta dina kunder, när de genomför ett köp, själva välja om de vill ha nyhetsbrev från ditt företag. För muspekaren över E-handel och klicka på Publik visning och därefter på Kassa-inställningar. Kryssa i rutan Visa nyhetsbrevregistrering

Frivillig användarregistrering
Om du inte vill att dina besökare själva ska välja vilken grupp de vill få utskick från så kan du markera en grupp som Frivillig användarregistrering. Du lägger till panel för nyhetsbrev-anmälan på hemsidan och dina besökare ska då ej ges möjlighet att välja grupp utan de kan endast fylla i sitt namn och e-postadress eller enbart e-postadress

Tänk på att endast 1 grupp kan ha denna funktion.

Relaterade hjälpavsnitt

Anmälan nyhetsbrev

Skapa panel för anmälan till att få nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du ger dina besökare möjlighet att anmäla sig till att få

E-postgrupper

Skapa och ändra e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du skapar och ändrar e-postgrupper för utskick av nyhetsbrev. Det underl

Exportera e-postadresser

Exportera e-postadresser till en CSV fil

Här beskriver vi hur du exporterar e-postadresser från e-postgrupper för nyhetsbrev till en CSV f

Import e-postadresser

Importering av e-postadresser för utskick av nyhetsbrev

Avsnittet handlar om hur du importerar e-postadresser för utskick av nyhetsbrev. E-postadresserna

Inställningar nyhetsbrev

Ställ in hur ditt välkomstmeddelande för nyhetsbrev ska vara.

Avsnittet handlar om olika inställningar för välkomstmeddelande till de som anmäler sig till nyhe

Skapa nyhetsbrev

Skapa nytt nyhetsbrev med innehåll

Det finns olika sätt att skapa ett nyhetsbrev. Dels kan du skapa en sida och lägga in

Skicka nyhetsbrev

Gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper

Avsnittet handlar om hur du gör utskick av nyhetsbrev till olika e-postgrupper. Det finns olika s

Statistik skickade nyhetsbrev

Utläs statistiken för skickade nyhetsbrev

Avsnittet handlar om var du hittar statistik för skickade nyhetsbrev.Du får även svar på f

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart