HEM / E-HANDEL / Staffling / Visa pris i produktlistor

Visa pris i produktlistor

​Om du säljer med volymrabatt (staffling) kan du välja att visa produktens lägsta pris i produktlistor.

På produktsidan visas dock priset om endast 1 produkt hamnar i varukorgen och volymrabatten ej utnyttjas. Klicka på Pris i menyn till vänster som du ser när du skapar en ny produkt eller administrerar en befintlig.

Administrera produkt

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt leta dig fram till produkten genom att klicka på namnen för kategorierna. 

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge.

Klicka på "Pris" i menyn till vänster.

» Fyll i pris som ska visas i produktlistor 

Se till att du befinner dig på fliken "Pris" som du ser i menyn till vänster när du administrerar produkten.

Visa detta pris 

På raden "Visa detta pris" (på listor) anger du priset du vill ska visas i produktlistan för denna produkt. På produktsidan visas dock ordinarie priset för 1 produkt. Ange pris exkl moms. Kryssa även i rutan "Aktivera visa detta pris"

Glöm ej att välja in ett stafflingsschema i dropplistan för "Stafflingsschema".

När en kund lägger produkter i varukorgen som har ett stafflingsschema och ökar på antalet produkter kommer de med automatik få det rätta priset med volymrabatten.

På produktsidan visas en ikon samt texten Volympris och de är klickbara och visar själva stafflingsschemat som är valt för produkten.

Skapa stafflingsschema
Innan du kan välja in stafflingsschema på produkten behöver du skapa schemat för volymrabatt. Läs här hur du gör det.

Lite mer om detta...
Om du angett att 2 st produkter ger 10:- avdrag och produkten kostar 50:- så innebär det att när en kund köper 2 produkter av samma artikel så blir priset per st 40:-Om du även angett att 4 st produkter ger 15:- avdrag och produkten kostar 50:- så innebär det att om en kund köper 3 produkter av samma artikel så blir priset per st 40:- men om de köper 4 st så blir enhetspriset 35:-

Om du valt att dra av volymrabatten i procent så dras rabatten per produkt. Ej på totalsumman.

Visa detta pris (på listor)
Du kan då välja att visa det allra lägsta priset i volymrabatten på produktlistan. På själva produktsidan visas dock priset som gäller om kunden endast köper 1 produkt.

När du skapar stafflingsschemat kan du även ange om det lägsta priset ska visas i produktlistan.

Stafflingsschema syns ej på produktsidan
Om du skapat ett stafflingsschema och kopplat det till en eller flera produkter och du inte kan se detta på produktsidan så beror det förmodligen på att kryssrutan för Staffling inte är i kryssad för publik visning. För muspekaren över E-handel och klicka på Publik visning i menyn som fälls ut och kryssa i rutan Visa stafflingsschema för Inställningar för produktsida. Glöm ej att spara.

Relaterade hjälpavsnitt

Hantera stafflingschema

Skapa eller ändra stafflingsschema för volymrabatt

När en kund lägger produkter i varukorgen som har ett stafflingsschema och ökar på antalet produk

Välj in stafflingsschema till produkt

​Säljer du med volymrabatt? Då skapar du först stafflingsschema och därefter väljer du in rätt schema per produkt.

När en kund lägger produkten i varukorgen så ändras priset utifrån stafflingsschemat, förutsatt a

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart