HEM / CMS / Sidinställningar / Tidsstyr sida

Tidsstyr sida

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din sida när du har tid

Sidor, navigering, texter, bilder, tabeller och allt annat kan tidsstyras. Du kan styra start och stopptid ner till exakta klockslag. Alla objekt som är tidsstyrda syns i admin som vanligt även när de ej är aktiverade. När du anger tidsstyrning för en tabell, text eller bild på sidan så måste du publicera sidan för att tidsstyrningen ska aktiveras. Du behöver inte göra något mer sen utan tidsstyrningen går efter dina inställningar. 

Gå till sidan som ska tidstyras

När du skapar en ny sida så kan du direkt ange datum för tidsstyrning av både innehålla och publicering. Det går även att göra med en redan befintlig sida. 

» Tidstyr sida när du skapar en ny sida

Klicka på "CMS/ sidor" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Sidarkiv" i menyn som fälls ut

Klicka på "Ny sida" i menyn till vänster

Under "Siduppgifter" har du nu möjlighet att välja tid för både aktivering och inaktivering för att tidsstyra publicering.

» Tidstyr befintlig sida

Om du istället vill tidsstyra en redan befintlig sida så letar du upp den i sidarkivet. 

Klicka på "CMS/ sidor" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka därefter på ikonen "Inställningar / uppgifter"  längst ut till höger för aktuell sida.

Under "Siduppgifter" har du nu möjlighet att välja tid för både aktivering och inaktivering för att tidsstyra publicering.

Om du redan befinner dig på sidan som du vill tidsstyra klickar du på ikonen "Skiftnyckeln" i menyn som ligger lodrätt till höger på sidan. Följ sedan stegen likt ovan.

Välj datum och klockslag

» Publiceringsdatum och tid

Här kan du välja startdatum i kalendern för tidsstyrning av publiceringsdatum för sidan. Gör sidan klar med innehåll, publicera sidan och den kommer visas publikt det datum du har valt. Du kan även välja specifika klockslag vid hel och halvtimme och justera minuter manuellt. 

» Inaktiveringsdatum och tid

Om du valt ett startdatum kan du även välja ett stoppdatum för sidan i kalendern. Sidan kommer då att döljas publikt för dina besökare det datum du har valt som inaktiveringsdatum. Precis som med startdatum så kan du även här välja ett klockslag som du vill.

» Publicera sidan

Tänk på att publicera sidan efter du har skapat den och gjort inställningar för tidsstyrning, annars kommer den inte att kunna visas det datum du har valt som publiceringsdatum. Klicka på "Spara & gå till sidan" för att lägga in text & bild och klicka sedan på molnet uppe i det högra hörnet för att publicera sidan. 

Det finns två sätt att komma åt inställningar för tidsstyrning av en befintlig sida.

Dels under fliken "Sidor" där du klickar på ikonen "Inställningar / uppgifter" längst ut till höger för den sida du vill tidsstyra. Använd med fördel sökrutan för att hitta sidan. Klicka dock inte på namnet i sökresultatet utan klicka på knappen "Sök" så kommer du till sidan i sidarkivet och kan klicka på ikonen "Inställningar / uppgifter".

Om du redan befinner dig på sidan som du vill tidsstyra så klickar du på "Skiftnyckeln" i den lodräta menyn som ligger till höger på sidan. Du kommer då till formuläret för inställningar och uppgifter för sidan och kan då ange datum för tidsstyrning.

Relaterade hjälpavsnitt

Tidsstyr bild

Välj när innehållet ner på enskild bild ska vara publikt.

Du kan tidsstyra obegränsat med bilder på sidan. Givetvis går det bra att tidsstyra hela sidan om

Tidsstyr layout-tabell

Arbeta när du har tid och tidsstyr dina layout tabeller.

Om du tidsstyr en layout-tabell så får allt innehåll i layout-tabellen samma inställning för tids

Aktivera eller inaktivera sida

Aktivera eller inaktivera en sida under sidans inställningar

Om du inaktiverar en sida blir den ej sökbar, varken i sökmotorer eller genom publik sökning på d

Hitta sidinställningar

Här hittar du till sidans inställningar som du kan ange antingen på en ny sida eller editera på en befintlig

Om du vill göra ändringar på en viss sida när det kommer till exempelvis rättigheter, SEO eller a

Metadata för sida

Beskriv innehållet på sidan med hjälp av Open graph

Metadata används för att beskriva innehållet i form av data. Det är information om informationen

Rättighet att se sida

Vem ska kunna se sidan? Det går att styra med att ange rättigheter för grupper

Du skapar grupper och i dessa grupper placerar du sedan olika användare. När du sedan skapar sido

SEO för sida

SEO inställningar för sida så som sidbeskrivning och URL

En SEO inställning kan t.ex. vara en sidbeskrivning, dvs en kort beskrivning av sidans innehåll.

Sidspecifik header kod

​Avsnittet handlar om var du lägger in header kod för en viss sida

En Header kod kan läggas in globalt men det går även att lägga in sidspecifik header kod. Exempel

Visa sida på Sitemap

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor / kategorier du har på din hemsida / e-handel

Den talar om för t.ex. sökrobotar hur din sida är uppbyggd och vilka sidor du har.  Om du ha

Skapa ny sida

Lägg till en ny sida till din webbplats och skapa navigering samtidigt

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med

Tidsstyr text

Aktivering och slutdatum för tidsstyrning av text.

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din hemsida när du har tid. Allt innehåll på sidan

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart