Kunder

Information om kunderna.

Här beskriver vi var du hittar dina kunders information och hur du kan uppdatera kundernas uppgifter samt även skapa nya kunder manuellt. Det går även att exportera kundernas information till en CSV fil.

Hitta till kundernas uppgifter

Klicka på "Kunder / Användare" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

» Se kundens uppgifter 

Leta upp kunden och klicka därefter på ikonen "Inställningar / uppgifter" allra längst ut till höger eller på kundens namn.

Här kan du se och uppdatera kundens användaruppgifter så som lösenord och användarnamn. Du kan även ändra kundens adress och under fliken "Offert/order" kan du få en överblick över kundens beställningar.

Skapa ny kund manuellt 

Klicka på "Kunder / Användare" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Ny användare" i menyn till vänster

» Skapa ny kund manuellt - användaruppgifter 

Fyll i kundens namn, telefonnummer, adress, alternativ leveransadress och ev leveransland om du säljer till flera olika länder. Här nedan förtydligar vi vissa uppgifter:

Mappar

Om du har olika mappar så kan du välja en eller flera mappar som kunden ska tillhöra. En mapp används t.ex för att skicka nyhetsbrev.

Användarnamn

Användarnamn behövs för att kunden ska kunna logga in på Mina sidor. Om användaren ska använda sin e-postadress som användarnamn behöver du fylla i e-postadressen på denna rad.

Lösenord

Efter du har fyllt i ett lösenord och sparat kunden så kommer du ej att kunna gå tillbaka till kundens uppgifter och se lösenordet då det är krypterat.

E-post

E-post är viktig för att kunna skicka inloggningsuppgifter till kunden genom att kryssa i en checkbox för detta lite längre ned i formuläret. E-posten används även för att skicka offert/order till kunden.

Använd e-post som användarnamn

Kryssa i rutan om e-postadressen ska vara användarnamnet.

Skicka välkomst-e-post vid aktivering

När du skapar en ny kund så kan du välja att skicka ett välkomst-e-post meddelande till dem. De kommer då att erhålla en e-post med sitt användarnamn och lösenord. Inställningar för e-posten som skickas ut som välkomstmail kan du editera själv. Detta gör du genom att föra muspekaren över Användare i den svarta verktygslisten och därefter klicka på Inställningar. Klicka sedan på Meddelande / e-post i menyn till vänster.

»  Användargrupper / rättigheter 

Här väljer du vilken användargrupp som denna användare ska tillhöra. Du kan välja flera st men om du t.ex har angett unika priser per användargrupp så kan det stöka till det lite om en användare tillhör flera olika grupper med olika rabatter.

"Användar/åtkomstnivå" ska alltid vara "Publik användare/ingen" för dina kunder då de ej ska kunna logga in i admindelen.

»  Inställningar 

Vi beskriver här de inställningar du kan göra per kund.  De inställningar som gäller för adminanvändare behöver du inte ta notis om. De gäller endast för användare som ska arbeta i administrationen.

Startsida efter inloggning (publikt)

Om kunden tillhör en grupp så har du förmodligen valt startsida att landa på efter inloggning för gruppen. Om du vill att denna kund ska ha sin egna unika sida att komma till så väljer du den sidan i denna dropplist. Det skriver alltså över den inställning du gjort på gruppen

Standardspråk

Om du säljer till flera olika länder så kan du i denna dropplist välja på vilket språk sidan ska visas efter användaren har loggat in på "Mina sidor".

Standardvaluta

Välj här vilken valuta som kunden ska kunna se priserna med efter de loggat in på "Mina sidor".

Visa priser med moms

Oavsett vilken övergripande inställningar du har för moms kan du här styra hur kunden ser priser efter de har loggat in på "Mina sidor".

Skicka nyhetsbrev

Har du möjlighet att skicka Nyhetsbrev kan du kryssa i denna ruta så hamnar kunden i den e-postgrupp för nyhetsbrev som är markerad som "Frivillig användarregistrering". Du kan även själv välja en mapp för nyhetsbrev under fliken "Användaruppgifter".

Skicka inga nyhetsbrev

Kryssa i denna ruta om du vet att kunden ej vill motta några nyhetsbrev. Denna ruta blir även markerad ifall kunden själv i ett senare skede valt att avregistrera sig för alla kommande nyhetsbrev.

Glöm ej att spara när du är klar!

Alla som genomför ett köp, registrerar sig via ett formulär eller anmäler sig till nyhetsbrev hamnar under samma flik " Användare". De kan sorteras i olika mappar / grupper och du når dem antingen genom att klicka på "Användare" i den svarta verktyglisten i överkant eller om du för muspekaren över "E-handel" och därefter klickar på "Kunder"

Ser du inga användare/kunder?
Då har du förmodligen inte rättighet till detta. Du bör kontakta huvudadministratören för webbplatsen du administrerar så att de kan ge dig rättigheter till detta.

Offert / order
Här kan du se alla order som kunden lagt i din webshop. Du kan även se kundens offerter och du kan skapa ny offert eller ny order (om du har offertfunktionen).

Avregistrerade nyhetsbrev
Om du skickat nyhetsbrev till kunden och de har valt att avregistrera sig så kan du i denna dropplist se från vilka grupper kunden valt att avregistrera sig från.

Aktivitetslogg
Här visas de aktiviteter som är kopplade till användaren i publikt läge. T.ex om de kryssat i ruta för att godkänna användarvillkor (vid registrering) och t.ex om de har gjort en publik inloggning på "Mina sidor".

Relaterade hjälpavsnitt

Skapa leverantör / tillverkare

Leverantörer och butiker.

Om du har flera olika leverantörer och vill visa upp deras logotype på produktsidan för det föret

Välj in leverantör / tillverkare

Leverantör av produkt

Om du har skapat leverantörer kan du antingen välja in en leverantör (per produkt) för att visa l

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart