HEM / E-HANDEL / Kategorier / Visa kategori på sida (produktlista)

Visa kategori på sida (produktlista)

Produkter placeras i olika kategorier som sedan läggs in på valfri sida för att visa upp produkterna i en produktlista.

Här beskriver vi hur du med hjälp av en panel kan välja från vilken kategori produkter ska presenteras på en viss sida.

Gå till sidan

Gå till sidan du vill arbeta med.

Sök upp sidan i sidarkivet och klicka på "CMS / Sidor" eller navigera dig fram till sidan genom att klicka på ikonen ”Redigera sida” allra längst ut till vänster i den svarta verktygslistan.

» Lägg till panel för produktlista/kategori

Klicka på ett plustecken, beroende var på sidan du vill lägga in en kategori.

Klicka därefter på "Panel" i verktygspaletten som öppnas.

Du kommer nu till panelarkivet och i sökrutan skriver du in Produktlista och klickar därefter på Sökknappen.

Klicka på "Välj allra längst ut till höger för Panel Produktlista Standard".

Du kommer nu tillbaka till sidan och det finns vissa inställningar att göra innan du sparar.

Namn

Namnet är internt och valfritt att fylla i. T.ex kan det stå vilken sorts panel det är: Produktlista standard.

Kategori

I denna dropplist väljer du från vilken kategori du vill visa produkter. Du kan endast välja 1 kategori i taget. Vill du visa fler kategorier på en sida får du lägga till fler paneler.

Övriga inställningar kan du läsa om här

Globala inställningar

För muspekaren över E-handel och klicka därefter på Publik visning och sedan på Inställningar produktlista för att se och ändra de globala inställningarna. De globala inställningar gör arbetet med att lägga till kategorier på sidan snabbare då du inte behöver göra så många inställningar på panelen. Vill du däremot ha någon annan inställning så gör du ett val på panelen och det valet skriver över de globala inställningarna

Relaterade hjälpavsnitt

Placera produkt i kategorier

Här beskriver vi hur du placerar produkten i en huvudkategori och eventuella extra kategorier.

Kategorier behövs för att kunna presentera produkterna på din webbplats. Klicka på kategori i men

Skapa kategorisidor

Här får du hjälp med hur du skapar en sida som du kopplar till kategorin för att lägga in extra text/bilder i samband med produktvisningen.

Skapa en sida som du kopplar till kategorin för att lägga in extra text/bilder i samband med prod

Inställningar produktlista (per kategori)

Beskrivning av inställningar som går att göra för varje produktlista

Produkter placeras i olika kategorier som sedan läggs in på valfria sidor för att visa upp produk

Sortering produktlista (kategori)

Beskrivning av hur du kan sortera produktlista / kategori.

Varje produktlista (kategori) kan sorteras på olika sätt, dvs, i vilken ordning produkterna visas

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart