HEM / CMS / Bilder / Flytta bild (dra och släpp)

Flytta bild (dra och släpp)

​Flytta bild på en sida

Avsnittet handlar om hur du flyttar en bild på en sida från en position till en annan. Det enklaste är att dra och släppa bilden till rätt position. Har du många objekt på sidan kan det vara en bra idé att istället flytta bilden till annan position med hjälp av dropplistor. Du väljer först innehållsposition och därefter om bilden ska placeras före eller efter något annat objekt, eller om det ska placeras sist.

Flytta bild från en position till en annan

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

Dra och släpp bilden till ny position 

För muspekaren över bilden du vill flytta och sätt muspekaren på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Håll ner muspekaren och dra bilden till önskad position och släpp muspekaren när du hittat rätt position.

Positioner där du kan släppa bilden markeras med grått och bilden du flyttar markeras med blått.

Använd dropplistor för att flytta bilden 

Klicka på “Position” i menyn som fälls ut.

Välj sedan position med hjälp av dropplistor.

Innhållsposition

I denna dropplist väljer du till vilken del av sidan du vill flytta bilden.

Placera i tabell

Här väljer du om du vill flytta bilden till en kolumn i en layout-tabell.

Placera

Välj om bilden ska placeras före eller efter någon annat objekt i samma innehållsposition.

Spara

Spara dina inställningar. 

Två olika sätt att flytta en bild.
Du kan flytta en bild antingen genom att dra och släppa eller så flyttar du med hjälp av dropplistor.

Om du har mycket text och många bildobjekt på sidan och du flyttar bilden med hjälp av dropplistor kan det vara bra att i förväg ha givit dina bilder och texter och även layouttabeller ett namn. När du sedan ska välja position bland övriga objekt så blir det lättare att hitta rätt då alla objekt är namngivna.

Namnge din text/bild/layouttabell genom att klicka på “Skiftnyckeln” för respektive objekt. Klicka sedan på “Inställningar”. Där kan du namnge ditt objekt och spara.

Om du inte har namngett dina objekt kommer filnamnet för bilden att visas i dropplistorna för position och för texten syns de första 50 tecknen. För en layouttabell som inte har något namn står det endast Tabell.

Relaterade hjälpavsnitt

Alternativ text bild

Här beskriver vi hur du anger en alternativ text för bilder.

För att få en bra beskrivning av vad bilden föreställer i sökmotorer så rekommenderar vi att

Byt ut bild

​Byt ut eller ersätt bild mot en annan.

Om du vill byta ut en bild som redans finns på din webbplats finns det två sätt att göra det på.

Designinställningar bild

Förklaring till hur du använder inställningarna under fliken "Design" för bilder

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Lägg till bildspel

Ett enkelt sätt att göra en statisk hemsida mer livfull.

I fall där du vill visa mycket information på ett och samma ställe, exempelvis produktbilder elle

Radera bild

​Radera bild på sida.

Avsnittet handlar om hur du raderar en bild som är inlagd på en sida. Även om du raderat en bild

Rättighet bild

Styr vilka av besökarna som ska ta del av det visuella innehållet.

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska se olika objekt på sidan. På en sida kan du t.ex. lå

Skapa bildspel

Skapa och redigera bildspel.

När du skapar bildspel finns det ingen begränsning på antal utan du kan lätt skapa och testa olik

Tidsstyr bild

Välj när innehållet ner på enskild bild ska vara publikt.

Du kan tidsstyra obegränsat med bilder på sidan. Givetvis går det bra att tidsstyra hela sidan om

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart