HEM / E-HANDEL / Kampanjer och rabattkoder / Produktkampanjer inställningar

Produktkampanjer inställningar

Beskrivning av alla inställningar för produktkampanjer för dig som har kassa v3

I det här avsnittet beskriver vi alla inställningar som går att göra för produktkampanjer. T.ex. prioritet för kampanjer, om kampanjen ska gälla för redan rabatterade produkter eller ej, om kampanjen ska räknas på ord.pris eller på en befintlig produktrabatt samt inställningar för rabattkod, rödmarkerat pris och tidsstyrning. Och mycket mer. 

Skapa kampanj

För muspekaren över "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Kampanjer" i menyn som fälls ut.

Klicka på "Produktkampanjer" i menyn till vänster.

Klicka på "Ny produktkampanj" eller på namnet på en befintlig för att administrera den.

» Kampanj uppgifter och rabatt-inställningar

Internt namn för kampanj

Namnge kampanjen. Detta namn är internt och obligatoriskt. 

Intern beskrivning av kampanj

Ge kampanjen en beskrivning. Beskrivningen är endast intern och är ej obligatorisk. Det du skriver kommer visas i listan över alla produktkampanjer.

Publik beskrivning av kampanj

Den publika beskrivningen kan visas på produktsidan. Om du har skrivit en publik beskrivning men den inte visas så kontaktar du dig så hjälper vi dig lösa det.

Rabattyp

Välj vilken rabattyp som ska användas i droplisten

Angivet värde ersätter produktens ordinarie pris
Om du väljer detta så kan du antingen ange värdet på produktnivå eller på kampanjen. Vilket du ska göra beror på var du väljer att hämta rabattvärdet från.

Angivet värde sänker produktens ordinarie pris med motsvarande procent
Även här så kan du antingen ange värdet på produktnivå eller på kampanjen. Vilket du ska göra beror på var du väljer att hämta rabattvärdet från.

Angivet värde minskar produktens ordinarie pris med motsvarande procent
Som för ovanstående val så kan du ange värdet på produktnivå eller på kampanjen. Vilket du ska göra beror på var du väljer att hämta rabattvärdet från.

Hämta rabattvärde från

Välj från var rabattvärdet ska hämtas (produkt eller kampanj)

Värde/pris angivet nedan (Kampanjens rabattvärde)
Gör du detta val, så ska du ange värdet för rabatten på kampanjen genom att fylla i fältet nedan. Tänk på att detta måste matcha valet som du gör för "Hämta rabattvärde från"

Värde/pris angivet på respektive produkt
Om du väljer detta så ska du ange värdet på rabatten på respektive produkt som ska ingå i kampanjen. Det gör du i produktadminstrationen och fliken "Pris" som syns till vänster när du administrerar produkten. Det går att importera till produkterna. Tänk på att detta måste matcha valet som du gör för "Hämta rabattvärde från"

Kampanjens rabattvärde (exkl. moms om belopp)

Här fyller du i kampanjens värde om du har valt att hämta rabattvärde från kampanjen. Om du har valt att hämta rabattvärde från respektive produkt så fyller du inte i något här utan det gör du på produktnivå. Du behöver inte ange % eller kr. Du skriver bara in värdet. Ex om du valt att angivet värde minskar produktens pris med motsvarande procent och värdet ska vara 10% så skriver du "10" 

Gäller inte redan rabatterade produkter

Kryssa i denna ruta för att undvika att kampanjen ska gälla för produkter som redan har någon slags rabatt. Det kan vara produkter som redan finns inlagda i någon annan kampanj eller produkter med produktrabatt. Bra att kryssa i rutan om du ex ska skapa en rabattkod och vill exkludera produkter som redan är nedsatta i pris. 

Beräkna rabatt på befintliga produktrabatter

Kryssa i denna ruta om du vill att kampanjens rabattvärde ska adderas på redan befintliga produktrabatter. Kryssar du inte i rutan beräknas rabatten på produktens ord.pris och tar ej hänsyn till om produkten har ytterligare rabatter. Om du kryssar i denna ruta så kan du även ange en slags prioritering för rabatterna. Se nästa steg. 

Prioritering (ordningen rabatter beräknas, 0 = först)

Om en produkt ingår i flera olika kampanjer så kan du styra vilken kampanj som ska gälla. Du anger prioritering i stigande ordning. Den kampanj som har lägst siffra prioriteras, alternativt den som skapades först utifall alla kampanjer har samma prioriteringssiffra. Gäller endast om du har kryssat i rutan för "Beräkna rabatt på befintliga produktrabatter". Har du kryssat i rutan "Gäller inte redan rabatterade produkter" så fyller prioriteringen ingen funktion. 

» Produkter

Välj in kategorier, enstaka produkter, aktivera för alla produkter eller klistra in art.nr

Välj produkter

Klicka på "Välj produkter" för att leta upp de produkter som ska ingå i kampanjen. Om du ska välja in flera olika produkter från olika kategorier så får du välja proudkter i flera omgångar. Klicka på "Välj" (blå pil) för en eller flera produkter eller för en hel kategori och sedan på "Välj objekt" för att komma tillbaka till kampanjen med valda produkter. 

Aktivera för alla produkter

Om kampanjen ska gälla för alla produkter så kryssar du i rutan "Aktivera för alla produkter". Du behöver då inte välja in några produkter.

Lägg till produkter genom att ange artikelnummer (1 artnr per rad)

Du kan även addera produkter till kampanjen genom att från en exportfil kopiera art.nr och sedan klistra in dem i denna ruta. 

» Undantagna produkter

Om du har valt att aktivera kampanjen för alla produkter eller om du valt in hela kategorier och du vill att några produkter ska undantas från kampanjen så kan du klicka på "Välj produkter" och leta upp de produkter som ska undantas från kampanjen och klicka på "Välj" (blå pil) för produkterna eller för en hel kategori och sedan på "Välj objekt" för att komma tillbaka till kampanjen.

» Aktivering / visning

Inställningar för bland annat aktivering, rödmarkerat pris och rabattkoder 

Aktivera

Kryssa i denna ruta för att aktivera kampanjen. Även du lägger in en tidsstyrning på kampanjen så måste den aktiveras för att bli aktiv på startdatum.

Startdatum och slutdatum

Här väljer du datum och tidpunkt som kampanjen ska gälla. Om det är en kampanj som ej ska tidsstyras så gör du inget val här.

Automatisk inaktivering

Denna kryssruta hör i hop med fältet under: "Antal köp". Om du anger ett antal så kommer kampanjen med automatik inaktiveras när antal köp uppnått, under förutsättning att du kryssar i denna ruta.

Antal köp (0 = obegränsat). Köp: 0

Om du vill styra antal köp för de produkter som ingår i kampanjen så fyller du i antalet här. Vill du inte sätta någon begränsning så fyller du inte i något. Markera gärna kryssrutan "Automatisk inaktivering" för att inaktivera kampanjen när angivet antal köp har uppnåtts.

Total produktsumma i varukorg som krävs för att aktivera denna kampanj (inkl. moms)

Här kan du ange en summa (inkl. moms) som ska uppnås för att aktivera kampanjen. Om summan ej uppnås så kommer rabattvärdet ej att dras av från produkterna i varukorgen.

Kampanj aktiverad av

Här kan du välja om kampanjen ska aktiveras med rabattkod eller köp X produkter och få Y rabatt.

Rabattkod

Rabattkod
Välj rabattkod i droppen och skriv sedan in valfri rabattkod i fältet där det står "Rabattkod"

Rabattkoder (batch)
I denna dropp kan du välja in rabattkoder i en slags batch. Rabattkoderna måste då först ha skapats under "E-handel -> Rabattkoder"

Rabattkoden kan inte kombineras med andra rabattkoder
Kryssa i denna ruta om rabattkoden ej ska kunna användas uti de fall det finns andra kampanjer med andra rabattkoder.

Köp X produkter, få Y rabatt

Minsta antal kampanjprodukter i varukorgen (för att få rabatt)
Här anger du hur många produkter av de som är invalda i kampanjen som ska ligga i varukorgen för att rabatten ska aktiveras.

Antal produkter för att få rabatt (billigast)
Fyll i en siffra för det antal produkter som är invalda i kampanjen som ska få rabatt. Ex om det är 4 produkter som måste ligga i varukorgen så ska de 2 billigaste få rabatten. Då anger du 2 här.

Kampanjstil

I denna dropp väljer du om priset ska vara rödmarkerat i produktlistor och på produktsida (ord.pris överstruket) eller om det inte ska visas något rött pris. Tänk på om du väljer "Köp X få Y rabatt" så visas inget rödmarkerat pris även om du väljer det i droppen. Samma sak med rabattkoder. Anledningen till det är att det är ett rabattvärde som aktiveras när man kommer till kassan. 

Publicera till produktlistor

I denna dropp väljer du om du vill publicera produkterna i kampanjen till en viss produktlista som redan finns inlagd någonstans på sajten. Om du har en specifik sida med t.ex. "Erbjudanden" så kan du lätt byta ut produkterna genom att använda denna funktion. Produktlistan måste ha inställningen "Använd denna produktlista för kampanjer" för att den ska dyka upp som ett val i denna dropp.

Kampanj-etikett

Välj etikettbild
Om du vill presentera en etikett på produkterna som ingår i kampanjen så väljer du en etikettbild från filarkivet. Etiketten kommer visas i hörnet (vilket hörn beror på vilka inställningar som finns för din sajt) i produktlistor och på produktsidan.

Välj etikettfärg
Här kan du "skapa" en egen etikett. Välj en passande färg i färgväljaren (Välj inte in någon bild från filarkivet om du väljer detta alternativ).

Välj etikett textfärg
Om du har valt en färg i ovan fält så ska du även välja en färg på texten som kommer visas i etiketten. Gör ditt väl i färgväljaren.

Visa rabatt över etikettbild
Kryssa i denna ruta och värdet för rabatten kommer visas i den etikett som du har valt in färg och textfärg för. Ex. om du har en kampanj med 15% rabatt så kommer 15% att visas med den textfärg du valt för etiketten. Själva etiketten visas i hörnet (vilket hörn beror på vilka inställningar som finns för din sajt) på produktbilden i produktlistor och på produktsidan. 

» Behörigheter

Om kampanjen ska behörighet styras så väljer du här vilken eller vilka grupper som ska ha rätt att se och få rabatten i kampanjen.

När du är klar med alla inställningar så kan du klicka på "Spara"

Rabatt-inställningar
Om du väljer att rabattens värde ska hämtas från kampanjen så ska värdet anges i fältet där det står: Kampanjens rabattvärde (exkl. moms om belopp). Du anger endast siffror, ex 10, 50 eller annat värde oavsett om rabattens värde räknas i belopp eller procent

Gäller inte redan rabatterade produkter
Om du kryssar i denna ruta så går det inte att kombinera denna kampanjs rabattvärde med andra prissäkningar. Passar utmärkt om du har andra pågående kampanjer och skapar en ny kampanj som aktiveras med rabattkod. Då kommer inte rabattkoden att dra av på priset för de produkter som ingår i kampanjen.

Om du kryssar i denna ruta så ska du ej kryssa i Beräkna rabatt på befintliga produktrabatter utan du väljer den ena eller den andra av dessa inställningar.

Beräkna rabatt på befintliga produktrabatter
Produktrabatter anges på produktnivå för respektive produkt. Produkter med produktrabatt behöver inte väljas in till en kampanj utan det går bra att prissänka produkten direkt via produktadministrationen.

Om du sen skapar en kampanj, som exempelvis ska gälla för alla produkter eller för en kategori där det ingår produkter som har en produktrabatt så kan du här välja om rabatten ska räknas på ord.pris (rabatten blir större) eller om rabatten ska räknas på den befintliga produktrabatten.

Ex:
Produktens ord.pris är 100:-
Produkten har en produktrabatt är nedsatt med 30:-och kostar då 70:
Det skapas en ny kampanj med en rabattkod på 10% som ska gälla för alla produkter.
Om denna ruta Beräkna rabatt på befintliga produktrabatter" är markerad så räknas rabatten (10%) på produktens redan nedsatta pris, alltså på 70:- Om rutan ej är markerad så räknas rabatten på 10% på produktens ord.pris som i det här fallet är 100:--

Om du använder denna inställning så ska du ej kryssa i rutan Gäller inte redan rabatterade produkter utan du gör antingen den ena eller den andra av dessa två inställningar.

Om du har kryssat i att Beräkna rabatt på befintliga produktrabatter så kan du även styra prioriteringsordning för kampanjer där redan prissänkta produkter med produktrabatt ingår.

Prioritering (ordningen rabatter beräknas, 0 = först)
Om en produkt ingår i flera olika kampanjer så kan du styra vilken kampanj som ska gälla. Du anger prioritering i stigande ordning. Den kampanj som har lägst siffra prioriteras.

Ex: En produkt ingår i 3 olika kampanjer. Kampanj 1 får prioritering 10, kampanj 2 får prioritering 20 och kampanj 3 får prioritering 30 så kommer rabattvärdet från kampanj 1 att gälla för produkten.

Om det inte förekommer samma produkter i olika kampanjer så behöver du inte tänka på prioritering. Om en produkt förekommer i olika kampanjer men du inte har satt prioritering eller om alla kampanjer har samma siffra så kommer produkten att få rabatten från den kampanj som startades först.

Denna prioriteringsordning fungerar endast om du har kryssat i rutan Beräkna rabatt på befintliga produktrabatter

Lägg till produkter genom att ange artikelnummer (1 artnr per rad)
Det här är en funktion för dig som arbetar mycket i Excel filer (csv) där du har art.nr och produktinformation. Istället för att välja in produkter styckvis eller hel kategori så kan du kopiera art.nr från Excel filen och klistra in i denna ruta.

Publicera till produktlistor
Det finns en inställning på panelen produktlistor som heter Använd denna produktlista för kampanjer. Den produktlistan ska ha inställningen att visa produkter från alla kategorier, dvs den ska inte innehålla några produkter och det får inte finnas några andra produktlistor på sidan där denna produktlista är inlagd. (Om du har andra produktlistor inlagda som visar upp produkter så behöver du skapa en inaktiverad, tom kategori som du väljer in till denna produktlista.

Du skapar sedan en produktkampanj och väljer att publicera kampanjen till denna produktlista. Produkterna behöver inte ha något rabattvärde. Kan t.ex användas för vissa utvalda produkter som du vill presentera någonstans på sidan. Du kan då löpande byta ut produkterna via kampanjen.

Om du vill skapa en sådan produktkampanj utan rabattvärde, bara i syfte att löpande byta ut produkter så gör du följande inställningar för rabatt:

Angivet värde sänker produktens ordinarie pris med motsvarande procent
Värde/pris angivet nedan (Kampanjens rabattvärde)
0 anges i fältet Kampanjens rabattvärde (exkl. moms om belopp)


Känns det svårt? Kontakta oss på supporten, vi hjälper dig.

Relaterade hjälpavsnitt

Generera rabattkoder

Här beskriver vi hur du kan slumpa fram rabattkoder i olika mönster, ex siffror eller bokstäver.

Rabattkoder som du genererar från systemet måste aktiveras med en kampanj. Du kan exportera rabat

Produktrabatt

Lägg in rabattvärde på produktnivå - välj hur rabatten ska aktiveras, direkt eller med produktkampanj

Ska du skapa en kampanj där rabattvärdet hämtas från produkten? Då klickar på "Pris" i menyn

Skapa kampanj med eller utan rabattkod

​Förutom att generera rabattkoder kan du även skapa egna unika rabattkoder när du skapar kampanjen.

Du kan aktivera så många kampanjer du vill men tänk på att en produkt ej ska tillhöra flera olika

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart