HEM / E-HANDEL / Kunder, leverantörer och butiker / Skapa leverantör / tillverkare

Skapa leverantör / tillverkare

Leverantörer och butiker.

Om du har flera olika leverantörer och vill visa upp deras logotype på produktsidan för det företagets produkter så skapar du en leverantör och laddar upp dess logotype och väljer sedan in det företaget på produkten. Det går även att göra ett företag till produktägare. Det innebär att en användare loggar in i admin och det företag som de är kopplade till avgör vilken/vilka produkter de kan administrera. De kommer ej att kunna administrera någon annan produkt.

Skapa leverantör, butik eller produktägare

Klicka på "kunder / Användare" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Kunder / Användare arkiv" i menyn som fälls ut

Klicka på "Företag" i menyn till vänster

» Ange företagsuppgifter

Alla uppgifter behöver du inte fylla i då denna funktion även är ihopkopplad med möjlighet att skapa företag och filialer för att visa i publikt läge som ett register. Välj rätt företagstyp och fyll i uppgifterna. Här nedan förtydligar vi sånt som kanske inte är helt självklart.

Företagstyp

Det finns 4 olika företagstyper:

Normal

Om du gör inställningar för ett företag som varken är leverantör, tillverkare, butik, lager eller ska användas som drop-shipping så väljer du detta. Du kan välja detta om du har en användare som ska ha rättighet att administrera en viss eller vissa produkter. Du måste sedan ange att detta företag är produktägare på själva produkten i produktadmin.

Leverantör / tillverkare

Om du t.ex vill visa en leverantör logo för produkter så kan du fylla i valfri information om företaget. Viktigt att tänka på är dock att ladda upp en logotype. Denna logotype kommer sedan att visas på produktsidan när du har valt in företaget på en viss produkt i produktadmin.

Leverantör (drop-shipping)

Om du inte har eget lager för vissa eller alla produkter du säljer utan det är en extern leverantör som packar och skickar till dina kunder så skapar du en leverantör (drop-shipping). Fyll i de uppgifter som behövs. I produktadmin väljer du in rätt leverantör på rätt produkt.

Butik / lager

Om du har en webbutik men flera olika fysiska butiker (eller lager) kan du här skapa en butik och sedan koppla den till rätt produkt så att ordern skickas till den butiken.

Välj fil

Välj en fil från filarkivet eller ladda upp en ny. Det kan t.ex vara en logotype för företaget som du skapat. Om det är en leverantör / tillverkare så kommer logotypen visas på produktsidan för de produkter som du väljer in denna tillverkare på i produktadmin.

Är det en produktägare du skapat så klickar du på Rättigheter innan du sparar.

» Rättigheter 

Klicka på "Rättigheter" i menyn till vänster. Välj den behörighetsgrupp som produktägaren ska vara kopplad till. Tänk dock på att du också måste ha skapat en grupp och även en admin-användare som är kopplad till gruppen.

Glöm ej att aktivera företaget och spara!

Välj in leverantör på produkt 

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt leta dig fram till produkten genom att klicka på namnen för kategorierna. 

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge.

»  Fliken Övrigt

Klicka på fliken "Övrigt" i menyn till vänster.

Produktägare (företag)

Om det är en "Produktägare" så väljer du rätt företag i den här dropplistan. Om övriga inställningar är rätt för företaget så kommer den som loggar in i admin med dessa rättigheter att kunna administrera den produkt de är ägare till. Här väljer du även in "butik/lager".

Leverantör (drop-shipping)

I denna dropplist väljer du det företag som ska packa och skicka ordern.

Leverantör / tillverkare

Välj företag i dropplistan och dess logotype kommer att visas för produkten på produktsidan.

Det finns olika sätt att använda denna funktion. Dels kan du skapa en leverantör för drop-shipping. Om du har flera olika leverantörer och vill visa upp deras logotype på produktsidan så kan du även göra detta. Det går även att göra ett företag till produktägare. Det innebär att en användare loggar in i admin och det företag som de är kopplade till avgör vilken/vilka produkter de kan administrera. De kommer ej att kunna administrera någon annan produkt. Du måste dock göra rätt inställningar för detta.

Normal företagstyp
Om du vill skapa en produktägare så väljer du denna företagstyp. Tänk på att du först måste skapa en grupp. Därefter skapar du en adminanvändare, det ska vara en användare som har nivå Admin-användare och denna användare ska placeras i en grupp. Därefter kan du skapa företaget och koppla detta företag till en viss grupp. När detta är gjort så klickar du på "E-handel" och letar upp produkten. Klicka på produktens namn så du kommer till produktadministrationen. I menyn till vänster klickar du på "Övrigt" och i dropplistan för "Produktägare (företag)" väljer du rätt företag. Glöm ej bort att ge inloggningsuppgifter till produktägaren som därefter kan administrera sin egen produkt. Ett företag kan vara produktägare till flera olika produkter.

Leverantör / tillverkare
Om du vill visa en logotype för tillverkaren av produkter så skapar du detta företag och laddar upp en logotype. Klicka sedan på E-handel och leta upp produkten. Klicka på produktens namn så du kommer till produktadministrationen. I menyn till vänster klickar du på Övrigt och i dropplistan för Leverantör / tillverkare väljer du rätt företag. Logotypen kommer därmed att visas på produktsidan.

Leverantör (drop-shipping)
Om du har produkter som du inte själv packar och skickar till kund utan istället en annan leverantör så använder du dig av drop-shipping. Skapa först företaget. Klicka sedan på E-handel och leta upp produkten. Klicka på produktens namn så du kommer till produktadministrationen. I menyn till vänster klickar du på "Övrigt" och i dropplistan för "Leverantör" (drop-shipping) väljer du rätt företag. När en kund beställer denna produkt kommer en orderbekräftelse att skickas till leverantören som då kan packa och skicka ordern förutsatt att du har en e-postmall för orderbekräftelse till leverantör. Kika under E-handel-> E-post-mallar.

Butik / lager
Ska order för en viss produkt skickas till en viss butik? Använd gärna denna funktion om du har en e-handel men flera olika fysiska butiker. Skapa butiken och det måste även finnas en e-postmall för orderbekräftelse. Klicka sedan på "E-handel" och leta upp produkten vars order ska gå till en viss butik. Klicka på produktens namn så du kommer till produktadministrationen. I menyn till vänster klickar du på "Övrigt" och i dropplistan för "Produktägare (företag)" väljer du rätt butik.

Relaterade hjälpavsnitt

Kunder

Information om kunderna.

Här beskriver vi var du hittar dina kunders information och hur du kan uppdatera kundernas uppgif

Välj in leverantör / tillverkare

Leverantör av produkt

Om du har skapat leverantörer kan du antingen välja in en leverantör (per produkt) för att visa l

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart