HEM / CMS / Urklipp och paneler / Spara till urklipp

Spara till urklipp

​Spara objekt som urklipp.

Om du har skapat en layout-tabell med ett visst antal kolumner och sedan lagt in text och bild och designat alla inställningar och vill ha en likadan layout-tabell så kan du kopiera själva layout-tabellen till Urklipp och därefter lägga in detta urklipp på valfria sidor. Alla inställningar du gjort följer med i urklippet och det finns inga begränsningar för hur många urklipp du kan skapa.

Spara objekt som urklipp

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

» Kopiera till urklipp

För muspekaren över texten/bilden/layout-tabellen du vill spara som urklipp.

Klicka på "Skiftnyckeln" i vänstra hörnet över texten/bilden och för layout-tabell hittar du skiftnyckeln lodrät till vänster om layout-tabellen.

Klicka på "Spara som urklipp" i verktygspaletten.

Ge urklippet ett namn

Spara

För att underlätta byggandet av din hemsida/e-handel kan du kopiera text, bild och layout-tabell till dina urklipp för att enkelt klistra in dem på olika ställen på din webbplats.

Om du har text och bild i en layout-tabell räcker det om du kopierar layout-tabellen till urklipp så följer allt innehåll med i urklippet.

Om du ändrar det objekt du sparat som urklipp så ändras det inte på de ställen där du redan lagt in det utan ändringen kommer först att synas på de urklipp du lägger in efter du gjort ändringen.

Alla dina urklipp hamnar i en lista och om du raderar t.ex en layout-tabell som är sparad som urklipp så kan du fortfarande se det i listan men det händer inget om du försöker lägga till det på en sida.

Radera urklipp från listan
För muspekaren över Redigera sida och klicka därefter på "Urklipp" i den lilla menyn som fälls ut. De objekt som du sparat som urklipp visas in en lista. Markera kryssrutan för de urklipp du vill radera och klicka sedan på ikonen "Batch-funktioner" som tänds upp. Klicka på "Radera urklipp".

OBS! Det går inte att ångra radering av urklipp i denna lista.

Relaterade hjälpavsnitt

Lägg till panel

​Visa innehåll med hjälp av paneler.

En panel används för att presentera innehåll från en annan del av din webbplats . En panel kan hä

Lägg till från urklipp

Underlätta och effektivisera uppbyggnaden av din e-handel med urklipp.

När du har sparat antingen en text, bild eller layout-tabell som ett urklipp kan du använda dessa

Radera sparade urklipp

Urklipp används för att kopiera objekt och klistra in på sidan.

Om du har många urklipp som ej längre är aktuella och listan med urklipp börjar växa sig alltför

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart