HEM / CMS / Bilder / Rättighet bild

Rättighet bild

Styr vilka av besökarna som ska ta del av det visuella innehållet.

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska se olika objekt på sidan. På en sida kan du t.ex. låta olika grupper se olika innehåll.  Om du anger behörighet på en layout-tabell så styr detta även allt innehåll i layout-tabellen. Om allt innehåll på en sida enbart får ses av en och samma behörighetsgrupp så kan du styra hela sidan istället för innehållet.

Behörighet för olika objekt på sidan

» Välj användare som ska kunna se bilden

Sök upp sidan du vill arbeta med genom att klicka på ikonen allra längst ut till vänster i den svarta verktygslisten i sidhuvudet och navigera dig fram till sidan. 

Du kan även klicka på "CMS / Sidor" och söka upp sidan i sidarkivet och klicka på namnet på sidan för att komma till editeringsläge.

Hoovra med pilen över bilden som du vill ändra behörighet för och klicka på "Skiftnyckeln" i övre vänstra hörnet eller i den  lodräta menyn i verktygspaletten till vänster om layout-tabellen.

Klicka på "Inställningar".

Klicka på "Tidsstyrning / behörighet".

Användargrupper

I dropplistan väljer du vilken/vilka användargrupper som ska ha rätt att se bilden.

Visa bara för inloggade användare

Om du vill att alla som är inloggade ska kunna se bilden så kryssar du i denna ruta. Du behöver då inte göra något aktivt val i dropplistan ovan.

Visa bara för ej inloggade användare

Kryssa i denna ruta om du vill att objektet ska döljas för alla som är inloggade. Det kommer då att vara synligt för alla som inte har loggat in.

Spara

För att kunna styra vem som ska kunna se vad på din sida krävs det att du har tillvalet "Användare". Kontakta gärna supporten om du är osäker på om du har detta tillval.

Behörighet för användare

Du skapar först användargrupper och tilldelar användare till dessa grupper. Därefter kan du styra vilka grupper och således vilka användare som ska ha rättighet att se ett visst innehåll, i det här fallet bilder, på din hemsida/e-handel efter att användaren har loggat in i publikt läge.

Om du sätter en behörighet på en layout-tabell så får allt innehåll i den layout-tabellen samma rättighet som layout-tabellen.

Olika rättigheter på olika objekt på samma sida

Du kan t.ex. skapa 1 sida med flera olika texter, bilder, layout-tabeller och varje text, bild, layout-tabell kan ha olika behörigheter och vara kopplade till olika användargrupper.

Relaterade hjälpavsnitt

Alternativ text bild

Här beskriver vi hur du anger en alternativ text för bilder.

För att få en bra beskrivning av vad bilden föreställer i sökmotorer så rekommenderar vi att

Byt ut bild

​Byt ut eller ersätt bild mot en annan.

Om du vill byta ut en bild som redans finns på din webbplats finns det två sätt att göra det på.

Designinställningar bild

Förklaring till hur du använder inställningarna under fliken "Design" för bilder

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Flytta bild (dra och släpp)

​Flytta bild på en sida

Avsnittet handlar om hur du flyttar en bild på en sida från en position till en annan. Det enklas

Lägg till bild

Infoga bild från filarkivet i valfri position på CMS sida

När du lägger till en ny bild visas den först som en exempelbild. Denna exempelbild byter ut mot

Lägg till bildspel

Ett enkelt sätt att göra en statisk hemsida mer livfull.

I fall där du vill visa mycket information på ett och samma ställe, exempelvis produktbilder elle

Radera bild

​Radera bild på sida.

Avsnittet handlar om hur du raderar en bild som är inlagd på en sida. Även om du raderat en bild

Skapa bildspel

Skapa och redigera bildspel.

När du skapar bildspel finns det ingen begränsning på antal utan du kan lätt skapa och testa olik

Tidsstyr bild

Välj när innehållet ner på enskild bild ska vara publikt.

Du kan tidsstyra obegränsat med bilder på sidan. Givetvis går det bra att tidsstyra hela sidan om

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart