HEM / CMS / Sidinställningar / Aktivera eller inaktivera sida

Aktivera eller inaktivera sida

Aktivera eller inaktivera en sida under sidans inställningar

Om du inaktiverar en sida blir den ej sökbar, varken i sökmotorer eller genom publik sökning på din webbplats. Om sidan som blir inaktiverad är kopplad till en navigeringslänk så innebär det att även den blir inaktiverad.

Välj sida att aktivera eller inaktivera

» Inaktivera befintlig sida

Klicka på "CMS / sidor" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Leta upp sidan i sidarkivet och klicka på ikonen " Inställningar / uppgifter" längst ut till höger för aktuell sida. 

Om du istället redan befinner dig på aktuell sida som du vill inaktivera så klickar du på "Skiftnyckeln" i menyn som ligger lodrätt till höger på sidan.

Du kommer då till sidinställningarna där du ska kryssa ur rutan för "Aktiv / Sökbar".

» Aktivera en inaktiverad sida

Klicka på fliken "Sidor".

Leta upp sidan i sidarkivet och klicka på ikonen "Inställningar / uppgifter" längst ut till höger för aktuell sida. 

Kryssa i rutan för "Aktiv / Sökbar".

Hur syns det att en sida är inaktiverad?

När du är i sidarkivet så ser du att en sida är inaktiverad då markören till vänster om sidans namn är markerad med röd färg. När du istället befinner dig på en sida så ser du att sidan är inaktiverad genom att publiceringsmolnet uppe i högra hörnet lyser rött.

Om du inaktiverar en sida, det vill säga gör den icke sökbar, så kommer sidan inte att visas vid sökningar på din sida och inte heller i sökmotorer.

Ska sidan vara permanent inaktiv rekommenderar vi att du gör en omdirigering av URL:en för sidan (301:a) för att undvika att besökare ska hamna på en 404-sidan vid en sökning på exempelvis Google.

Om sidan är kopplad till en navigering så kommer navigeringen ej längre att visas publikt när sidan blir inaktiverad. Du kan dock när som helst aktivera en sida och då blir även eventuell navigering synlig igen.

Relaterade hjälpavsnitt

Hitta sidinställningar

Här hittar du till sidans inställningar som du kan ange antingen på en ny sida eller editera på en befintlig

Om du vill göra ändringar på en viss sida när det kommer till exempelvis rättigheter, SEO eller a

Metadata för sida

Beskriv innehållet på sidan med hjälp av Open graph

Metadata används för att beskriva innehållet i form av data. Det är information om informationen

Rättighet att se sida

Vem ska kunna se sidan? Det går att styra med att ange rättigheter för grupper

Du skapar grupper och i dessa grupper placerar du sedan olika användare. När du sedan skapar sido

SEO för sida

SEO inställningar för sida så som sidbeskrivning och URL

En SEO inställning kan t.ex. vara en sidbeskrivning, dvs en kort beskrivning av sidans innehåll.

Sidspecifik header kod

​Avsnittet handlar om var du lägger in header kod för en viss sida

En Header kod kan läggas in globalt men det går även att lägga in sidspecifik header kod. Exempel

Tidsstyr sida

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din sida när du har tid

Sidor, navigering, texter, bilder, tabeller och allt annat kan tidsstyras. Du kan styra start och

Visa sida på Sitemap

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor / kategorier du har på din hemsida / e-handel

Den talar om för t.ex. sökrobotar hur din sida är uppbyggd och vilka sidor du har.  Om du ha

Skapa ny sida

Lägg till en ny sida till din webbplats och skapa navigering samtidigt

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med

Omdirigeringar (301:or)

Ska du ändra en sökväg? Då behöver du även göra en omdirigering av URL

Avsnittet handlar om hur du gör omdirigeringar av URL-er. T.ex 301:or.

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart