E-postklient

Hantera inställningar för din e-postklient

Avsnittet handlar om inställningar i e-postklient när du har din e-post hos oss (serverhall hos GleSYS) 

Här hittar uppgifter för inkommande och utgående serveradress (smtp). Du får även veta skillnaden mellan POP3 och IMAP och dess inställningar.

Inställningar för e-postklient

Inkommande serveradress (SMTP)

mail.domän.xx

Byt ut domän mot din hemsidas domännamn och xx mot .se .com .nu eller annat beroende på ditt domännamn. 

T.ex. för www.sitesmart.se blir inkommande smtp: mail.sitesmart.se.

Inkommande server (POP3) 

Utan SSL: port 110 

Med SSL: 995

Inkommande port för IMAP 

Utan SSL: 143 

Med SSL: 993

Utgående serveradress (SMTP) 

mail.domän.xx 

Byt ut domän mot din hemsidas domännamn och xx mot .se .com .nu eller annat beroende på ditt domännamn.

T.ex. för www.sitesmart.se blir inkommande smtp: mail.sitesmart.se

Utgående server (smtp) 

Utan SSL: 25 

Med SSL: 465 eller 25

Du kan istället ange din internetsoperatörs uppgifter för smtp. Kontakta din internetoperatör för att ta reda på vilken port du ska använda.

Att skicka och ta emot e-post fungerar först när sidan är ompekad och DNS är uppsatt hos oss.

Den tjänst som vi tillhandahåller är webmailen. Support och inställningar i e-postklient tar vi ej ansvar för utan där får du söka hjälp via leverantör / utvecklare av e-postklienten.

E-post i admindelen
Innan du gör inställningar i e-postklienten behöver du sätta upp e-postkontot i admindelen på din hemsida / e-handel. Tänk också på att e-postadress och lösenord i e-postklienten ska stämma överens med de uppgifter du anger i admindelen

IMAP
IMAP står för Internet Message Access Protocol.

När du läser e-post med IMAP sparas e-postmeddelandet ner i din e-postklient men det lämnas en kopia kvar på mailservern (webmailen). E-postmeddelandet ligger kvar tills du själv raderar det.

IMAP är bra att använda när ni är flera stycken som ska hämta e-post till era klienter från samma e-postadress

POP3
POP3 står för Post Office Protocol.

Om du väljer att använda POP för att ta emot e-post så raderas meddelande i webmailen när du laddar ner dem till din e-postklient. De kan dock ligga kvar några dagar beroende på dina inställningar

Relaterade hjälpavsnitt

Skapa e-postkonto

Hantera och sätt upp e-postkonton.

Avsnittet handlar om hur du sätter upp e-postkonton eller hanterar befintliga.Det fin

Utöka diskkvot webmail

Utöka utrymmet för din webmail

Avsnittet handlar om hur du utökar diskkvoten ifall utrymmet för din webmail är full.Det f

Vidarebefordringar

Vidarebefordra e-post till en annan e-postadress.

Avsnittet handlar om hur du vidarebefordrar en e-postadress till en annan e-postadress.

Webmail

Läs och hantera din e-post via webben.

Avsnittet handlar om hur du kommer åt din e-post via webmail.Om du t.ex är på resande fot

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart