HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet)

Behörighet (rättighet)

Tilldela specifika kunder olika behörigheter och anpassa produktinfo

I det här avsnittet visar vi dig hur du kan anpassa olika typer av information och tilldela användargrupper olika behörigheter. Det kan gälla både priser, vilka produkter som syns i produktlistan och olika behörigheter efter genomfört köp. 

Skapa prisgrupper

Unika priser för olika prisgrupper.

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer vilka användare som ska

Vem får se produkten?

Behörighetsgrupper för produkt.

För att kunna genomföra detta steg korrekt behöver du först skapa användargrupper. Och glöm ej at

Pris per användargrupp/produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika användargrupper per produkt.

Du kan ha en generell rabatt eller påslag per grupp. Då behöver du inte ange något specifikt pris

Tilldela användargrupp vid köp

Här beskriver vi hur du tilldelar användargrupp vid köp.

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss anvä

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmartQ!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

Copyright © 2021 PrimeQ SiteSmart AB  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen SitesmartQ