HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Prisgrupper - pris per produkt

Prisgrupper - pris per produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika prisgrupper per produkt

Om du har flera olika prislistor så finns det olika sätt att ange rabatt eller påslag för respektive prisgrupp. Du kan lägga in en generell rabatt eller påslag per grupp eller per kategori direkt på prisgruppens inställningar. 

I det här avsnittet beskriver vi hur du lägger in ett pris per prisgrupp på produktnivå.

Det går att importera pris per användargrupp. 

Pris per produkt och prisgrupp

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt genom att klicka dig fram i kategoristrukturen.

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge.

Klicka på "Pris" i menyn till vänster och därefter på "Pris per användargrupp"

» Ange ett pris för produkten för varje användargrupp (prisgrupp)

För varje prisgrupp som är skapad visas ett fält där priset ska fyllas i. Pris anges exkl. moms.

Om du presenterar pris i olika valutor så anger du pris per valuta för respektive prisgrupp.

Spara produkten när du är klar. 

Om du har angett rabatt/påslag  för själva gruppen så kommer det pris du anger här att skriva över den inställningen. Anger du inget pris per produkt gäller det som du angett för gruppen.

Innan du kan ange unikt pris per produkt och grupp så behöver du skapa grupperna. Detta gör du under "Kunder / användare -> Behörighetsgrupper / prisgrupper".

På varje grupp kan du även ange "kategori-rabatt / påslag". Den prisinställning du gör på respektive kategorin gäller då för alla produkter som tillhör kategorin.

Det går även att ange rabatt eller påslag som gäller generellt för alla produkter, oavsett kategori.

Om du anger ett specifik pris per produkt så skriver rabatt / påslag som du angett på prisgruppen.

Glöm ej bort att varje prisgrupp behöver sina kunder / användare också så att de kan logga in och se sina priser.

Relaterade hjälpavsnitt

Produkt tillgänglig för köp (företag eller privatp

Inställning för att styra om produkter endast ska gå att köpa som företag eller som privatperson

Det finns en inställning som styr om produkter endast kan köpas av privatperson eller av föret

Tilldela användargrupp vid köp av produkt

Vid försäljning av produkt kan en behörighetsgrupp/prisgrupp tilldelas till köparen

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss behö

Vem får se produkten?

Behörighetsstyrning på produktnivå, tilldela grupper för att styra vem som får se produkten

När du väljer in vilken/vilka grupper som har rättighet att se en viss produkt så innebär det att

Produkt ej tillgänglig för köp (länder)

Inställning om vissa länder ej ska kunna genomföra ett köp av vissa produkter

Det finns en inställning för att styra om produkter inte ska kunna köpas om adressen på den

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart