HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Produkt tillgänglig för köp (företag eller privatperson)

Produkt tillgänglig för köp (företag eller privatperson)

Inställning för att styra om produkter endast ska gå att köpa som företag eller som privatperson

Det finns en inställning som styr om produkter endast kan köpas av privatperson eller av företag. Det här gäller dig som säljer B2B och B2C och det går att styra per produkt. Som standard är inställningen att både privat och företag kan köpa produkten. 

Det går att importera inställningen för om produkt ska vara tillgänglig för köp endast för privatperson eller endast för företag.

Produkt tillgänglig för köp

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet för att komma till dina produkter.

Använd gärna sökrutan för att hitta produkten du ska editera alternativt genom att klicka dig fram i kategoristrukturen.   

Klicka därefter på produktens namn för att komma till editeringsläge. 

Klicka på "Behörighet" i menyn till vänster

» Tillgänglig för köp

Du ska nu välja om det är privatperson eller företag som endast ska ha möjlighet att köpa denna produkt.

Användartyp

Gör ett val i dropplistan

Alla användartyper
Detta är standardinställningen och innebär att alla kan köpa produkten, oavsett om det är ett företag eller en privatperson.

Privat
Väljer du detta alternativ så är det endast privatpersoner som kan genomföra köpet av produkten.

Företag
Väljer du det här alternativet så är det endast företag som kan genomföra köpet av produkten.

(På kassasidan, varukorgen, visas en informationstext om den som försöker köpa produkten inte har möjlighet till det beroende på dina inställningar och om de väljer "privat" eller "företag" )

Glöm ej att spara

Den här inställningen är till för dig som säljer produkter till företag men även till privatpersoner. Standardinställningen är att varje produkt kan säljas till alla. Du väljer per produkt vad som gäller.

Går det att importera vilka användartyper som får köpa produkten?
Ja det går. I filen ska du ha med följande kolumner:
Art.nr
Användartyp

I kolumnen för "Art.nr" skriver du så klart produktens artikelnummer.

I kolumnen för "Användartyp" anger du inställningar med siffra 0, 1 eller 2 för respektive produkt:
0= Alla användartyper
1= Privat
2= Företag

Om du anger 0 så innebär det att alla har rätt att köpa produkten.
Om du anger 1 så innebär det att endast Privatpersoner har rätt att köpa produkten.
Om du anger 2 så innebär det att endast Företag har rätt att köpa produkten.

Behövs det några fler inställningar?
Ja, det krävs att dina kunder aktivt måste välja i kassan om de är privatperson eller företag.

Relaterade hjälpavsnitt

Prisgrupper - pris per produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika prisgrupper per produkt

Om du har flera olika prislistor så finns det olika sätt att ange rabatt eller påslag för respekt

Tilldela användargrupp vid köp av produkt

Vid försäljning av produkt kan en behörighetsgrupp/prisgrupp tilldelas till köparen

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss behö

Vem får se produkten?

Behörighetsstyrning på produktnivå, tilldela grupper för att styra vem som får se produkten

När du väljer in vilken/vilka grupper som har rättighet att se en viss produkt så innebär det att

Produkt ej tillgänglig för köp (länder)

Inställning om vissa länder ej ska kunna genomföra ett köp av vissa produkter

Det finns en inställning för att styra om produkter inte ska kunna köpas om adressen på den

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart