HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Skapa prisgrupper

Skapa prisgrupper

Unika priser för olika prisgrupper.

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer vilka användare som ska få det unika priset genom att välja in det på en viss användargrupp. Det unika priset visas först när användaren loggar in med sin inloggning i publikt läge. Det går att ange en generell rabatt/påslag för alla produkter i en kategori men det går också att sätta rabatterat pris/påslag på pris per produkt.

Skapa grupper för unik prissättning

För muspekaren över "Användare" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Grupper" i menyn som fälls ut.

Klicka på "Ny grupp" för att skapa en ny eller på ett namn för en befintlig grupp för att administrera den.

» Grunduppgifter för grupp 

Namn

Ge gruppen ett namn. Detta namn är oftast endast internt, förutom om du väljer att låta dina kunder själva välja grupp i ett registreringsformulär. Om du har prisgrupper och använder t.ex Visma så  är det förmodligen så att namnet på gruppen i SiteSmart och gruppen i Visma måste ha samma namn och stavas på exakt samma sätt.

Beskrivning

Beskrivningen är endast intern och således valfri att fylla i.

Startsida efter inloggning

I denna dropplist kan du välja vilken sida kunderna som tillhör denna grupp ska komma till efter de har loggat in publikt. Dvs, det blir deras landningssida. Du kan ha olika landningssidor för varje grupp om du önskar och varje användare i gruppen kan ha sin egna unika landningssida.

Anonym grupp för ej inloggade

Kryssar du i denna ruta så får alla som besökare din e-handel de priser som anges för denna grupp utan att de behöver logga in.

Denna grupp tilldelas alla publika registreringar

Välj denna om du vill att alla som registrerar sig på din sida ska hamna i denna grupp.

Denna grupp är publik / visas på användarregistrering

Om du vill att dina besökare ska kunna välja att tillhöra denna grupp när de registrerar sig så kryssar du i denna ruta. Namnet på gruppen kommer då att synas i en dropplist i formuläret för registrering.

Du kan inte kryssa i alla checkboxar utan väljer en av dem. 

Om detta är en grupp där du själv har tänkt att tilldela unika användare och ge dem unika priser så kryssar du inte i någon av checkboxarna.

Grupprabatt / påslag 

Klicka på "Grupprabatt / påslag" i menyn till vänster. Det går att ange unikt pris för alla kategorier eller per kategori.

Rabatt / påslag värde i %

Om du vill ange en generell rabatt för alla kategorier på 10% så  skriver du -10 Om det ska vara ett påslag på priset med 10% så skriver du 10.

Kategori-rabatt / påslag

Om inte en generell rabatt / påslag ska gälla för alla kategorier så kan du istället ange per kategori

Glöm ej att spara!

Om du inte vill ange ett unikt pris för kategorier utan istället för enskilda produkter så går du till "E-handel" och letar upp produkten och klickar på dess namn för att komma till administrationsläge. Klicka på "Pris" per användargrupp i menyn till vänster. De grupper du har skapat syns i en lista och för varje grupp skriver du in priset för produkten.

Tillsammans med "Användare/användargrupper" kan du skapa grupper, t.ex. A kunder och B kunder, och ange en rabatt/påslag för de som är användare i den gruppen. Det innebär att de kan få ett annat pris på produkterna mot dina andra kunder. Du kan själv bestämma vem som ska tillhöra gruppen, det kan vara enskilda personer eller företag och föreningar.

Du kan ha obegränsat antal grupper med olika priser för alla grupper. Det går att sätta en generell rabatt/påslag för alla produkter, (per kategori) men det går också att sätta individuellt rabatterat pris/påslag per produkt.

Så gör du
Skapa först en grupp och skapa användare som du lägger in i gruppen. När du skapar gruppen kan du ange en generell rabatt/påslag per kategori. Vill du hellre ange pris per produkt för varje användargrupp så går det bra.

Tänk på att dina kunder inte kan få sitt unika pris om de inte erhållit inloggningsuppgifter från dig. Det innebär att de först måste logga in innan de ser sina priser.

Tidsstyra användargrupp för specifik produkt
Det går att välja att de kunder som handlar en viss produkt ska hamna i en användargrupp som använder prisgrupper med speciella priser. Ange även hur länge de ska ha möjlighet att vara medlem i den användargruppen. För att göra dessa inställningar går du till den aktuella produkten i e-handelsadministrationen och klickar på Användargrupp som produkt i menyn till vänster.

Relaterade hjälpavsnitt

Pris per användargrupp/produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika användargrupper per produkt.

Du kan ha en generell rabatt eller påslag per grupp. Då behöver du inte ange något specifikt pris

Tilldela användargrupp vid köp

Här beskriver vi hur du tilldelar användargrupp vid köp.

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss anvä

Vem får se produkten?

Behörighetsstyrning på produktnivå, tilldela grupper till produkten

För att kunna genomföra detta steg korrekt behöver du först skapa användargrupper. Och glöm ej at

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart