HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Tilldela användargrupp vid köp

Tilldela användargrupp vid köp

Här beskriver vi hur du tilldelar användargrupp vid köp.

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss användargrupp. Givetvis behöver du först skapa användargruppen innan du kan göra denna inställning. Inställningen görs per produkt, alltså produktspecifikt, och går att styra med olika inställningar. T.ex kan du välja att det endast går att genomföra ett köp med de rättigheter som gäller för användargruppen. Klicka på Användargrupp som produkt i menyn du ser till vänster när du skapar en ny produkt eller administrerar en befintlig.

Administrera produkt

Om du inte redan befinner dig i administrationsläge för en produkt så klicka på "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Ny produkt" eller om det är en produkt du skapat sen tidigare klickar du på namnet på produkten för att komma till administrationsläge och klicka på  "Användargrupp" som produkt i menyn till vänster.

» Inställningar för att tilldela grupp vid köp av produkten

Vid försäljning av denna produkt så tilldelas denna användargrupp till köparen / användaren

I denna dropplist väljer du den grupp som köparen av produkten blir tilldelad efter genomfört köp.

Ta bort alla andra användargrupper från köparen / användaren

Kryssa i rutan om du önskar att de som köper produkten endast ska tillhöra den användargrupp du valt ovan. Oavsett vilken/vilka övriga grupper användaren tillhör innan köp av denna produkt så tas de bort efter genomfört köp av produkten.

Denna användargrupp kan inte köpas med andra användargrupper och är begränsad till endast 1 per order

Kryssar du i rutan så går det endast att genomföra 1 köp av denna produkt med denna användargrupp.

Skicka e-post med aktiveringskod för denna användargrupp (gruppen tilldelas inte vid köp)

Möjlighet att låta dina kunder beställa produkten utan att genomföra ett köp. När de gjort en beställning så skickas det en aktiveringskod till kunden.

Tid / Aktivering

Du kan ange en tidsbegränsning för hur länge köparen ska tillhöra användargruppen efter köp. Om du anger 0 så blir det ingen tidsbegränsning. Ange begränsningen i antal dagar.

Om du har skapat olika användargrupper kan du låta köparen av en viss produkt hamna i en särskild användargrupp efter genomfört köp.

Innan du kan göra denna inställning behöver du skapa användargrupper. Detta gör du under "Användare -> Grupper".

Detta fungerar endast om du har en nivå som tillåter pris per användargrupp (Behörighet).Relaterade hjälpavsnitt

Pris per användargrupp/produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika användargrupper per produkt.

Du kan ha en generell rabatt eller påslag per grupp. Då behöver du inte ange något specifikt pris

Skapa prisgrupper

Unika priser för olika prisgrupper.

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer vilka användare som ska

Vem får se produkten?

Behörighetsstyrning på produktnivå, tilldela grupper till produkten

För att kunna genomföra detta steg korrekt behöver du först skapa användargrupper. Och glöm ej at

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart