Skapa nyhetsbrev 

Du kan skapa ett nyhetsbrev utifrån en mall eller skapa nyhetsbrev från scratch. Oavsett få finns det förutbestämda positioner i nyhetsbrevet som du använder för att lägga in innehåll så som bild, text och eventuellt produkter eller varför inte en nyhetsartikel. Lägg inte till egna positioner i nyhetsbrevet då de ej kommer att visas korrekt för alla mottagare. 

Nytt nyhetsbrev 

Klicka på Nyhetsbrev i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Nytt nyhetsbrev 

Nyhetsbrev-uppgifter

Namn

Namnet är endast internt

Aktiv / sökbar

Om denna ruta inte är i kryssad så kommer mottagarna av nyhetsbrevet ej att kunna se/läsa innehållet

Skapa från nyhetsbrevmall

Om du har fler än 1 mallar så väljer du en passande mall i dropplistan

Huvudmapp (struktur)

Om du vill placera nyhetsbrevet i en mapp väljer du en mapp i dropplistan. Om du inte väljer någon mapp hamnar nyhetsbrevet utanför mappstrukturen (det går att i efterhand flytta in nyhetsbrev i eller ur en mapp)

Extra mappar

Det går att lägga in nyhetsbrevet i extra mappar. Om du väljer att göra detta så kommer nyhetsbrevet att synas i sin huvudmapp men även i den extramapp du har valt. Det är alltså 1 nyhetsbrev men i flera olika mappar

Spara

Du kan spara och gå till nyhetsbrev för att lägga in innehåll om du inte behöver göra fler inställningar. Annars klickar du i menyn till vänster. (Kom ihåg att publicera nyhetsbrevet när du är klar med innehåll)

SEO

Här kan du se och ändra SEO för nyhetsbrevet

META-Data

Här lägger du in värden för META-Data

Rättigheter

Här väljer du vilken/vilka grupper som ska ha rätt att se nyhetsbrevet

Annat / innehåll

Globalt dvs det innehåll du lägger in i det globala nyhetsbrevet kommer att visas på alla nyhetsbrev, oavsett om du skapar dem från en mall eller utan mall. 

Globalt nyhetsbrev

Kryssa i denna ruta och det innehåll du lägger in i det globala nyhetsbrevet kommer att visas på alla nyhetsbrev, oavsett om du skapar dem från en mall eller utan mall

Visa på sitemap

Kryssa i denna ruta ifall du vill att nyhetsbrevet ska dyka upp på sidans sitemap

Beskrivning

Du kan ange en beskrivning av nyhetsbrevet. Denna inställning är internt

Visa innehåll från global sida

Om du har flera olika sidor med globalt innehåll så kan du välja från vilka globala sidor du ska visa innehåll

Sidspecifik header-kod

Här skriver du in sidspecifik header-kod: T.ex spårningskod 

RÅD PÅ VÄGEN

Kopiera nyhetsbrev

Du kan kopiera ett befintligt nyhetsbrev genom att leta upp nyhetsbrevet och sedan kryssa i rutan allra längst ut till höger. En blå ruta tänds upp och klicka på den och därefter på Kopiera nyhetsbrev/mappar. Du kan kopiera flera nyhetsbrev samtidigt, förutsatt att de ligger i samma mapp (eller utanför mappstrukturen)

Mallar för nyhetsbrev
Det finns en färdig standardmall att använda när du skapar nyhetsbrev. Du kan även skapa en egen mall med förutbestämt innehåll. Positionerna där du kan lägga in innehåll är redan klara och kan du ej ändra. Du bör ej lägga till egna positioner i mallen för de är uppbyggda med viss kod i bakgrunden för att fungera / visas korrekt i alla e-postklienter / e-postprogram. Om du lägger till en egen position, t.ex en layout-tabell med en eller flera kolumner så kommer nyhetsbrevet du skapar med mallen ej att visas korrekt för mottagaren

Om du vill ha en annan mall, med helt andra förutbestämda positioner så hör du av dig till oss. 

Skicka nyhetsbrev

När du är klar med innehåll för ett nyhetsbrev så letar du upp nyhetsbrevet och klickar på knappen Skicka och gör inställningar för t.ex vilken grupp som ska vara mottagare av nyhetsbrevet och vem som är avsändare och ämnesrad. De skickade nyhetsbreven hamnar sedan i en lista under fliken Utskick som du ser i menyn som öppnas när du för muspekaren över Nyhetsbrev. De skickade nyhetsbreven ligger även kvar i sin mapp (eller utanför mappstrukturen) under fliken Nyhetsbrev.

Taggar

Förutsatt att mottagarna för nyhetsbrev har godkänt dina villkor enligt GDPR kan du göra riktade utskick, t.ex Hej Ulf
Då lägger du in denna tagg i nyhetsbrevet: {newsletterUserName} och taggen byts ut mot namnet som finns angivet på Användarens uppgifter under fliken Användare

Avregistrering

När du skapar ett nyhetsbrev så finns det en färdig länk i nyhetsbrevet för avregistrering. När mottagaren av nyhetsbrevet klickar på länken så kommer de till en sida där de får välja från vilka grupper (om de prenumererar på flera olika nyhetsbrev) de vill avregistrera sig från. De kommer även få ett val att avregistrera sig för alla framtida utskick. Läs mer om avregistrering 

Mailgun

Vi rekommenderar att skicka nyhetsbrev via Mailgun. Vi har en färdig API koppling till dem och det enda du behöver göra är att registrera ett konto hos Mailgun.com och tillhandahålla oss en API nyckel. Du skapar nyhetsbreven som vanligt och skickar dem som vanligt, skillnaden blir att du inte skickar dem via din mailserver hos oss utan via mailguns server och de har bättre förutsättningar att förhindra att nyhetsbrev fastnar i spamfilter. Dock behöver du ändå ha kunskap i hur man bygger ett bra nyhetsbrev som är spamvänligt 

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40