HEM / NYHETSBREV / Nyhetsbrev V2 / Mappar för nyhetsbrev

Mappar för nyhetsbrev

Skapa mappar för att organisera dina nyhetsbrev

För att lättare hitta dina skapade nyhetsbrev och mallar för nyhetsbrev, så rekommenderar vi att skapa en mappstruktur. Placera sedan de olika nyhetsbreven i olika mappar och du får en fin intern struktur och enkelheten i att hitta nyhetsbrev för editering eller för distribution underlättar arbetet. Mappstrukturen är endast intern.

Skapa mappar nyhetsbrev

Klicka på Nyhetsbrev i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Ny mapp 

(För att ändra namn eller placering i struktur så klickar du på  namnet på en mapp)

» Mappuppgifter 

Mappnamn

Namnet på mappen är internt och du kan när som helst ändra namnet

Huvudmapp (struktur)

Placera mappen i strukturen. Antingen som en huvudmapp eller som en undermapp. Om det är en undermapp så väljer du huvudmappens namn i dropplistan och mappen

Spara

Du kan spara om du inte behöver göra inställningar för rättigheter. Annars klickar du menyn till vänster

» Behörigheter 

I dropplistan gör du ditt val för vilken/vilka behörighetsgrupper som ska ha rätt att se denna mapp. Gäller för administration vid inloggning i admin på sidan

Kanske du skickar många nyhetsbrev per månad? Utan mappar blir listan med nyhetsbrev lång och för att lättare kunna hitta nyhetsbrev (för editering eller för att skicka) så underlättar det med en intern mappstruktur. Du kan skapa så många mappar du vill och flytta dem inom strukturen utan att påverka utskicken.

Om du raderar en mapp där det finns nyhetsbrev så raderas ej nyhetsbreven utan de hamnar i listan för nyhetsbrev som ligger utanför mappstrukturen under fliken Nyhetsbrev.

Mallar för nyhetsbrev
Det finns en färdig standardmall att använda när du skapar nyhetsbrev. Du kan även skapa en egen mall med förutbestämt innehåll. Positionerna där du kan lägga in innehåll är redan klara och kan du ej ändra. Du bör ej lägga till egna positioner i mallen för de är uppbyggda med viss kod i bakgrunden för att fungera / visas korrekt i alla e-postklienter / e-postprogram. Om du lägger till en egen position, t.ex en layout-tabell med en eller flera kolumner så kommer nyhetsbrevet du skapar med mallen ej att visas korrekt för mottagaren

Om du vill ha en annan mall, med helt andra förutbestämda positioner så hör du av dig till oss.

Skicka nyhetsbrev
När du är klar med innehåll för ett nyhetsbrev så letar du upp nyhetsbrevet och klickar på knappen Skicka och gör inställningar för t.ex vilken grupp som ska vara mottagare av nyhetsbrevet och vem som är avsändare och ämnesrad. De skickade nyhetsbreven hamnar sedan i en lista under fliken Utskick som du ser i menyn som öppnas när du för muspekaren över Nyhetsbrev. De skickade nyhetsbreven ligger även kvar i sin mapp (eller utanför mappstrukturen) under fliken Nyhetsbrev.

Relaterade hjälpavsnitt

Avregistrering

Administrering av avregistreringssidan för nyhetsbrev

När du skapar och skickar nyhetsbrev så följer en länk för avregistrering med automatiskt. Mottag

E-postmall anmälan nyhetsbrev

Administrera e-postmall för anmälan till nyhetsbrev.

I detta avsnitt beskriver vi hur du kan administrera innehållet i e-postmallen för anmä

Importera e-postadresser

Importera en CSV fil med e-postadresser

Varje utskick görs till en eller flera grupper. I dessa grupper behöver det finnas e-postadresser

Lägg till e-postadresser manuellt

Skapa e-postadresser och lägg till dem i grupper manuellt

Du kan själv skapa och lägga in e-postadresser som du sedan placerar i en eller flera olika mappa

Låt dina besökare anmäla sig till utskick

Skapa panel för anmälan till att få nyhetsbrev

Ge dina besökare möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrev. Du lägger då till en panel som du kan

Skapa mall för nyhetsbrev

Skapa olika mallar till dina nyhetsbrev

Du kan skapa olika mallar som du använder när du skapar nya nyhetsbrev. Du kan lägga till bilder,

Skapa mappar för e-postadresser

Grupper för utskick av nyhetsbrev.

För att kunna skicka iväg nyhetsbrev behöver du börja med att skapa mappar. I dessa mappar placer

Skapa nyhetsbrev

Skapa ett nytt nyhetsbrev från grunden eller utifrån en mall

Du kan skapa ett nyhetsbrev utifrån en mall eller skapa nyhetsbrev från scratch. Oavsett få finns

Skicka nyhetsbrev

Skicka nyhetsbrev till en eller flera grupper

Du kan skicka ett nyhetsbrev till en eller flera olika grupper. Det går även att skicka en HTML-f

Statistik skickade nyhetsbrev

Utläs statistiken för skickade nyhetsbrev

Här beskriver vi var du hittar överblick för statistik för skickade nyhetsbrev. Du får svar på fr

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart