HEM / NYHETSBREV / Nyhetsbrev V2 / Skapa nyhetsbrev

Skapa nyhetsbrev

Skapa ett nytt nyhetsbrev från grunden eller utifrån en mall

Du kan skapa ett nyhetsbrev utifrån en mall eller skapa nyhetsbrev från scratch. Oavsett få finns det förutbestämda positioner i nyhetsbrevet som du använder för att lägga in innehåll så som bild, text och eventuellt produkter eller varför inte en nyhetsartikel. Lägg inte till egna positioner i nyhetsbrevet då de ej kommer att visas korrekt för alla mottagare.

Nytt nyhetsbrev 

Klicka på Nyhetsbrev i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Nytt nyhetsbrev 

» Nyhetsbrev-uppgifter 

Namn

Namnet är endast internt

Aktiv / sökbar

Om denna ruta inte är i kryssad så kommer mottagarna av nyhetsbrevet ej att kunna se/läsa innehållet

Skapa från nyhetsbrevmall

Om du har fler än 1 mallar så väljer du en passande mall i dropplistan

Huvudmapp (struktur)

Om du vill placera nyhetsbrevet i en mapp väljer du en mapp i dropplistan. Om du inte väljer någon mapp hamnar nyhetsbrevet utanför mappstrukturen (det går att i efterhand flytta in nyhetsbrev i eller ur en mapp)

Extra mappar

Det går att lägga in nyhetsbrevet i extra mappar. Om du väljer att göra detta så kommer nyhetsbrevet att synas i sin huvudmapp men även i den extramapp du har valt. Det är alltså 1 nyhetsbrev men i flera olika mappar

Spara

Du kan spara och gå till nyhetsbrev för att lägga in innehåll om du inte behöver göra fler inställningar. Annars klickar du i menyn till vänster. (Kom ihåg att publicera nyhetsbrevet när du är klar med innehåll)

» SEO 

Här kan du se och ändra SEO för nyhetsbrevet

» META-Data 

Här lägger du in värden för META-Data

» Rättigheter 

Här väljer du vilken/vilka grupper som ska ha rätt att se nyhetsbrevet

» Annat / innehåll 

Globalt dvs det innehåll du lägger in i det globala nyhetsbrevet kommer att visas på alla nyhetsbrev, oavsett om du skapar dem från en mall eller utan mall. 

Globalt nyhetsbrev

Kryssa i denna ruta och det innehåll du lägger in i det globala nyhetsbrevet kommer att visas på alla nyhetsbrev, oavsett om du skapar dem från en mall eller utan mall

Visa på sitemap

Kryssa i denna ruta ifall du vill att nyhetsbrevet ska dyka upp på sidans sitemap

Beskrivning

Du kan ange en beskrivning av nyhetsbrevet. Denna inställning är internt

Visa innehåll från global sida

Om du har flera olika sidor med globalt innehåll så kan du välja från vilka globala sidor du ska visa innehåll

Sidspecifik header-kod

Här skriver du in sidspecifik header-kod: T.ex spårningskod

Kopiera nyhetsbrev
Du kan kopiera ett befintligt nyhetsbrev genom att leta upp nyhetsbrevet och sedan kryssa i rutan allra längst ut till höger. En blå ruta tänds upp och klicka på den och därefter på Kopiera nyhetsbrev/mappar. Du kan kopiera flera nyhetsbrev samtidigt, förutsatt att de ligger i samma mapp (eller utanför mappstrukturen)

Mallar för nyhetsbrev
Det finns en färdig standardmall att använda när du skapar nyhetsbrev. Du kan även skapa en egen mall med förutbestämt innehåll. Positionerna där du kan lägga in innehåll är redan klara och kan du ej ändra. Du bör ej lägga till egna positioner i mallen för de är uppbyggda med viss kod i bakgrunden för att fungera / visas korrekt i alla e-postklienter / e-postprogram. Om du lägger till en egen position, t.ex en layout-tabell med en eller flera kolumner så kommer nyhetsbrevet du skapar med mallen ej att visas korrekt för mottagaren Om du vill ha en annan mall, med helt andra förutbestämda positioner så hör du av dig till oss.

Skicka nyhetsbrev
När du är klar med innehåll för ett nyhetsbrev så letar du upp nyhetsbrevet och klickar på knappen Skicka och gör inställningar för t.ex vilken grupp som ska vara mottagare av nyhetsbrevet och vem som är avsändare och ämnesrad. De skickade nyhetsbreven hamnar sedan i en lista under fliken Utskick som du ser i menyn som öppnas när du för muspekaren över Nyhetsbrev. De skickade nyhetsbreven ligger även kvar i sin mapp (eller utanför mappstrukturen) under fliken Nyhetsbrev.

Taggar
Förutsatt att mottagarna för nyhetsbrev har godkänt dina villkor enligt GDPR kan du göra riktade utskick, t.ex Hej Ulf Då lägger du in denna tagg i nyhetsbrevet: {newsletterUserName} och taggen byts ut mot namnet som finns angivet på Användarens uppgifter under fliken Användare.

Avregistrering
När du skapar ett nyhetsbrev så finns det en färdig länk i nyhetsbrevet för avregistrering. När mottagaren av nyhetsbrevet klickar på länken så kommer de till en sida där de får välja från vilka grupper (om de prenumererar på flera olika nyhetsbrev) de vill avregistrera sig från. De kommer även få ett val att avregistrera sig för alla framtida utskick. Läs mer om avregistrering

Mailgun
Vi rekommenderar att skicka nyhetsbrev via Mailgun. Vi har en färdig API koppling till dem och det enda du behöver göra är att registrera ett konto hos Mailgun.com och tillhandahålla oss en API nyckel. Du skapar nyhetsbreven som vanligt och skickar dem som vanligt, skillnaden blir att du inte skickar dem via din mailserver hos oss utan via mailguns server och de har bättre förutsättningar att förhindra att nyhetsbrev fastnar i spamfilter. Dock behöver du ändå ha kunskap i hur man bygger ett bra nyhetsbrev som är spamvänligt

Relaterade hjälpavsnitt

Avregistrering

Administrering av avregistreringssidan för nyhetsbrev

När du skapar och skickar nyhetsbrev så följer en länk för avregistrering med automatiskt. Mottag

E-postmall anmälan nyhetsbrev

Administrera e-postmall för anmälan till nyhetsbrev.

I detta avsnitt beskriver vi hur du kan administrera innehållet i e-postmallen för anmä

Importera e-postadresser

Importera en CSV fil med e-postadresser

Varje utskick görs till en eller flera grupper. I dessa grupper behöver det finnas e-postadresser

Lägg till e-postadresser manuellt

Skapa e-postadresser och lägg till dem i grupper manuellt

Du kan själv skapa och lägga in e-postadresser som du sedan placerar i en eller flera olika mappa

Låt dina besökare anmäla sig till utskick

Skapa panel för anmälan till att få nyhetsbrev

Ge dina besökare möjlighet att anmäla sig till nyhetsbrev. Du lägger då till en panel som du kan

Mappar för nyhetsbrev

Skapa mappar för att organisera dina nyhetsbrev

För att lättare hitta dina skapade nyhetsbrev och mallar för nyhetsbrev, så rekommenderar vi

Skapa mall för nyhetsbrev

Skapa olika mallar till dina nyhetsbrev

Du kan skapa olika mallar som du använder när du skapar nya nyhetsbrev. Du kan lägga till bilder,

Skapa mappar för e-postadresser

Grupper för utskick av nyhetsbrev.

För att kunna skicka iväg nyhetsbrev behöver du börja med att skapa mappar. I dessa mappar placer

Skicka nyhetsbrev

Skicka nyhetsbrev till en eller flera grupper

Du kan skicka ett nyhetsbrev till en eller flera olika grupper. Det går även att skicka en HTML-f

Statistik skickade nyhetsbrev

Utläs statistiken för skickade nyhetsbrev

Här beskriver vi var du hittar överblick för statistik för skickade nyhetsbrev. Du får svar på fr

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart