VIDAREBEFORDRING AV E-POST

Avsnittet handlar om hur du vidarebefordrar en e-postadress till en annan e-postadress.

Det finns inte någon begränsning för hur många vidarebefordringar du kan göra och du behöver ej sätta upp e-postkonton för att kunna göra en vidarebefordring. 

SKAPA VIDAREBEFORDRING

För muspekaren över Inställningar i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Vidarebefordringar i menyn som öppnas

Du kommer nu till en översiktssida för de vidarebefordringar som redan är gjorda

Klicka på Ny vidarebefordring

Uppgifter

Användare
Ange det namn som är aktuellt för e-postadressen som ska vidarebefordras

Domän
Om du har flera olika domäner du kan skapa vidarebefordringar från så väljer du rätt domän i dropplistan. Om inte, så kan du inte göra något val utan din domän är redan vald

Vidarebefordra till
Här skriver du den e-postadress som e-posten ska vidarebefordras till. Det kan vara en extern adress eller en adress kopplad till din domän

Spara

MER OM E-POST

Du kan skapa så många vidarebefordringar du vill. Du kan t.ex göra en vidarebefordring av en e-postadress tillhörande en medarbetare som har slutat för att på så sätt undvika att e-postmeddelande missas

Om ni är flera stycken på företaget som vill få mail från t.ex en info-adress så är det en bra idé att vidarebefordra den adressen

Det går även att vidarebefordra en e-postadress som är uppsatt med ett e-postkonto

Ta bort vidarebefordring

Om du har en vidarebefordring som du vill ta bort så markerar du kryssrutan längst ut till höger för rätt adress. Klicka därefter på Batch-funktionen (Blå knapp) och därefter på Radera vidarebefordringar

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40