Välj in variationsprodukter

Det finns två tillvägagångssätt för att lägga till variationer (attribut). Dels kan du skapa dynamiska produkter, dvs produkter som inte finns i produktadmin utan du genererar fram artikelnr för dem. Det går även bra att använda befintliga produkter som variationer. Dvs produkter som finns skapade i produktadministrationen. Klicka på Variationer i menyn som du ser till vänster när du skapar en ny produkt eller administrerar en befintlig

Administrera produkt

Om du inte redan befinner dig i administrationsläge för en produkt så klicka på E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Ny produkt eller om det är en produkt du skapat sen tidigare klickar du på namnet på produkten för att komma till administrationsläge och klicka därefter på Variationer i menyn till vänster

Alternativ 1: Befintliga produkter blir variationer

För att kunna lägga till befintliga produkter som variationer så måste du först ha skapat dessa produkter i produktadmin samt även de olika variationstyperna

Välj variationstyp

Klicka här för att komma till listan med de variationstyper du tidigare har skapat. Markera Välj (blå pil) för de variationstyper som aktuella. Klicka sedan på Välj objekt

Välj produkt

För respektive kombination ska du nu välja produkt. Klicka på Välj produkt längst ut till höger. Leta upp din produkt och klicka på Välj (blå pil)

Nu har du valt in en produkt för den första kombinationen. Fortsätt med övriga. När du är klar klickar du på ikonen under texten SPARAD samt ikonen under texten AKTIV. Du kan inte gå vidare till nästa steg ifall du inte gjort detta. 

Alternativ 2: Skapa dynamiska produkter

Du väljer detta alternativ ifall du vill generera artikelnummer, dvs du har inte skapat dessa produkter i produktadmin

Välj variationstyp

Klicka här för att komma till listan med de variationstyper du tidigare har skapat. Markera Välj (blå pil) för de variationstyper som är aktuella. Klicka sedan på Välj objekt

Generera artikelnummer

Klicka på denna knapp och det skapas artikelnummer utifrån de inställningar du gjort under variationsdata

Generera priser

När du klickar här skapas priser utifrån huvudproduktens pris samt de eventuella inställningar du gjort för pris när du skapade variationsdata

Lagersaldo

Fyll i lagersaldo ifall du använder detta

Bild

Om du vill kan du välja unika bilder för de dynamiska variationerna. Om du inte väljer någon bild så kommer huvudproduktens bild att visas. Tänk på att du först måste spara genom att klicka på Spara ikonen till höger om Välj bild knappen, innan du kan välja bild

Spara

Du kan spara en åt gången eller alla samtidigt. För att spara alla klickar på spara-ikonen under texten SPARAD

Aktiv

Du kan aktivera en variationsprodukt åt gången eller alla på en och samma gång. För att aktivera alla klickar du på ikonen under texten AKTIV

Innan du sparar kanske du vill göra andra inställningar för denna produkt? 

Här nedan hittar du till alla inställningar du kan göra och all information du kan ange  per produkt och som du hittar i menyn till vänster när du administrerar en produkt

ARTIKELNUMMER

Ge produkten sitt egna unika artikelnummer

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRODUKTNAMN

Ge produkten ett namn som visas i listor och produktsida

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRODUKTNAMN EXTRA INFO

Fyll i lite extra beskrivning för produktnamnet

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

ANGE PRIS PER PRODUKT

Fyll i ett pris för varje produkt med eller utan moms

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KORT BESKRIVNING

Skriv en text som kort beskriver produkten

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

AKTIVERA/INAKTIVERA

Aktivera eller inaktivera en produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VISA PRODUKT I SÖKNING

Gäller ej sökning på t.ex Google utan på din webbshop

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SPARA PRODUKT SOM NY

Markera en produkt som ny för placering överst i produktlistan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

INTERN KOMMENTAR

Skriv en intern kommentar per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PLACERA I KATEGORI

Lägg in produkten i en eller flera kategorier

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

URL / SEO INSTÄLLNINGAR

Inställningar för produktens URL och SEO

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

BILDER PER PRODUKT

Här väljer du in huvudbild och extra bild per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

DOKUMENT / FILER

Lägg till en produktbeskrivning i form av PDF / annan fil

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KOD SOM HUVUDBILD

Istället för en bild kan du lägga in en kodsnutt, t.ex en film

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

LÅNG BESKRIVNING

Har du mycket information kring din produkt? 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

YTTERLIGARE INFORMATION

Här kan du skapa egna flikar med mer info

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

KOD SOM BESKRIVNING

Vill du visa upp en film eller liknande på produktsidan?

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

MOMS PER PRODUKT

Har produkterna fått rätt momssats?

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

INKÖPSPRIS PER PRODUKT

Du kan ange ett inköpspris per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

REKOMMENDERAT PRIS

Ange ett rekommenderat pris per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

STARTPRIS / GRUNDAVGIFT

Lägg till ett startpris eller grundavgift per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VISA DETTA PRIS

Ange ett pris som ska visas i produktlistor (staffling)

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

RABATT UTAN KAMPANJ

Rabattera en produkt utan att skapa en kampanj

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SUFFIX PER PRODUKT

De kvantitet suffix du har skapat kan nu väljas in per produk

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

STAFFLING PER PRODUKT

Väljer du in stafflingsschema för rätt produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRIS I ANNAN VALUTA

Ange priser i andra valutor per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRIS PER ANVÄNDARGRUPP

Fyll i ett pris per produkt och användargrupp

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

IMPORT/EXPORT

Inställningar för import och export per produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VÄLJ IN VARIATIONER 

Välj produkter som ska vara variationer till en viss produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRODUKTPAKET

Plocka ihop unika paket av dina produkter 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

RELATERADE PRODUKTER

Välj relaterade produkter till en viss produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

EXTRA RELATERADE

En extra funktion för att hantera relaterade produkter

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

BEHÖRIGHET EFTER KÖP

Låt köparen av en produkt hamna i en viss användargrupp 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

FRAKTSÄTT PER PRODUKT

Markera vilka fraktsätt som passar produkten

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VIKT PER PRODUKT

Vikten visas på produktsidan och anges i gram

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VOLYM PER PRODUKT

Ange volym i kvadratmeter om du har skrymmande produkter

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

FÖRPACKNINGSSTORLEK

Ange förpackningsstorlek per produkt. Visas på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

LAGERPLATS PER PRODUKT

Ange produktens lagerplats i lagerhyllan 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

MINSTA ANTAL VID KÖP

Ange minimivärde för köp av en viss produkt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

LAGERSALDO PER PRODUKT

Du kan ange ditt lagersaldo / eventuell leverantörs saldo

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

UTGÅNGEN PRODUKT

Markera produkt utgått ur sortimentet som utgången

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

DATAMALL - PER PRODUKT

Ange värde för tekniska specifikationer / filtrering

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

PRODUKTSIDA

Ange produktsida per produkt eller globalt

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VÄLJ LEVERANTÖR PRODUKT

Välj in leverantör som ägare eller för drop-shipping

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

INTERN / EXTERN LÄNK

Intern och extern länk visas på produktsidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SORTERING PER PRODUKT

Sortera ordning för visning i produktlistan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VEM FÅR SE PRODUKTEN?

Välj vilka användare/grupper som får se produkten

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

ÖVERSÄTTNINGAR

Översätt produktens information till andra språk

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

TIPS OCH RÅD PÅ VÄGEN....

På produktsidan visas variationsprodukterna för den produkt du har valt in variationer på. I den dropplist får kunden välja den variation av produkten de vill köpa

Du behöver skapa dina variationstyper under E-handel -> Variationer innan du kan lägga till variationsprodukter

Kombinationer

Om du väljer flera variationstyper för huvudprodukten så skapas det flera olika kombinationer. Dvs om du t.ex har färgerna: röd, grön, gul och storlekarna: S, M, L så skapas det 9 olika kombinationer
Röd - S
Röd - M
Röd - L
Grön - S
Grön - M
Grön - L
Gul - S
Gul - M
Gul - L

Varje kombination är 1 produkt

På produktsidan blir detta 2 olika dropplistor för dina besökare att göra val i

Befintliga produkter som variationer

Om du vill använda dig av befintliga, redan skapade produkter, som variationsprodukter så väljer du in rätt produkt per kombination. Dessa produkter har sin egen bild, pris, lagersaldo, produktnamn och ev övrig information. Dvs den information du lagt in på produkten

Dynamiska produkter som variationer

Om du vill skapa dynamiska produkter som variationer, dvs ej produkter som du skapat i produktadmin, så genererar du både artikelnr och priser. Inställningar för detta anger du när du skapar variationstyperna. Du anger dock manuellt ev lagersaldo.  Du kan ha en unik bild för varje dynamisk produkt. Gör du inget val för bild så visas huvudproduktens bild

Import av dynamiska produkter

Du kan göra en import av data för dina dynamiska variationsprodukter. Denna import fungerar bra även för vanliga variationsprodukter

Rensa alla

Om du klickar på denna knapp så raderas alla variationstyper och kombinationer

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40