Stafflingsschema för volymrabatt

När en kund lägger produkter i varukorgen som har ett stafflingsschema och ökar på antalet produkter kommer de med automatik få det rätta priset med volymrabatten. På produktsidan visas en ikon samt texten Volympris och de är klickbara och visar själva stafflingsschemat som är valt för produkten

Administrera stafflingsschema

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Stafflingsschema i menyn som fälls ut

Klicka på Nytt stafflingsschema eller på namnet på ett befintligt för att administrera ett stafflingsschema

Uppgifter för stafflingsschema

Namn

Börja med att namnge stafflingsschemat. Namnet är internt

Typ

Här väljer du om mängdrabatten ska vara i kronor (-) eller procent (%)

Visa lägsta pris (på produktlistor)

Kryssa i rutan om du vill att det lägsta priset ska visas i produktlistan. På själva produktsidan visas dock priset som gäller om kunden endast köper 1 produkt. Du kan även ange detta per produkt som kopplas till stafflingsschemat

Antal 1

Ange ett visst antal som ska ge en viss rabatt. T.ex om köp av 2 st av samma produkt ska innebära en rabatt på 5% så skriver du 2 här

Pris 1

Om du har skrivit 2 på raden för Antal 1 och du vill att detta ska innebära en rabatt på 5% så skriver du 5 på raden för Pris 1. Om du vill dra av ett pris i kronor så går det bra att fylla i beloppet som ska dras av. Tänk på att du det du fyller i för pris även måste stämma överens med vilken typ du har valt, (-) eller (%)

Antal 2

Ange nästa antal som ska en viss rabatt. T.ex om köp av 3 st av samma produkt ska innebära en rabatt på 8% så skriver du 3 här

Pris 2

Om du har skrivit 3 på raden för Antal 2 och du vill att detta ska innebära en rabatt på 8% så skriver du 8 på raden för Pris 2. Om du vill dra av ett pris i kronor så går det bra att fylla i beloppet som ska dras av. Tänk på att du det du fyller i för pris även måste stämma överens med vilken typ du har valt, (-) eller (%)

Fortsätt att ange volymer och rabatter. 

Glöm ej att spara!

När du är klar kan du koppla stafflingsschemat till produkter. Läs mer här

MER OM VOLYMRABATT

Skapa först stafflingsschemat och ange pris för ett visst antal produkter, antingen i procent eller kronor. Du kan använda samma stafflingsschema för obegränsat antal produkter. 

Namn

Namnet är endast internt. På produktsidan syns texten Volympris och den är klickbar och visar hur mängdrabatten ser ut. T.ex 10 st - 10% rabatt, 20 st - 20% rabatt osv.

Typ

I en dropplist väljer du om rabatten ska dras av i kronor eller i procent.

Antal

Du anger det antal produkter som ska ge en viss rabatt. T.ex 2 st. Hur du sen anger priset på raden under bestämmer vad summan per produkt blir om en kund köper upp till 2 st av en produkt. Om du på nästa rad för antal skriver 4 så innebär det att summan per produkt bestäms utifrån vad du skriver på raden under. En kund kan då köpa 3 eller 4 st och får det enhetspris du angett.

Pris

Här skriver du in värdet i siffror. Ange ej kr eller % då detta redan är valt under Typ. Om du valt antal 2 och att dra av värdet i kronor och skriver 10 så kommer 10 kr att dras av från enhetspriset om kunden lägger 2 st produkter av samma artikel i varukorgen.

Lite mer om detta...

Om du angett att 2 st produkter ger 10:- avdrag och produkten kostar 50:- så innebär det att när en kund köper 2 produkter av samma artikel så blir priset per st 40:-
Om du även angett att 4 st produkter ger 15:- avdrag och produkten kostar 50:- så innebär det att om en kund köper 3 produkter av samma artikel så blir priset per st 40:- men om de köper 4 st så blir enhetspriset 35:-

Om du valt att dra av volymrabatten i procent så dras rabatten per produkt. Ej på totalsumman.

Stafflingsschema syns ej på produktsidan

Om du skapat ett stafflingsschema och kopplat det till en eller flera produkter och du inte kan se detta på produktsidan så beror det förmodligen på att kryssrutan för Staffling inte är i kryssad för publik visning. Gå till Publik visning (via E-handel-Inställningar) och kryssa i rutan Visa stafflingsschema för Inställningar för produktsida. Glöm ej att spara

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40