Smartsida som popup/formulär

Du kan länka en bild eller en text till en smartsida, som då öppnas som en popup. Det går även att styra att en smartsida poppar upp på en specifik sida när dina besökare surfar runt på din hemsida/e-handel. Bra att använda för anmälan till nyhetsbrev. Ska du bygga ett formulär? Då skapar du först en Smart-sida.

Skapa en ny Smart-sida

För muspekaren över Redigera sida i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Ny smart-sida

Du kommer nu till ett formulär där du ska fylla i uppgifter för den smarta sidan

Siduppgifter

Namn

Döp smartsidan. Namnet är internt och valfritt

Skapa från sidmall

Om du har en eller flera sidmallar för smarta sidor så kan du välja en i denna dropplist

Gör denna smart-sida till en mall

Markera denna kryssruta om du vill att den smarta sidan du skapar ska bli en sidmall du kan använda nästa gång du skapar en smart-sida

Gör denna smart-sida till en panelmall

Om det är ett formulär du skapar och vill använda denna som en mall när du skapar ytterligare formulär så kryssar du i denna ruta

Gör denna smart-sida till ett formulär

Om det är ett formulär du håller på att skapa så kryssar du i denna ruta. När du är klar med formuläret och publicerat det så kommer formuläret att bli en panel att placera på valfri sida

Mapp

Placera gärna smartsidan i en mapp för att få lite ordning på den interna strukturen

Publiceringsdatum (aktiv från) och Inaktiveringsdatum (aktiv till) och tid

Här kan du välja startdatum och stoppdatum samt klockslag för tidsstyrning av smart-sidan. Oftast används inte tidsstyrning i samband med smarta sidor men möjligheten finns

Aktiv / sökbar

Paneler för formulär behöver inte vara aktiva och sökbara. Då kan du kryssa ur rutan. Ska du använda den smarta sidan som ett popup fönster så måste sidan vara aktiv och sökbar

Övriga inställningar innan du sparar

Innan du sparar bör du göra inställningar för Sitemap och eventuellt för bredd och bakgrundsfärg 

Visa på sitemap

Då smart-sidor inte blir klickbara i sitemap så rekommenderar vi att kryssa ur rutan för detta. Klicka på Övrigt / innehåll i menyn till vänster och ta bort krysset i rutan för Visa på Sitemap

Stilar

Om du vill ange en viss bredd och bakgrundsfärg på den smarta sidan så klickar du på Stilar i menyn till vänster. Ange bredden i pixlar. Om det är ett nyhetsbrev du skapar så rekommenderar vi pixel bredd på 700. Då skriver du 700px. Om du vill så kan du även välja en bakgrundsfärg

Spara

Spara

Om du väljer att klicka på denna knapp så sparas siduppgifterna och du hamnar i sidarkivet. Sidan hittar du i den mapp där du valde att spara den. Om du inte valde en mapp så hamnar den osorterad utanför mappar i sidarkivet

Spara & gå till sidan

Klickar du här så sparas siduppgifterna och du hamnar på sidan du har skapat och kan börja fylla den med information

VAD ÄR EN SMART-SIDA?

En smart-sida kan du använda på flera olika sätt. 
T.ex som en popup, formulär och nyhetsbrev

När du skapar en ny smart-sida behöver du inte fylla i alla uppgifter i menyn till vänster som du ser när du anger siduppgifter. Vi rekommenderar dock att inte låta en smart-sida finnas med i Sitemap då den inte blir klickbar i Sitemap. 

Smart-sida som popup

Om du skapar en smart-sida som du ska använda som popup så ska du ej kryssa i rutorna för panelmall eller formulär. Du kan skapa från en mall och du kan även välja att göra smart-sidan till en mall

Du kan välja att antingen länka en text eller bild på din sida till din smart-sida. Smart-sidan kommer då att öppnas som en popup när man klickar på länken i texten eller klickar på en bild. 

Läs om hur du länkar text till en smart-sida »
Läs om hur du länkar bild till en smart-sida »

Du kan även skapa en smart-sida som dyker upp som en popup på din hemsida utan att dina besökare behöver klicka på en länk. Du kan styra när popupen dyker upp, t.ex direkt när en kund kommer in på din sida eller när besökaren har klickat sig fram till en viss sida eller efter ett visst antal klick. 

Läs mer om hur du skapar popuper »

Smart-sida som formulär

När du skapar ett formulär så kommer detta formulär att bli en panel som hamnar dels i ditt sidarkiv men även i panelarkivet. När du vill lägga in formuläret på din sida så väljer du att lägga in det som en panel. När du skapar formuläret så rekommenderar vi att du döper smart-sidan till ex Panel formulär anmälan utbildningar eller vad det nu kan vara för sorts formulär. Detta så att du lätt kan hitta det när du ska lägga till det som panel på din sida. En smart-sida för formulär behöver ej vara aktiv/sökbar och ej heller synas på Sitemap

Läs mer om hur du skapar innehåll i ett formulär »

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40