Variationstyper för olika data

Avsnittet handlar om hur du skapar variationstyper med olika variationsdata som sedan väljs in på produkter och de olika variationerna av produkten visas i en dropplist på produktsidan. Du behöver skapa variationstyperna innan du kan lägga in variationer på produkter

Skapa ny variationstyp

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Variationer i menyn som fälls ut

Variationstyp - steg 1

Klicka på Ny variationstyp
(I detta exempel skapar vi variationer för färg)

Namn

För att följa det exempel vi arbetar med här så bör namnet vara Färg (Detta är ett internt namn)

Namn (publik)

Här skriver du det namn som visas i dropplistan för variationsvalet på produktsidan. Ex Välj färg eller liknande

Sortering

Om du har flera olika variationstyper så anger du här i vilken ordning de ska visas genom att ange siffror i stigande ordning, ex: 10, 20, 30 osv. Den med lägst siffra hamnar överst i listan

Visa färg / etikett på produktlistor

Vill du att de färger/variationer som finns för produkten ska visas som en liten etikett under bilden i produktlistor så kryssar du i denna ruta. Du väljer färg eller bild i nästa steg

Visa färg / etikett på produktsidor

Vill du att de färger/variationer som finns för produkten ska visas som en liten etikett under bilden på produktsidan så kryssar du i denna ruta. Istället för att välja en variation i en dropplist så kan kunden klicka på en av färgerna/bilderna. Du väljer färg eller bild i nästa steg

Översättningar

m du har flera aktiva språk så klickar du på Översättningar i menyn till vänster och anger namn på övriga språk. Om du inte har aktiverat språk än så kan du göra denna översättning vid ett senare tillfälle

Spara

Variationsdata - steg 2

Nu är det dags att ange variationsdata. Dvs de olika färgerna som kan tänkas finnas. Börja med att klicka på namnet på variationstyper som du nyss skapade. I detta fall Färg och klicka sedan på Ny variationsdata

Data/namn

Här anges själva datan för variationerna. Då vi i detta exempel arbetar med färger så är ett förslag att skriva Röd

Sortering

Då det ska skapas fler färger så anger du sortering med siffror i stigande ordning för att bestämma i vilken ordning färgerna visas på produktsidan. Den färg med lägst siffra visas överst

Art.nr Prefix

Detta är en inställning som gäller om du använder dig av dynamiska variationsprodukter. Om du skriver in ett prefix så kommer artikelnr för denna dynamiska variationsprodukt att skapas utifrån huvudproduktens artikelnummer samt detta prefix. Om huvudprodukten har artikelnummer 5 och du skriver in röd som prefix så blir artikelnr för den fdynamiska variationsprodukten rod-5

Art.nr Suffix

Detta är en inställning som gäller om du använder dig av dynamiska variationsprodukter. Om du skriver in ett suffix så kommer artikelnr för denna dynamiska variationsprodukt att skapas utifrån huvudproduktens artikelnummer samt detta suffix. Om huvudprodukten har artikelnr 5 och du skriver in röd som suffix så blir artikelnr för den dynamiska variationsprodukten 5-rod

Prisjustering

Detta är enbart en inställning som gäller om du använder dig av dynamiska variationsprodukter.Om du inte skriver in någon prisjustering får den dynamiska variationsprodukten samma pris som huvudprodukten. Men om det är en prisskillnad mellan huvudprodukten och den dynamiska produkten så behöver du ange detta. Om huvudprodukten kostar 24 kr ex moms och den dynamiska variationsprodukten kostar 32 kr ex moms så är det en mellanskillnad på 8 kr ex moms. Då skriver du +8 på denna rad. Priset här räknas alltid ex moms

Färg

Om du har kryssat i rutan att visa variationer som färg/etiketter så kan du här välja en passande färg för variationsdatan

Välj etikett

Om du har kryssat i rutan att visa variationer som färg/etiketter och det inte finns någon passande färg i färgrutan ovan så kan du istället välja en bild från filarkivet (om bilden inte redan finns där så laddar du upp bilden) Klicka på Välj fil för att komma till filarkivet

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på Översättningar i menyn till vänster och gör översättningar för övriga språk. Om du inte har aktiverat språk än så kan du göra denna översättning vid ett senare tillfälle

Spara

Nu kan du fortsätta att skapa fler variationsdata, t.ex Grön, Blå osv. När du är klar med det så går du till din huvudprodukt och väljer in variationstyp samt produkter, dvs steg 3 och 4. Gå till hjälpavsnitt

VAD ÄR VARIATION?

Om du t.ex. säljer kläder och du har en tröja, som finns i färgerna grön, rödgul, röd mfl så skapar du en variationstyp för Färg och därefter olika variationsdata som då är de färger tröjan finns i.
För att sedan presentera de olika variationerna du skapat behöver du ha en huvudprodukt. Du väljer in en variationstyp för en produkt och därefter kombinerar du ihop rätt produkt till rätt variation. På produktsidan kan dina kunder sedan välja den färg de önskar i en dropplist

EXEMPEL VARIATION

Vi beskriver här hur man skapar variationer för en produkt som finns i olika färger

Steg 1

Skapa först namnet på variationstypen, t.ex Färg. Detta namn kommer synas på produktsidan ovanför dropplistan med de olika variationsvalen

Steg 2

Skapa sedan variationsdata, t.ex Röd, Grön, Gul osv. Dvs de val som ska synas i dropplistan

Steg 3

Gå till huvudprodukt och välj vilka variationstyper som ska visas på produktsidan för denna huvudprodukt. Du kan välja flera st. Det skapas då kombinationer utifrån alla variationsdata som finns för variationstyperna

Steg 4

Antingen väljer du produkter som redan finns i din e-handel till varje kombination av variationer. Eller så skapar du dynamiska produkter. Dessa produkter kommer ej att gå att administrera på samma sätt som dina övriga produkter. Det finns dock en importfunktion för variationer som du kan använda för både dynamiska och vanliga variationsprodukter

Huvudprodukt

Den produkt som visar olika variationer är en huvudprodukt. Denna huvudprodukt går ej att lägga i varukorgen. Kunden måste göra ett val i dropplistan för variationer för att kunna lägga en produkt i varukorgen. Om huvudprodukten ska gå att köpa så lägger du in den som variation till sig själv. Dvs den måste finnas med i dropplistan för variationer på produktsidan

Dynamiska produkter

Du kan skapa produkter när du lägger in variationer på en huvudprodukt. Dessa produkter får då egna artikelnummer utifrån dina inställningar för variationsdata. Dessa dynamiska produkter finns ej att hitta i admin tillsammans med dina vanliga produkter. 

Produkten behöver således inte skapas i administrationen för e-handel men måste givetvis finnas i ditt sortiment/lager

Kombinera

Du kan kombinera dynamiska och riktiga produkter för de olika kombinationerna för dina variationer. Om du t.ex skapat dynamiska produkter så kan du ändra detta till en "riktig" produkt genom att klicka på Välj produkt längst ut till vänster och hämta en produkt från din e-handel

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40