Skapa och editera mediainlägg

Mediainlägg kan liknas vid en nyhetsfunktion och du kan skapa nyheter, artiklar och även blogginlägg. Du kan ha flera olika kategorier som du presenterar nyheter/inlägg i. På så sätt kan du visa olika inlägg på olika sidor. Det går även att bygga upp ett arkiv där besökarna på din sida kan läsa och bläddra bland äldre inlägg. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Lägg till nytt mediainlägg

För muspekaren över Redigera sida i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Nytt mediainlägg

Du kommer nu till ett formulär där du ska fylla i uppgifter för mediainlägget

Siduppgifter

Titel

Detta blir rubriken och sidtitel för inlägget

Mediainlägg beskrivning

Texten som skrivs här blir en kort beskrivning liknande en mellanrubrik för inlägget

Mediainlägg innehåll

Här skriver du själva text-innehållet för inlägget, du kan skapa länkar och använda formatering för texten

Huvudbild

Om du vill visa en bild i inlägget klickar du på Välj fil. Du kommer då till filarkivet och kan välja att ladda upp en bild eller leta upp en redan uppladdad bild. Klicka på Välj (blå pil) för bilden du vill införa och du kommer tillbaka till inlägget

Aktiv / sökbar

Om du kryssar ur denna ruta kommer inlägget inte att vara synligt eller sökbart på nätet oavsett om du publicerar inlägget

Designmall

I denna dropplista kan du välja vilken designmall du vill använda för inlägget. Om du inte ser denna dropplist så beror det på att det endast finns 1 designmall

Skapa från sidmall

För att inlägget ska kunna visas korrekt väljer du en sidmall i dropplistan. Om det inte finns någon sidmall att välja i dropplistan kan du kontakta oss så hjälper vi dig

Gör detta mediainlägg till en mall

Om du kryssar i denna checkbox blir det medianlägg du skapar en sidmall som du kan använda för nästkommande inlägg och kommer då att visas i dropplistan för Skapa från sidmall

Mapp

Välj en mapp att placera inlägget i. Detta är endast intern struktur för sortering av mediainlägg

Inläggskategori

Välj rätt kategori att placera inlägget i. När du publicerar så kommer inlägget att synas i den kategori du har valt här

Publiceringsdatum och tid

Välj startdatum i kalendern för tidsstyrning av inlägget. Du kan även välja klockslag. Gör du inget val blir publiceringsdatum då du väljer att publicera inlägget

Inaktiveringsdatum och tid

Om du vill att inlägget ska inaktiveras vid ett speciellt datum så väljer du datum för inaktivering i kalendern. Du kan även ange ett visst klockslag

Spara

Om du vill fortsätta med inlägget vid en annan tidpunkt så klickar du på Spara. Du kan senare leta upp inlägget i ditt sidarkiv för att göra klart innehållet och publicera

Spara & gå till sidan

Klickar du på denna knapp så kommer du till själva sidan för inlägget. Här kan du lägga till fler bilder, mer text och även se hur inlägget ser ut innan du publicerar. För att publicera inlägget klickar du på Molnet uppe i högra hörnet när du befinner dig på själva sidan för inlägget

Spara och publicera

Genom att klicka på denna knapp så publicerar du inlägget. Har du gjort en tidsstyrning vid ett senare datum så kommer inlägget att aktiveras vid det datum du valt

Editera mediainlägg

För muspekaren över Redigera sida i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Sidarkiv

I sidarkivet kan du leta upp mediainägget du vill editera. Använd gärna sökrutan för att snabbare hitta inlägget

Editera i formuläret

Om du vill editera i formuläret för mediainlägget så klickar du på ikonen Inställningar / uppgifter längst ut till höger. Här kan du ändra information så som titel, beskrivning, innehåll, designmall, placering i mapp, inläggskategori, huvudbild och tidsstyrning bland annat. Spara eller publicera när du är klar

Editera direkt på Mediainlägg-sidan

Klicka på namnet på mediainlägget för att komma direkt till sidan för att editera informationen. Du publicerar ändringarna genom att klicka på Molnet som du ser uppe i högra hörnet på sidan

VAD ÄR MEDIAINLÄGG?

Du kan skapa nyheter, artiklar och blogginlägg  med hjälp av Mediainlägg som är en sorts nyhetsfunktion

Mallsida för mediainlägg

Vid leverans från oss följer en mallsida för artikelinlägg och en mallsida för blogginlägg med. På denna sidmall finns det vissa taggar inlagda för att inlägget ska kunna presenteras på ett visst sätt. Dessa taggar hämtar information från det formulär du fyller i när du skapar ett mediainlägg.

Du kan själv ändra hur sidmallen ser ut (gör gärna en kopia på original mallen innan du gör ändringar)

De ändringar som görs i mallen påverkar ej mediainlägg som redan är skapade utan ändringarna följer endast med till nya inlägg.

Om du är osäker kring detta med mallsidor för mediainlägg så kontakta gärna oss

Titel

Det du skriver här blir inläggets rubrik men även inläggets sidtitel samt URL.

Mediainlägg beskrivning

På din startsida kanske du visar de senaste inläggen. Oftast så är detta bara en aptitretare och en liten del av inlägget visas. Dessa inlägg presenteras utifrån en panel och din titel visas som en rubrik och under den visas det du skriver på raden för Mediainlägg beskrivning och sedan kommer en del av själva innehållet att synas

Mediainlägg innehåll

I panelen på startsidan så visas enbart en del av innehållet. För att läsa allt innehåll får besökaren klicka på rubriken för inlägget eller Läs mer knapp

Huvudbild

När du fyller i uppgifter för mediainlägget kan du endast välja 1 bild. Om du klickar på Spara & gå till sidan så kan du där lägga in fler bilder

Designmall

Om du har flera olika designmallar för din hemsida så väljer du en designmall i dropplistan. Om du endast har 1 designmall behöver du inte göra något val då denna dropplista inte visas

Skapa från sidmall

Det bör finnas färdiga sidmallar för mediainlägg i ditt sidarkiv. På dessa mallar finns rätt taggar inlagda för att kunna presentera innehållet. Du bör därför välja korrekt mall i denna dropplist. Det kan vara så att du har flera sidmallar. Välj den som passar till detta inlägg

Mapp

Att placera inlägget i en mapp påverkar inte var inlägget visas på din hemsida i publikt läge. Detta är enbart intern struktur. Mediainlägget behöver inte ligga i någon mapp men vi rekommenderar ändå att placera inlägget i en mapp avsedd för mediainlägg

Inläggskategori

Om du inte väljer att placera ditt mediainlägg i en kategori så kommer det inte att visas på din hemsida. Har du flera olika kategorier, t.ex för Artikelinlägg, Nyhetsinlägg och Blogginlägg så väljer du korrekt kategori i dropplistan

Ändra mediainlägg i efterhand

Du kan givetvis göra ändringar i ditt mediainlägg efter du har sparat och även efter du har publicerat inlägget. Gå till Sidarkiv och leta upp ditt inlägg. Klicka därefter på Inställningar/uppgifter som visas längst ut till höger om mediainläggsnamnet i sidarkivet. Då kommer du till själva formuläret för inlägget. Vill du göra ändringar på sidan så klickar du på namnet på mediainlägget som du ser i sidarkivet. 

Glöm ej att publicera inlägget när du är klar

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40