Datamallar / urval för filtrering

Datamallar gör det även möjligt för dina kunder att göra en filtrerad sökning med urval. Då lägger du till en panel för urval på valfria sidor i och kombination med panelen produktlista kan dina kunder filtrera bland dina produkter för att på ett smidigt sätt snabbare hitta till rätt produkt

Skapa ny datamall

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Data-mallar i menyn som fälls ut

Klicka på Ny mall och ge mallen ett namn, t.ex Kläder och klicka på Spara

Datatabell

Nu ska du skapa själva tabellen som sedan ska innehålla olika egenskapar.
Klicka på namnet på datamallen du nyss skapade och klicka sedan på Ny tabell

Tabellnamn

Namnge tabellen. (I detta exempel kommer vi skapa en datamall för T-shirts och olika färger

Sortering

Sortering avgör i vilken ordning de olika tabellerna ska visas i datamallen. Den tabell med lägst siffra visas först. Sätt gärna sortering med 10-hopp så att du har lite spelrum i fall någon ny tabell skapas i efterhand och behöver få plats mellan två andra tabeller. T.ex den tabell som ska visas först får siffran 10, nästa siffran 20, nästa siffran 30 osv...

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på Översättningar i menyn till vänster och anger namn för tabellen på övriga språk. Om du inte har aktiverat språk än så kan du göra denna översättning vid ett senare tillfälle

Spara

Fältnamn

När du skapat datatabellen så ska du skapa fältnamn
Klicka på namnet på tabellen du nyss skapade och klicka på Nytt fält

Fältnamn

Här skriver du t.ex Färg (i detta exempel skapar vi en datamall för T-shirts som ska kunna filtreras för olika färger)

Standardvärde

Ett standardvärde innebär att du tillsammans med panelen Urval kan låta besökaren manuellt skriva in ett sökord för att hitta produkten. Standardvärdet visas ej på produktsidan. Om fältnamnet är Färg kan standardvärdet vara t.ex Röd

Använd i sökningar

Kryssa i denna ruta ifall du vill visa detta fältnamn i panelen Urval

Visa inte på produktsida

Vissa fält kanske du enbart vill ska vara sökbara med panelen Urval. Om du inte vill att det ska synas på produktsidan så kryssar du i denna ruta

Fördefinerad

Kryssa i rutan om du tänker använda dig av förgjorda val i panelen Urval. Dvs om kunden ska göra en filtrering i panelen Urval skriver de inte in något eget sökord utan de kan välja genom att markera något av de värden som du har skapat. De värden som visas skapar du i nästa steg

Typ

Välj vilken typ av datamall du vill använda. Väljer du nummer så anger du även Minsta och Högsta värde för filtrering. Dvs om besökarna ska kunna filtrera bland produkter genom att dra i ett reglage med olika priser

Minsta värde

Om du ska använda dig av panel Urval och vill låta dina besökare filtrera med pris så fyller du i det minsta värdet som filtreringen ska innehålla

Högsta värde

Fyll i det högsta värde som filtreringen ska innehålla

Sortering

Om du skapar flera fältnamn så anger du här i vilken ordning de ska visas genom att ange siffror i stigande ordning, ex: 10, 20, 30 osv. Den med lägst siffra visas överst

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på Översättningar i menyn till vänster och anger fältnamn på övriga språk. Om du inte har aktiverat språk än så kan du göra denna översättning vid ett senare tillfälle

Spara

Värde för fältnamn

Nu ska du ange värden för fältnamnet. Klicka på fältnamnet du nyss skapade och sedan på Nytt värde

Fältvärdenamn

Ange ett värde. Om fältnamnet är Färg som i detta exempel så kan värdet vara Röd

Sortering

Om du skapar flera värden så anger du här i vilken ordning de visas genom att ange siffror i stigande ordning, ex 10, 20, 30 osv. Den med lägst siffra visas överst

Översättningar

Om du har flera aktiva språk så klickar du på Översättningar i menyn till vänster och anger värdet på övriga språk. Om du inte har aktiverat språk än så kan du göra denna översättning vid ett senare tillfälle

Spara

Du kan fortsätta att skapa fler värden. När du är klar är det dags att välja in datamallen på de produkter som matchar. Gå till hjälpsida

VAD ÄR EN DATAMALL?

Erbjuder du produkter som kräver tekniska specifikationer eller liknande, kan datamallar vara en bra funktion för dig. Du kan skapa grundmallar med specifikationer till din produkt. Välj in mallen till din produkt och ange exakta värden för aktuell produkt. 

Resultatet visas under produkten på produktsidan. Ett pedagogiskt, enkelt och snabbt sätt att delge kunden mer information. 

Du kan även använda informationen på ett sätt som gör att dina kunder kan göra en filtrerad sökning bland dina produkter, ett så kallat urval.  

Du börjar med att skapa en datamall som får ett samlingsnamn, detta namn syns ej publikt utan blir internt. Skapa sedan olika tabeller som därefter får olika fältnamn. För varje produkt kan du själv sedan ange värde för varje fältnamn.

Datamall

Skapa först datamallen. Den ska sedan innehåll datatabell, fältnamn och värden. Du kan använda samma datamall till flera olika produkter. Exempelnamn på en datamall kan vara Kläder

Datatabell

Nästa steg är att skapa datatabell. Tabellen ska sedan innehåll fältnamn och värden. Exempelnamn på en datatabell kan vara T-shirt

Fältnamn

Därefter skapar du olika fältnamn. Du kan skapa obegränsat med fältnamn. Exempelnamn på ett fältnamn kan vara: Färg, Storlek, Kortärmad, Långärmad osv. Om du vill att dina besökare ska kunna filtrera sin sökning i panel Urval så kryssar du i rutan Fördefinerade val. De värdena skapar du i nästa steg

Värde

Dags att skapa värden. Varje fältnamn kan få ett eget värde. Dessa visas på produktsidan. Du kan skapa obegränsat med värden för varje fältnamn. Tänk på att om du har skrivit in Standardvärde på fältnamnet så visas ej detta på produktsidan. Det är endast till för att låta dina besökare hitta en viss produkt genom att manuellt skriva in sökord i panel Urval

Koppla produkt till datamall

När du är klar med skapandet av datamallar, tabell, fältnamn och värden är det dags att koppla ihop produkter med datamallar. Detta kan du göra manuellt, men det går också att importera detta

Urval

Om du vill låta dina besökare göra filtrering/urval bland de produkter som du har skapat datamallar för så behöver du lägga in panel Urval på valfri sida. Du kan lägga in panelen på olika sidor. Det är dock viktigt att ha en panel på sidan som tillåter visning av sökresultatet. Det är då panel Produktlista standard du ska lägga in. Du kan välja att visa produkter från alla kategorier (inga produkter visas om man inte gör en sökning) eller från en specifik kategori (dessa produkter syns från start) Tänk dock på att de produkter som ingår i datamallen måste finns med i den kategori som du lägger in på sidan

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40