Övriga länkalternativ för navigering

Om du inte vill koppla en navigering till en sida så kan du istället länka navigeringen till en extern sida, ett dokument och även e -postadress. Du kan även designa en specifik navigering med en bakgrundsbild

Leta upp navigeringen

Klicka på Navigering i den svarta verktygslisten i överkant

Du kommer nu till översiktssidan för navigering

Leta upp den navigering du vill arbeta med

Klicka sedan på Inställningar / uppgifter längst ut till höger och därefter på Övriga länkalternativ i menyn till vänster

Inställningar för övriga länkalternativ

Visa länk även om sidan är skyddad (inaktiverar navigeringens rättigheter)

Om sidan som är kopplad till navigeringen är inloggningsskyddad så blir även navigeringen det. Detta kan du skriva över genom att kryssa i denna ruta. Navigeringen kommer då att synas för alla men inte innehållet på sidan som fortfarande styrs av de inställningar du gjort för sidan och dess rättighet/behörighet

Öppna automatiskt undernavigering för denna länk

Alla navigeringar som ligger som undernavigeringar under denna navigering du arbetar med, kommer att öppnas med automatik när besökaren klickar på denna navigering

Visa på sitemap

Om du vill dölja navigeringen från sitemap så kryssar du ur denna ruta. Tänk på att även sidan som navigeringen är kopplad till försvinner från sitemapen

Övriga länkalternativ

I dropplistan kan du välja att länka navigeringen till:

Extern URL
Skriv in extern URL i fältet under URL / mål
När dina besökare klickar på navigeringen kommer de att slussas vidare till den sida du angett som extern URL. Om du vill att den externa sidan ska öppnas i ny flik avslutar du URL-en med " target="_new
Ex: https://www.externdoman.se " target="_new
Om du redan har kopplat navigeringen till en sida på din egen webbplats så skrivs detta över när du väljer att länka till extern URL

E-post
Skriv in aktuell e-postadress i fältet under URL / mål
När dina besökare klickar på navigeringen får de upp den e-postadress du angett i sin e-postklient (förutsatt att de har en installerad på datorn de använder)
Om du redan har kopplat navigeringen till en sida på din egen webbplats så skrivs detta över när du väljer att länka till en e-postadress

Bild
Klicka på Välj fil och leta upp en bild i filarkivet eller ladda upp en ny
Tänk på att i förhand undersöka vad det ska vara för storlek på bilden för att den ska passa in i ytan för navigeringen. Istället för namnet på navigeringen så kommer bilden du lagt in att visas. Besökaren kan klicka på bilden och de kommer då till sidan du har kopplat till navigeringen

Dokument / fil
Klicka på Välj fil och leta upp ett dokument i filarkivet. Namnet på navigeringen kommer att synas för dina besökare och när de klickar på navigeringen så kommer dokumentet du lagt in att öppnas. 
Om du redan har kopplat navigeringen till en sida på din egen webbplats så skrivs detta över när du väljer att länka till ett dokument

Tillbakalänk
Namnet på navigeringen kommer att synas för dina besökare och när de klickar på navigeringen så kommer de att komma tillbaka till föregående sida. Om du kopplat navigeringen till en sida så skrivs detta över när du väljer att länka till en tillbakalänk

Externt ID

Här fyller du i ett externt ID för navigeringenDet är i första hand till att användas vid import av produkter från annat system. Varje navigering/kategori har sitt egna unika ID och om du ska exportera från ett annat system och sedan importera till SiteSmart så stämmer ID för kategorierna inte överens. Då kan du här fylla i ID som hör i hop med systemet du har exporterat information från. Du slipper på detta sätt att ändra i importfilen.
Det kan även användas för droppshipping där kategorierna hämtas från en extern sida, via en koppling, för att på så sätt se till att produkterna hamnar i rätt kategori vid import

Spara

MER OM ALTERNATIVEN

Visa länk även om sidan är skyddad

Om du har möjlighet att ange rättigheter för en sida så syns ej sidan eller navigeringen för de som inte är inloggade med rätt rättigheter. Kanske du vill visa navigeringen ändå? Då kryssar du i rutan. Sidan visas inte förrän efter inloggning. Om du har angett andra rättigheter för navigeringen så överskrivs de med denna inställning

Öppna automatiskt undernavigeringen för denna länk

Du kan välja att öppna undernavigering. Kryssar du i denna ruta för en huvudnavigering kommer alla undernavigeringar med sina respektive undernavigeringar att öppnas direkt när besökaren kommer in på huvudnavigeringen

Visa på Sitemap

En sitemap (sidkarta) är en karta över alla sidor du har på din hemsida. Genom att koppla ihop din hemsida med verktyg för webmasters på Google kontot så kan du skicka din sitemap till Google. När en ny sida/navigering skapas i sitemap så skickas information om sidan/navigeringen med automatik till Google. Detta gör att sidan indexeras snabbare än om du inte har kopplat din sitemap till Google. Vill du inte att sidan/navigeringen ska visas i sitemap kryssar du ur rutan

Extern URL

Här skapar du en utlänk, alltså en länk till en annan webbplats än din egen. När en besökare sedan klickar på denna navigering kommer de att hamna på den sidan du har skapat en extern länk till

E-post

Du kan koppla din navigering till en e-postlänk. Det innebär att de som klickar på navigeringslänken kommer få upp den e-postadress du angivit, i sin e-postklient och kan skicka e-post till den adressen utan att manuellt behöva fylla i e-postadressen

Bildlänk

Du kan använda en bild som bakgrundsbild för navigeringen. Tänk dock på att anpassa storleken så att den passar in i ytan för navigeringen

Dokument / fil

Du kan styra dina besökare direkt till ett nedladdningsbart dokument. Tänk på att först ladda upp dokumentet till filarkivet

Tillbakalänk

När du har en tillbakalänk på din sida innebär det att när en besökare klickar på navigeringen kommer de till föregående sida

Externt ID

Externt ID är till för import av produkter från annat system. För att produkterna ska hamna i rätt kategori vid import kan du behöva fylla i det ID för kategorin som finns i det externa systemet som du gör exporten från

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40