Översätt namnet på navigeringen

Om du har flera språk aktiva på din sida kan du välja att skapa en unik navigering för varje språk men om du väljer att spegla navigeringen från admindelens standardspråk så behöver du även översätta namnen på navigeringslänkarna

Leta upp navigeringen

Klicka på Navigering i den svarta verktygslisten i överkant

Du kommer nu till översiktssidan för navigering

Leta upp den navigering du vill översätta

Klicka på inställningar / uppgifter längst ut till höger och därefter på Översättningar i menyn till vänster

Uppgifter översättning

Du kan nu göra översättning och övriga inställningar för de språk som är aktiva för admin

Navigeringsnamn

Namnge navigeringen. Detta namn kommer att synas publikt

Titel

Ange titel för navigeringen. Titel bör överensstämma med namnet och talar om för sökmotorer och de som surfar med hjälpmedel vad som händer när man klickar på navigeringen

Länk till sida

I dropplistan väljer du den sida som besökaren ska komma till när de klickar på namnet på navigeringen. Om sidan du söker inte återfinns i dropplistan beror det på att du inte har kopierat den till det språk du vill översätta. I dropplistan ser du endast sidor som hör ihop med det språk du arbetar med

URL-prefix (språk)

Val för att använda hemsidans språk som prefix i URL-en. Du kan endast välja bland de aktiva språken. Om navigeringen heter Education så har den följande URL: /education och väljer du en (english)  som prefix blir URL: /en/education

URL

Här anger du URL för navigeringen. Alternativt kryssar du i rutan Använd URL från sida. Det innebär att URL för navigeringen skrivs över av den URL som är angiven för sidan som navigeringen är kopplad till

Använd URL för sida

Om denna ruta är i kryssad så skriver den över den URL som är angiven på raden ovan

Spara

HUR FUNGERAR DETTA?

Om dina besökare har möjlighet att välja språk när de besöker din sida så kan du behöva översätta navigeringen

Unik navigering per språk

Du kan göra på två olika sätt. Om du har valt att skapa unik navigering per språk i admin så behöver du inte göra översättningen utan du namnger navigeringen när du befinner dig i admin för respektive språk.
Ex: Svenska är ditt standardspråk men du vill även låta dina besökare kunna läsa sidan på engelska. Du aktiverar engelska språket och kryssar i rutan Egen navigering/kategoristruktur.  Du kan därefter kopiera valfria svenska sidor till engelska admindelen men skapar navigeringen från grunden

Samma navigering för alla språk

Det andra sättet innebär att du behöver översätta namnen på alla navigeringslänkar
Ex: Svenska är ditt standardspråk men du vill även låta dina besökare kunna läsa sidan på engelska. Du aktiverar engelska språket och och kryssar ej i rutan för egen navigering utan när du sparar så får den engelska admindelen en kopia på den svenska navigeringen och du behöver då göra en översättning av namnen på navigeringslänkarna

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40