Export av order

Ja det går faktiskt att exportera alla order. Eller order från ett visst datum till ett annat. Det fungerar ungefär som en produktexport och det behövs göras några inställningar innan du kan få ut order i en CSV fil

Gör orderexport

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Orderexport i menyn som fälls ut

Klicka på Ny orderexport

Inställningar för export av order

Gör först några inställningar innan du kan spara order som en CSV fil

Namn

Namnge själva exporten. CSV filen som skapas får detta namn

Data att exportera

Sätt kryss framför den data du vill få med i exportfilen

Lägg till rubriker

Kryssar du i denna ruta får du med rubrikerna för den data som du kryssat för i Data att exportera i filen

Döp om / sortera rubriker

Om du kryssar i denna ruta så får du upp ett formulär där du kan döpa / sortera om alla rubriker innan du sparar exporten

Ta bort radbrytningar från textfält

Kryssa i rutan om du vill ta bort radbrytningar som t.ex är gjorda för t.ex ordermeddelande och interna kommentarer

Exportera produkter som rader

Kryssa i rutan om produkterna som ingår i varje order ska exporteras som rader

Separerare

Välj i dropplistan vilken kolumnseparerare du vill ha när du skapar CSV filen

Data-separerare

I dropplistan väljer du vilken data-separerare du vill ha i CSV filen

Exportera på / av-värden som

På / av-värden visar om viss information finns eller inte finns för produkten. Väljer du 1 / 0 innebär det att de produkter som är inaktiva i exporten får värde 0 i CSV filen och de som är aktiva får värde 1

Prisformat

Här väljer du vilket sorts prisformat du vill ha i CSV filen

Orderdatum från / till

Vill du exportera order från och till ett visst datum? Välj datum i kalendern

Orderdatum ändrad datum från / till

Vill du exportera order som ändrade från och till ett visst datum? Välj datum i kalendern

Mapp

Har du skapat olika mappar för order? Då kan du välja att exportera från alla mappar, enstaka mappar eller okategoriserade, dvs order som inte ligger i någon mapp

Orderstatus

Om order med en viss status ska exporteras så väljer du status i dropplistan

Intern status

Om order med en viss intern status ska exporteras så väljer du status i dropplistan

Spara

När du är klar med inställningarna klickar du på spara

Exportera

Du ser nu antal order som exporteras. Klicka på Export för att skapa en exportfil

Ladda ned fil

När du exporterat filen kommer du tillbaka till orderexport-listan. Klicka på filnamnet för att ladda ned CSV filen till din dator

HUR FUNGERAR ORDEREXPORTEN?

När du exporterar dina order så innebär det att du sparar ned information om order i en CSV fil

Vad händer om du väljer Ignorera i dropplistorna?

Då gör du inget aktivt val utan du exportera alla order oavsett vilken orderstatus / intern status ordern har

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40