STATISTIK - NYHETSBREV

Avsnittet handlar om var du hittar statistik för skickade nyhetsbrev.

Du får även svar på frågor gällande vad du kan utläsa av statistiken, t.ex hur många som har öppnat och läst utskicket samt även hur många som har klickat på eventuella länkar.

STATISTIK

För muspekaren över Tillval

Klicka på Nyhetsbrev

Du kommer nu till översiktssidan för skickade nyhetsbrev

Information

Namn
Här ser du det interna namnet på det nyhetsbrev du har skickat

Innehållstyp
I denna lista ser du om utskicket består av en sida, bifogat dokument eller text skriven i textrutan

Ämne
Det du angivit som ämnesrad för utskicket ser du här

Totalt mottagare
Denna siffra visar hur många e-postadresser nyhetsbrevet är skickat till.
Klicka på siffran för att få statistik över hur många som har öppnat och hur många som har klickat på eventuella länkar i nyhetsbrevet

Totalt skickat
Om det är några felaktiga adresser i någon e-postgrupp så har utskicket inte gått iväg till alla adresser i en grupp. Siffran du ser här visar hur många som nyhetsbrevet har skickats till. Även här kan du klicka för att få upp statistik över hur många som har öppnat och hur många som har klickat på eventuella länkar i nyhetsbrevet

Datum skickat
Här ser du vilket datum nyhetsbrevet är skickat. För muspekaren över datumet för att se vilken admin-användare som har skickat iväg nyhetsbrevet och vid vilket klockslag

Öppnade
Denna siffra anger hur många som har öppnat nyhetsbrevet. Klicka på siffran för att få fram namn, e-postadress samt datum och klockslag för öppnandet av nyhetsbrevet per person

Klick
Denna siffra visar hur många som har klickat på eventuella länkar som fanns i nyhetsbrevet. Klicka på siffran för att se vem som har klickat, vilken länk samt datum och klockslag

Skicka
Klickar du här så kommer du att skicka om nyhetsbrevet

MER OM ATT GÖRA UTSKICK

Innan du kan skicka iväg ett nyhetsbrev behöver du ha skapat e-postgrupper samt placerat e-postadresser i dessa grupper

Skicka om redigerat nyhetsbrev

Vet du om att du kan "återanvända" dina utskick? Dvs du kan ändra ett tidigare utskick och skicka om det igen. Antingen korrigerar du själva nyhetsbrevet, om det är ett sådant utskick du har gjort eller så klickar på Inställningar/uppgifter för ett utskick och korrigerar informationen i texten och sedan sparar. Något att tänka på är dock att så fort man redigerar ett utskick så rensas statistiken

Skicka om pga felaktiga adresser

Om du t.ex har gjort ett utskick och det visades sig vara många felaktiga adresser, eller om det inte skickades iväg till alla mottagare så kan man först ändra på felaktiga e-postadresser och sedan göra om utskicket. Efter ändring av felaktiga e-postadresser går du till listan för utskick och klickar på Skicka igen. Då skickas nyhetsbrevet/utskicket till de adresser som inte skickades sist. Tänk dock på att inte redigera själva utskicket. Om du gör det och sedan skickar så kommer det att skickas till alla i gruppen en gång till

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40