Skapa länkar i text

Du kan skapa länkar till: Intern sida, extern sida, filer i ditt filarkiv, e-postadress, tillbaka till föregående sida, skriva ut, ankarlänk samt smarta sidor (popup)
Det går att välja om länkarna ska öppnas i ny flik eller inte och du kan skapa så många länkar du önskar

Gå till en sida för att skapa länkar

Gå till sidan du vill arbeta med
(Sök upp sidan i sidarkivet eller navigera dig fram till sidan genom att klicka på Redigera sida)

För muspekaren över texten och klicka på Redigera i vänstra hörnet över texten

Länk till intern sida

Markera texten du vill länka till en sida inom din egen webbplats

Klicka på länkikonen i texteditorn

I dropplistan för Typ av länk väljer du Intern sida

Klicka här för att se bild

Sida

Du kan leta i dropplistan efter sidan men även skriva in sidans namn. Sätt då muspekaren i dropplistans fönster, klicka på Backspace på tangentbordet för att ta bort den text som står där och skriv sedan in de första bokstäverna i sidans namn och den dyker upp i dropplistan. Klicka på sidans namn

Ankare ID

Om du har markerat en text på en annan sida som ankare så kan du här skriva in det namn du döpte ankaret till för att på så sätt skapa länk till ankaret. Du måste också välja den sida ankaret ligger på i dropplistan över för att det ska fungera

Öppna i ny flik

Välj om länken ska öppnas i ny flik, om inte så byts sidan besökaren befinner sig på, ut mot den sida som länken går till (när de klickar på  länken)

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken

Spara

Länk till extern sida

Markera texten du vill länka till en annan webbsida

Klicka på länkikonen i texteditorn

I dropplistan för Typ av länk väljer du Extern länk

Klicka här för att se bild

Protokoll

I dropplistan väljer du protokoll för den externa URL-en. Dvs om sidan du länkar till är en sida med https, http eller ftp

URL

Här klistrar du in eller skriver den URL (webbadress) du vill länka till. Skriv den utan protokoll eftersom du redan har gjort det valet

Öppna i ny flik

Välj om länken ska öppnas i ny flik, om inte så byts sidan besökaren befinner sig på, ut mot den sida som länken går till (när de klickar på  länken)

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken

Spara

Länk till e-postadress

Markera texten du vill länka till en e-postadress

Klicka på länkikonen i texteditorn

I dropplistan för Typ av länk väljer du E-post

Klicka här för att se bild

E-post

Fyll i den e-postadress du vill länka till

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken

Spara

Tillbaka länk

Markera texten du vill ska bli en tillbaka-länk

Klicka på länkikonen i texteditorn

I dropplistan för Typ av länk väljer du Tillbaka länk

Klicka här för att se bild

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken. T.ex Tillbaka till föregående sida

Spara

Skriv ut länk

Markera texten du vill ska bli en Skriv ut-länk

Klicka på länkikonen i texteditorn

I dropplistan för Typ av länk väljer du Skriv ut

Klicka här för att se bild

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken. T.ex Skriv ut denna sida

Spara

1. Ankarlänk (skapa ankare)

Börja med att skapa ankaret, dvs den text man ska komma till när man klickar på ankarlänken

Markera texten som ska vara ett ankare

Klicka på ikonen Ankare i texteditorn

Klicka här för att se bild

Ankarnamn

Döp ankaret. Ankarnamnet kan även användas ifall du vill skapa en ankarlänk från en annan sida till just detta ankare

Spara

2. Ankarlänk (skapa länken)

Markera texten du vill länka till ett ankare

Klicka på länkikonen i texteditorn

I dropplistan för Typ av länk väljer du Till ankare

Klicka här för att se bild

Ankare

I dropplistan väljer du vilket ankare du vill länka till. Du kan enbart se ankare som är skapta på den sida där du befinner dig. 
(Vill du skapa en länk till ett ankare på en annan sida så är det Intern länk du ska skapa och sedan ange namnet på ankaret)

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken

Spara

Dokumentlänk-/fillänk

Markera texten som ska länkas till ett dokument eller annan fil
Dokumentet ska vara uppladdat till filarkivet innan du kan skapa en länk

Klicka på länkikonen i texteditorn

I dropplistan för Typ av länk väljer du Dokument-/fillänk

Klicka här för att se bild

Fil / dokument

Välj i dropplistan vilken fil eller dokument du vill länka till

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken

Öppna i ny flik

Välj om dokumentet ska öppnas i en ny flik

Spara

Länk till Popup

Markera texten du vill länka till ett popup fönster (en smart-sida)

Klicka på länkikonen i texteditorn

I dropplistan för Typ av länk väljer du Popup

Klicka här för att se bild

Sida

Du kan leta i dropplistan efter smart-sidan men även skriva in smart-sidans namn. Sätt då muspekaren i dropplistans fönster, klicka på Backspace på tangentbordet för att ta bort den text som står där och skriv sedan in de första bokstäverna i sidans namn och den dyker upp i dropplistan. Klicka på sidans namn

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken

Spara

MER OM LÄNKAR

Länkikonen

När du har markerat texten du ska länka så klickar du på länkikonen i texteditorn och därefter väljer du den länk som passar

Länk till intern sida

Att skapa en intern länk innebär att när en besökare klickar på länken kommer de till en sida på din webbplats. Du måste först skapa sidan innan du kan länka till den

Länk till extern sida

Om du vill skapa en utlänk, alltså en länk till någon annan webbplats än din egen, tar du först reda på den URL som sidan har och därefter kan du skapa länken. När en besökare klickar på den externa länken lämnar de din sida och kommer till den externa sidan. Välj gärna att externa länkar ska öppnas i ny flik så att din sida finns kvar i besökarens webbläsare

Länka till filer i ditt filarkiv

Du kan skapa länkar till dina filer i filarkivet. Då använder du Länk till extern sida
Filerna måste först laddas upp till filarkivet. I filarkivet letar du upp den fil du vill länka till. Klicka på ikonen Inställningar / uppgifter och du får upp filen i editeringsläge. Till höger ser du filens plats, dess sökväg. Ex: static/files/lanka-till-filer-i-ditt-filarkiv.pdf
Kopiera sökvägen för filen och gå sedan till sidan och skapa en länk till extern sida och tillsammans med din webbplats namn klistrar du in filens sökväg. Ex: www.sitesmartsupport.se/static/files/lanka-till-filer-i-ditt-filarkiv.pdf

Länk till e-postadress

När du skapat en e-postlänk och besökare klickar på den kommer de att få upp e-postadressen i sin e-postklient utan att manuellt behöva fylla i adressen

Tillbaka länk

När du har en tillbaka länk på din sida innebär det att när en besökare klickar på länken kommer de till föregående sida som de besökte på din webbplats

Skriv ut länk

Med en skriv ut länk ger du besökaren möjlighet att skriva ut sidan som länken är skapad på. Förutsatt att de har en skrivare kopplad till den dator de använder

Ankarlänk

En text anges först som ankare. Det är till ankaret du sedan kan skapa en ankarlänk. Därefter länkar du en annan text till detta ankare. När man sedan klickar på texten som är länkad till ankaret så kommer man till texten som är angiven som ankare

Ankarlänk till ankare på annan sida

Du kan skapa ankarlänk mellan olika sidor. Se först till att du har angett en text som ett ankare på en sida. Gå sedan till en annan sida för att skapa länken. Du använder dig då av länktypen Intern sida. I dropplistan väljer du först den sida som ankaret ligger på och därefter skriver du in namnet på ankaret under Ankare ID. När en besökare klickar på denna länk så kommer de att komma till sidan och hamna på texten på  den sidan som är markerad som ett ankare

Dokument-/fillänk

Ladda först upp dokumentet till filarkivet och länka därefter till dokumentet med hjälp av Dokument-/fillänken. Dina besökare kan då ladda ned dokument genom att klicka på länken

Popup

Skapa först en Smart-sida som du utformar efter eget önskemål. Skapa sedan en länk till sidan genom att välja Popup. När dina besökare klickar på länken kommer din smart-sida att visas på sidan som ett popup fönster

Ta bort länk

Om du har skapat en länk som du vill ta bort utan att radera texten så markerar du texten som ska avlänkas. Klickar därefter på ikonen Ta bort länk i texteditorn. Länken är borta. Spara genom att klicka på Spara ikonen i texteditorn eller klicka utanför textrutan

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40