Lägg till ny sida

Innan du kan lägga in text och bild på en ny sida måste du först skapa sidan. När du är klar med det kan du fylla den med innehåll i form av text, bild, film, kod och paneler.  Alla sidor som skapas hamnar i sidarkivet. Du hittar till sidarkivet om du klicka på Sidor i den svarta verktygslisten i överkant.

BÖRJA HÄR

Klicka på fliken "Sidor" i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på "Ny sida"

Du kommer nu till ett formulär där du ska fylla i uppgifter för sidan

”icon”Bra att veta

Sidan kan skapas från en sidmall för att underlätta arbetet med att lägga in innehåll och har du flera olika designmallar så behöver du välja en designmall för att sidan ska få rätt "tavelram".

När du skapar en ny sida så kan du även skapa navigeringen som sidan ska kopplas till.  Navigeringen är din sidas publika struktur. Du kan även skapa en sida utan att koppla den till en navigering .

Det finns flera olika inställningar som du har möjlighet att göra när du skapar en ny sida. Det går även att ändra siduppgifter i efterhand.

”icon”Siduppgifter

Namn

Ge din sida ett namn. Namnet ska spegla innehållet på sidan. Namnet blir med automatik sidans Titel samt URL. Det blir också namnet på navigeringen. 

Designmall

Om du har flera olika designmallar för din webbplats så väljer du vilken designmall du vill använda för sidan. Om du endast har 1 designmall visas ej denna dropplist.

Skapa från sidmall

Om du har markerat någon/några sidor som sidmallar så kommer du att kunna välja någon av dessa mallar i denna dropplist och sidan du skapar får samma innehåll som sidmallen du väljer. Om du gör ändringar i sidmallen kommer detta ej att påverka de sidor som redan skapats utifrån mallen.

Gör denna sida till en mall

Kryssa i denna checkbox om du vill att sidan ska kunna bli en sidmall som du senare kan använda när du skapar fler nya sidor. Den kommer då att synas med sidnamnet i dropplistan "Skapa från sidmall".

Mapp

Välj mapp att placera sidan i. Detta är endast intern struktur. Placeras inte sidan i någon mapp så hamnar den utanför mappstrukturen. Du skapar och ser sidmappar under fliken "Sidor". Du kan ha så många mappar du vill och det går att flytta sidor ut och in i olika mappar i efterhand.

Publiceringsdatum och tid

Här kan du välja startdatum i kalendern för tidsstyrning av publiceringsdatum för sidan. Gör sidan klar med innehåll, publicera sidan och den kommer visas publikt det datum du har valt. Du kan även välja klockslag. Klicka på hel eller halvtimme och justera sedan minuterna manuellt.

Inaktiveringsdatum och tid

Om du valt ett startdatum kan du även välja ett stoppdatum för sidan i kalendern.
Sidan kommer då att döljas publikt för dina besökare det datum du har valt som inaktiveringsdatum.  Precis som med startdatum så kan du även här välja ett klockslag om du vill.

Aktiv / Sökbar

Kryssa ur rutan om du inte vill att sidan ska vara synlig på nätet. Sidan kommer få en röd markering till vänster om sidnamnet (som du ser om du letar upp sidan genom att klicka på fliken "Sidor" Om du arbetar med innehåll på en sida som ej är aktiv och sökbar så kommer du att se en röd ikon uppe i högra hörnet (själva publiceringsmolnet).

”icon”Navigering

Navigeringsnamn

De navigeringar du skapar bygger hemsidans struktur. Namnet kommer visas publikt. Navigeringen får med automatik sitt namn när du döper sidan. Sätt muspekaren i fältet där namnet står för att ändra det om du vill. Alla navigeringar du skapat hamnar under fliken "Navigering" och där kan du ändra vilken sida som navigeringen är kopplad till, samt även göra andra inställningar så som att ändra namn och titel som vi beskriver här nedan.

Titel

Titel för navigering talar om för sökmotorer samt de som surfar med hjälpmedel vilken sida man kommer till när man klickar på namnet på navigeringen. Denna titel får samma namn som sidan du skapar och du kan manuellt ändra denna text genom att sätta muspekaren i fältet där titeln står.

Navigeringens struktur

Här väljer du om sidan/navigeringen du håller på att skapa ska vara en huvudnavigering, dvs visas i toppmenyn på sidan (du behöver då inte göra något aktivt val)  eller om det ska vara en undernavigering väljer du i dropplistan vilken befintlig navigering den ska placeras under.

Position

I denna dropplist väljer du position för navigeringen. Dvs om den ska placeras först, sist eller efter någon annan befintlig navigering..

Skapa en navigeringslänk

Det är förvalt att en navigering skapas i samband med att du skapar en ny sida. Om du inte vill att en navigeringslänk ska skapas när du sparar sidans uppgifter ser du till att rutan inte är i kryssad. Du behöver då ej heller fylla i övriga uppgifter för navigering.

Gör detta till en kategori

Om du har en e-handel och vill att navigeringen även ska bli en kategori för produkter så kryssar du i denna ruta.

Aktiv

Om du vill att navigeringslänken ska aktiveras direkt kryssar du i rutan. Om inte, kan du vid ett senare tillfälle aktivera den under fliken "Navigering". 

Spara sidan (och navigering)

Spara sidan genom att antingen klicka på "Spara" knappen. Sidan hamnar då i sidarkivet under fliken "Sidor" och eventuellt i en mapp om du valt detta. Om du klickar på "Spara & gå till sidan" så kommer du direkt till sidan och kan börja fylla den med information.

Innan du sparar kanske du vill göra andra sidinställningar? 

Här nedan hittar du till alla inställningar du kan göra per sida. Det går bra att göra inställningarna efter du sparat sidan. Leta då upp sidan antingen i sidarkivet och klicka på "inställningar / uppgifter" längst ut till höger.  Eller om du befinner dig på sidan, genom att klicka på "skiftnyckeln" som ligger lodrät på högra delen av sidan

TIDSTYRNING SIDA

Tidsstyr publicering av sidor 

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

AKTIV / INAKTIV SIDA

Aktivera eller inaktivera olika sidor

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SEO INSTÄLLNINGAR

Sidtitel, URL, canonical och sökmotorindexering

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

META-DATA

Inställningar för META-data, för t.ex. Sociala medier

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

RÄTTIGHETER

Ange vilka grupper som ska ha rättighet att se sidan

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

ANGE STARTSIDA

Byt ut sidan som är startsida mot en annan sida

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

ALTERNATIV STARTSIDA

Du kan variera mellan olika startsidor

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

VISA SIDA PÅ SITEMAP

Bestäm om sidan ska synas eller inte i sitemapen

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

404-SIDAN

Byt ut den befintliga 404-sidan mot en annan sida

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SIDSPECIFIK HEADER KOD

Lägg in spårningskod eller liknande

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

STILAR

Bakgrundsbilder och inställningar för smarta sidor

GÅ TILL HJÄLPSIDA »

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40