Kopiera sidor till andra språk

Här beskriver vi hur du kopierar sidor till andra språk. Översättningen blir dock manuell. När du gjort detta så är nästa steg att göra översättningar för innehåll samt även URL, sidtitel och eventuellt andra SEO inställningar

KOPIERA SIDOR

För muspekaren över Redigera sida

Klicka på Sidarkiv

Leta upp sidan du vill kopiera

Markera kryssrutan till höger för de sidan du vill kopiera till annat språk. Du kan markera flera sidor samtidigt om de ligger i samma mapp

Klicka på ikonen för batch-funktioner (den blir blå när du markerar en kryssruta)

I dropplistan som fälls ut klickar du på Kopiera sidor till annat språk

Välj sedan det språk du vill kopiera sidan/sidorna till. Endast de språk som är aktiverade för admin syns i dropplistan

Spara 

Sidan/sidorna finns nu i motsvarande mapp i sidarkivet för det språk du valde att kopiera till. Sidorna är inaktiverade och ligger i motsvarande mapp i sidarkivet. Om sidan är kopplad till en navigering / kategori för standarspråket så har den kopplingen inte följt med utan du behöver gå till Navigering för det språk du har kopierat sidan till och koppla sidan till navigeringen och även göra en översättning av navigeringens namn

Nästa steg är att översätta innehållet för de sidor du kopierat och även översätta URL, sidtitel och eventuellt sidbeskrivning

ANDRA STEGET

Efter du har aktiverat språk så är steg nummer två att kopiera sidor till det nya språket

Mappar

När du aktiverar ett språk så kopieras även mappstrukturen i sidarkivet. När du sedan kopierar en sida så hamnar den med automatik i motsvarande mapp för det språk du kopierar sidan till

Om du i ett senare skede skapar en ny mapp för ditt standardspråk så skapas mappen även för de övriga språken. Detta gäller dock inte för de nya sidor som du skapar. Dessa måste du manuellt kopiera till andra språk

Navigering

Om du skapar en ny navigering för ett språk så kommer den att dyka upp på dina övriga språk också, i samma position men avaktiverad och utan någon koppling till en sida. Du behöver då göra en översättning av navigeringens namn och koppla den till rätt sida. OBS, detta gäller endast om du inte valt att skapa egen navigering när du aktiverade språket

Radering av mappar

Om du har en sidmapp som du skapat för ett språk och sedan raderar den i sidarkivet när du administrerar ett annat språk så kommer mappen att raderas för alla språk. Sidan raderas ej utan den hamnar osorterad utanför mappsystemet i sidarkivet

Radering av sidor

De sidor som du kopierar mellan de olika språken är oberoende av varandra. Om du raderar en sida för ett språk så finns de fortfarande kvar i sidarkivet för de andra språken

Radering av navigering

Om du inte valt att skapa en unik navigering för dina språk utan har kopierat från ditt standardspråk och du raderar en navigering på ett språk så raderas den även från övriga språk. Om du valt att skapa unik navigering för dina språk så är de oberoende av varandra och andra språk påverkas inte av radering

ARBETA MED OLIKA SPRÅK I ADMIN

För muspekaren över Språk i den svarta verktygslisten 
I dropplistan kan du se de olika språk du som har aktiverat för administration. Klicka på det språk som du vill administrera och du kommer till sidarkivet för det språket. Du kan nu börja arbeta med det valda språket.

Tänk på att om du administrerar ett språk på din sida, t.ex. engelska, och du vill öppna en ny flik i din webbläsare för att se dina sida publikt på t.ex. svenska så kommer din administration även att hoppa över till svenska och tvärtom. Ett tips är att ha 2 olika webbläsare öppna, t.ex. Chrome och Firefox. En för den publika sidan och en annan för den administrativa sidan.

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40