Förklaring till ikoner i texteditorn

När du skriver text i texteditorn så har du några olika ikoner att använda. Det kan ibland vara klurigt att veta vilken funktion respektive ikon har. Vi hoppas att detta avsnitt med förklaring till ikonerna kan vara till hjälp när du arbetar med text på din hemsida/e-handel.

Standard typografi

Markera en text och välj en standard typografi i dropplistan

Egen typografi

Markera en text och välj anpassad typografi i dropplistan

Fetstil

Markera en text och klicka på B för att göra en fetstilsmarkering

Kursiv

Markera en text och klicka på för att göra texten kursiv

Understruken

Markera en text och klicka på U för att understryka text

Överstruken

Markera en text och klicka på Överstruken för att stryka över en text

Punktlista
  • Klicka på denna ikon för att göra en punktlista
Numrerad lista

1. Klicka på denna ikon för att skapa en numrerad lista

Öka indrag

Sätt markören framför en text och klicka på Öka indrag för att göra ett indrag

Minska indrag

Sätt markören framför eller bakom en text och klicka på Minska indrag för att ta bort indrag

Tabell

Klicka på denna ikon för att infoga en datatabell i texten

Infoga bild

Klicka på denna ikon för att infoga en bild i texteditorn. Bilden väljer du från filarkivet

Ankare

Markera en text och klicka på denna ikon för att skapa ett ankare

Lägg till/redigera länk

Markera text och klicka på denna ikon för att skapa en länk

Ta bort länk

Markera länkad text och klicka på denna ikon för att ta bort länken

Justera text

Markera text och klicka på justera text och välj om du vill vänsterställa, centrera, högerställa eller tvinga fullbredd

Infoga linje

Placera markören i texten och klicka på denna ikon för att lägga till en linje

HTML

Klicka på denna ikon för att editera texten i HTML format

Rensa stil/formatering

Om du vill ta bort formateringen, markerar du texten och klickar på denna ikon

Spara

När du skrivit klart din text klickar du på Spara

Textfärg

Markera en text och klicka på denna ikon för att ge texten en färg. Välj i färglistan

Bakgrundsfärg text

Markera en text och klicka på denna ikon för att ge texten en bakgrundsfärg. Välj i färglistan

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40