Hur du använder den globala sidan

Här får du lära dig vad den globala sidan är samt hur du markerar en sida som global. Den Globala sidan innebär att du slipper gå in på varje sida när du vill göra en ändring i sidhuvudet eller sidfoten. Du editerar den Globala sidan och publicerar och det slår då igenom på alla sidor på din webbplats. Vill du att vissa objekt endast ska visas på vissa sidor och ej på alla? Lösningen är då en delglobal sida.

BÖRJA HÄR

Klicka på fliken "Sidor" i den svarta verktygslisten i överkant

Du kommer nu till sidarkivet där du kan söka efter den globala sidan eller markera en annan sida som global. Eller så kan du skapa en ny sida som ska bli global

”icon”Bra att veta

Innehållet på den Globala sidan visas på alla sidor och det är oftast sidhuvud och sidfot. När du gör en ändring på den globala sidan så ändras det på alla dina sidor. 

Om du saknar en Global sida eller om du har råkat radera den så kan du skapa en ny sida (utan navigering) och markera den som global sida.  

Det går endast att ha 1 global sida. När du markerar en sida som global så skriver det över tidigare inställningar, vilket innebär att den sida som var global blir avmarkerad som global.

”icon”Administrera innehåll på globala sidan

I sökrutan skriver du den globala sidans namn: sidh...

(Sidan heter: "Sidhuvud och sidfot global")

Du behöver endast skriva de första bokstäverna och den sidan kommer att dyka upp i dropplistan för sökresultatet.

Klicka på namnet på sidan och du kommer till editeringsläge och kan ändra alla de objekt som finns inlagda. Glöm ej att publicera. De ändringar du gjort kommer att visas på alla sidor.

”icon”Markera sida som global

När du skapar en ny sida kan du markera den som global.  Eller göra en befintlig sida global

Gör sida global när du skapar en ny sida

Klicka på "Övrigt / innehåll" i menyn till vänster.

Gör befintlig sida global

Vill du markera en redan skapad sida som global så letar du antingen upp den i sidarkivet och klickar sedan på ikonen "Inställningar / uppgifter" längst ut till höger för aktuell sida och klickar sedan på "Övrigt / innehåll" i menyn till vänster

eller om du befinner dig på en sida som du vill göra global så klickar du först på ikonen "skiftnyckeln" i menyn som ligger lodrät till höger på sidan och klickar sen på "Övrigt / innehåll" i menyn till vänster.

Övrigt / innehåll - markera sida som global

I rutan för "Global sida (innehåll visas på samtliga sidor)" sätter du ett kryss. Om du redan har en global sida kommer den inställningen att skrivas över.

Glöm ej att spara

Sök efter den globala sidan i sidarkivet för att administrera den

Ikonen "inställningar / uppgifter" i sidarkivet

Ikonen "skiftnyckeln" när du befinner dig på sidan, som tar dig till sidans inställningar / uppgifter

Klicka på "Övrigt / innehåll" i menyn till vänster för att komma till inställningar för att göra sida till global sida

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40