GDPR information

Denna sida beskriver kortfattat funktioner som underlättar och säkerställer arbetet med GDPR-lagstiftning för er med SiteSmart plattform.

Förbättrad sökfunktion

Sökfunktionen på orderarkivet samt kund- medlemsarkivet är nu förbättrad. Ni kan nu samtidigt söka på ex (förnamn efternamn stad) vilket filtrerar sökningen utifrån dessa kriterier.

Rätten att bli glömd

När du raderar en person / kund / medlem så raderas samtliga uppgifter lagrade i systemet/plattformen. I tidigare order kommer endast texten (okänd person) visas. Detta gör att ni inte längre kan söka efter den raderade personen.

Samtycke - checkboxar för godkännande vid registrering av kund/medlem och snabbkassa

För muspekaren över Inställningar i den svarta verktygslisten

Klicka på Användare / inställningar

Till vänster i menyn hittar du länken Användarvillkor godkännande klicka där

Här har du sedan möjlighet att lägga till checkboxar för samtycke (3st). Villkorsnamn är ett internt namn som du sedan hittar i loggfiler som visar de genomförda aktiviteter som skett, ex gokännande vid köp eller registrering.

Villkorstext är den text som visas publikt för dina besökare tillsammans med checkboxen.

Villkor-URL är länken till en eventuell förklarande villkorssida.

Du kan välja om checkboxen du skapat ska visas i kassan eller vid registrering av användare eller båda.

Administratörsrättigheter

Endast huvudadministratören till er plattform har möjlighet att se personuppgifter som standard. Denne person kan tilldela behörighet till övriga administratörer vid behov. 

För muspekaren över Inställningar i den svarta verktygslisten

Klicka på Användare

Till vänster i menyn hittar du länken Användargrupper / rättigheter klicka där

Här kryssar du sedan i checkboxen "Ge åtkomst till att se användarnas personliga uppgifter".

På samma sätt tilldelar du dig själv som huvudadministratör dessa rättigheter. Du klickar då på ditt namn uppe i den svarta listen.

OBS! SiteSmart har EJ tillgång till dina kunders personuppgifter som standard. Endast på anmodan från er kan vi tilldela oss behörighet att se detta.

Spårbarhet via logg

Via kundkortet kan du som har behörighet att se personuppgifter hitta en logg över hur dina kunder har genomfört order, godkänt villkor, registrerat sig, fyllt i något formulär osv. Här visas även vilken administratör som tittat på kundens uppgifter. Allt loggas med användare/kund, datum och klockslag.

Formulär och samtycke

På din sida har du förmodligen ett eller flera formulär där dina besökare ska fylla i uppgifter. Gäller detta personuppgifter behöver en checkbox för godkännande läggas till även där. Detta görs specifikt för varje formulär då alla dessa vanligtvis är specialanpassade för just ert behov.

Detta hittar du under sidarkivet och Tekniksidor. Du kan söka efter ditt formulär eller klicka dig in via mappstrukturen för att leta upp det. Kontakta vår support för ytterligare instruktioner.

Övrigt om GDPR

Loggar

Samtliga uppgifter som inkommer via formulär lagras i en formulärlogg. Dvs en lista med alla inkomna meddelanden där vissa innehåller personuppgifter. Detta gäller även recensioner, nyhetsbrev, och kommentarer för notiser. Denna logg rensas på meddelanden/information som är 90 dagar och äldre.

Backup

Backup lagras i 7 dygn, därefter raderas all information.

Kontakta vår support för hjälp

Behöver du hjälp med GDPR på din hemsida eller e-handel så kan vi hjälpa dig. Hör då bara av dig till vår support så uppskattar vi tiden och ger dig ett pris på arbetet.

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40