Flytta bild på en sida

Avsnittet handlar om hur du flyttar en bild på en sida från en position till en annan. Det enklaste är att dra och släppa bilden till rätt position. Har du många objekt på sidan kan det vara en bra idé att istället flytta bilden till annan position med hjälp av dropplistor. Du väljer först innehållsposition och därefter om bilden ska placeras före eller efter något annat objekt, eller om det ska placeras sist.

Flytta bild från en position till en annan

Gå till sidan du vill arbeta med
(Sök upp sidan i sidarkivet eller navigera dig fram till sidan genom att klicka på Redigera sida)

Dra och släpp bilden till ny position

För muspekaren över bilden du vill flytta och sätt muspekaren på Skiftnyckeln i vänstra hörnet över bilden

Håll ner muspekaren och dra bilden till önskad position och släpp muspekaren när du hittat rätt position

Positioner där du kan släppa bilden markeras med grått och bilden du flyttar markeras med blått

Använd dropplistor för att flytta bilden

Klicka på Position i menyn som fälls ut

Välj sedan position med hjälp av dropplistor

Innhållsposition

I denna dropplist väljer du till vilken del av sidan du vill flytta bilden

Placera i tabell

Här väljer du om du vill flytta bilden till en kolumn i en layout-tabell

Placera

Välj om bilden ska placeras före eller efter någon annat objekt i samma innehållsposition

Spara

TIPS OM ATT FLYTTA BILD

Två olika sätt att flytta en bild

Du kan flytta en bild antingen genom att dra och släppa eller så flyttar du med hjälp av dropplistor. 

Om du har mycket text och många bildobjekt på sidan och du flyttar bilden med hjälp av dropplistor kan det vara bra att i förväg ha gett dina bilder och texter och även layouttabeller ett namn. När du sedan ska välja position bland övriga objekt så blir det lättare att hitta rätt med namngivna objekt. 

Namnge din text/bild/layouttabell genom att klicka på Skiftnyckeln för respektive objekt. Klicka sedan på Inställningar. Där kan du namnge ditt objekt och spara

Om du inte har namngett dina objekt kommer filnamnet för bilden att visas i dropplistorna för position och för texten syns de första 50 tecknen. För en layouttabell som inte har något namn står det endast Tabell

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40