HEM / E-HANDEL / Staffling / Hantera stafflingschema

Hantera stafflingschema

Stafflingsschema för volymrabatt.

När en kund lägger produkter i varukorgen som har ett stafflingsschema och ökar på antalet produkter kommer de med automatik få det rätta priset med volymrabatten. På produktsidan visas en ikon samt texten volympris och de är klickbara och visar själva stafflingsschemat som är valt för produkten.

Administrera stafflingsschema

För muspekaren över "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Stafflingsschema" i menyn som fälls ut.

Klicka på "Nytt stafflingsschema" eller på namnet på ett befintligt för att administrera ett stafflingsschema.

» Uppgifter för stafflingsschema 

Namn

Börja med att namnge stafflingsschemat. Namnet är internt.

Typ

Här väljer du om mängdrabatten ska vara i kronor (-) eller procent (%).

Visa lägsta pris (på produktlistor)

Kryssa i rutan om du vill att det lägsta priset ska visas i produktlistan. På själva produktsidan visas dock priset som gäller om kunden endast köper 1 produkt. Du kan även ange detta per produkt som kopplas till stafflingsschemat.

Antal 1

Ange ett visst antal som ska ge en viss rabatt. T.ex om köp av 2 st av samma produkt ska innebära en rabatt på 5% så skriver du 2 här.

Pris 1

Om du har skrivit 2 på raden för "Antal 1" och du vill att detta ska innebära en rabatt på 5% så skriver du 5 på raden för "Pris 1". Om du vill dra av ett pris i kronor så går det bra att fylla i beloppet som ska dras av. Tänk på att du det du fyller i för pris även måste stämma överens med vilken typ du har valt, (-) eller (%).

Antal 2

Ange nästa antal som ska en viss rabatt. T.ex om köp av 3 st av samma produkt ska innebära en rabatt på 8% så skriver du 3 här.

Pris 2

Om du har skrivit 3 på raden för "Antal 2" och du vill att detta ska innebära en rabatt på 8% så skriver du 8 på raden för "Pris 2". Om du vill dra av ett pris i kronor så går det bra att fylla i beloppet som ska dras av. Tänk på att du det du fyller i för pris även måste stämma överens med vilken typ du har valt, (-) eller (%).

Fortsätt att ange volymer och rabatter. 

Glöm ej att spara!

När du är klar kan du koppla stafflingsschemat till produkter. 

Skapa först stafflingsschemat och ange pris för ett visst antal produkter, antingen i procent eller kronor. Du kan använda samma stafflingsschema för obegränsat antal produkter.

Namn
Namnet är endast internt. På produktsidan syns texten Volympris och den är klickbar och visar hur mängdrabatten ser ut. T.ex 10 st - 10% rabatt, 20 st - 20% rabatt osv.

Typ
I en dropplist väljer du om rabatten ska dras av i kronor eller i procent.

Antal
Du anger det antal produkter som ska ge en viss rabatt. T.ex 2 st. Hur du sen anger priset på raden under bestämmer vad summan per produkt blir om en kund köper upp till 2 st av en produkt. Om du på nästa rad för antal skriver 4 så innebär det att summan per produkt bestäms utifrån vad du skriver på raden under. En kund kan då köpa 3 eller 4 st och får det enhetspris du angett.

Pris
Här skriver du in värdet i siffror. Ange ej kr eller % då detta redan är valt under Typ. Om du valt antal 2 och att dra av värdet i kronor och skriver 10 så kommer 10 kr att dras av från enhetspriset om kunden lägger 2 st produkter av samma artikel i varukorgen.

Lite mer om detta...
Om du angett att 2 st produkter ger 10:- avdrag och produkten kostar 50:- så innebär det att när en kund köper 2 produkter av samma artikel så blir priset per st 40:- Om du även angett att 4 st produkter ger 15:- avdrag och produkten kostar 50:- så innebär det att om en kund köper 3 produkter av samma artikel så blir priset per st 40:- men om de köper 4 st så blir enhetspriset 35:-

Om du valt att dra av volymrabatten i procent så dras rabatten per produkt. Ej på totalsumman.

Stafflingsschema syns ej på produktsidan
Om du skapat ett stafflingsschema och kopplat det till en eller flera produkter och du inte kan se detta på produktsidan så beror det förmodligen på att kryssrutan för Staffling inte är i kryssad för publik visning. Gå till Publik visning (via E-handel-Inställningar) och kryssa i rutan Visa stafflingsschema för Inställningar för produktsida. Glöm ej att spara.

Relaterade hjälpavsnitt

Visa pris i produktlistor

​Om du säljer med volymrabatt (staffling) kan du välja att visa produktens lägsta pris i produktlistor.

På produktsidan visas dock priset om endast 1 produkt hamnar i varukorgen och volymrabatten ej ut

Välj in stafflingsschema till produkt

​Säljer du med volymrabatt? Då skapar du först stafflingsschema och därefter väljer du in rätt schema per produkt.

När en kund lägger produkten i varukorgen så ändras priset utifrån stafflingsschemat, förutsatt a

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart