HEM / E-HANDEL / Lagerhantering / Hantera lagerbeskrivningar

Hantera lagerbeskrivningar

​Avsnittet handlar om hur du administrerar lagerintervaller för lagerhantering.

Namnet på de olika lagerbeskrivningarna syns på produktsidan för de produkter du använder lagersaldo för. Vilken lagerbeskrivning som syns beror på vad du har angett för intervaller samt hur många av respektive produkt som finns i lager. Det går även att visa lagerbeskrivningen i produktlistan. 

Administrera lagerintervaller

Klicka på "E-handel / PIM" i den svarta verktygslisten i sidhuvudet

Klicka på "Inställningar" i menyn som fälls ut

Klicka på "Lagerbeskrivning" i menyn till vänster

Du kommer nu till översiktssidan för lagerbeskrivningar. Du kan skapa egen men vi rekommenderar att administrera de befintliga som redan finns uppsatta.

» Förklaring till de olika intervallerna 

Klicka på namnet på en lagertext för att ändra namn, typ, intervall eller lägga till / byta ut ikon.

Namn

Detta namn syns på produktsidan för de produkter som du använder lagersaldo för.

Typ

Varje lagerbeskrivning behöver ha en standardtyp. Här nedan kan du läsa förklaring till alla typer:

Nivå/intervall

Denna typ kan du döpa till Endast 1 kvar i lager eller Fåtal kvar i lager. Du behöver då ange minsta värde och högsta värde. Dvs minsta och högsta värde för namnet Endast 1 kvar i lager blir då 1. När lagersaldot för produkten blir 1 så kommer denna text att visas. Om du anger 2 som minsta värde och 5 som högsta värde för namnet Fåtal kvar i lager så kommer alla produkter som har mellan 2-5 produkter i lager att visa namnet Fåtal kvar i lager.

I lager

Denna typ kan du t.ex döpa till Finns i lager för snabb leverans eller Skickas inom 24 timmar eller liknande. Du ska ej ange minsta eller högsta värde eftersom andra lagerbeskrivningar tar över när lagersaldo sjunker eller ökar.

Ej i lager

Denna typ ska alltid ha minsta / högsta värde 0 eftersom 0 innebär att produkten är slut i lager. Du kan t.ex döpa den till Tillfälligt slut.

I lager hos leverantör

Denna typ kan t.ex döpas till 3-5 dagars leverans. Det tar förmodligen lite längre tid att packa och skicka produkten till kund om du först ska beställa den själv hos leverantören. På produkten fyller du i lagersaldo hos leverantören. Du anger inte minsta eller högsta värde eftersom andra lagerbeskrivningar tar över när saldot ökar eller sjunker.

Inkommer datum

Denna typ kan t.ex döpas till Åter i lager. Du anger ej minsta eller högsta värde. Du måste dock på produkten ange vilket datum produkten åter finns i lager och detta datum kommer att visas på produktsidan.

Egen beskrivning

Här gör du en egen lagerbeskrivning. Denna beskrivning tar över all annan lagerinformation oavsett alla andra lagerbeskrivningar och värden. På produkten måste du dock skriva in namnet som du har döpt denna beskrivning till.

Exakt antal (NY INSTÄLLNING)

Om du väljer denna lagerbeskrivning så tar den över alla andra beskrivningar (förutom den anpassade lagerbeskrivningen som går att göra på produktnivå) Ge lagerbeskrivningen ett namn. Detta namn kommer att visas före siffran som visar antal produkter i lager. Du behöver inte ange minsta eller högsta värde. 

Minsta värde

För de lagerbeskrivningar som använder intervaller fyller du i minsta värde. Om minsta värde är 1 så visas denna lagerbeskrivning för produkten när lagersaldo sjunker till 1.

Högsta värde

För de lagerbeskrivningar som använder intervaller fyller du i högsta värde. Om högsta värde är 5 så visas denna lagerbeskrivning för produkten när lagersaldo är minst 5.

Välj bild / ikon

Lägg till en bild som visas bredvid lagerbeskrivningen på produktsidan som en liten ikon. Välj bild från filarkivet eller ladda upp en ny bild.

Standard inställningar Har du ändrat standard inställningarna för lagerbeskrivningar och undrar hur du kan få tillbaka dem? Ingen fara, här nedan kan du se dem:

Namn Typ Minsta värde Högsta värde 3-5 dagar leverans I lager hos leverantör 0 0 Egen lagerbeskrivning Egen beskrivning 0 0 Endast 1 kvar i lager! Nivå/intervall 1 1 Fåtal kvar i lager! Nivå/intervall 2 5 Skickas inom 24 timmar I lager 0 0 Tyvärr slutsåld Ej i lager 0 0 Åter Inkommer datum 0 0 (ÄNDRA)

Innan du sparar kanske du vill göra inställningar för översättningar ifall din sida visas på andra språk än svenska? Klicka i så fall på Översättningar i menyn till vänster.

Det finns förinställda lagerbeskrivningar. Du kan ändra namn och inställningar för dessa.

Namnet för respektive lagerbeskrivning visas på produktsidan och/eller produktlistan beroende på vilka inställningar du har.

Du kan använda lagerbeskrivningar för alla produkter eller för vissa.Varje produkt har en kryssruta att kryssa i om produkten ska använda lagersaldo.

För varje produkt måste du även ange hur många du har i lager. Det går att ange att produkten kan köpas även om den inte finns i lager.

När en kund köper en vara så räknas lagersaldo med automatik ner. Får du in fler i lager måste du dock manuellt öka upp lagersaldot. Det går även att importera lagerstatus. Om du har din e-handel kopplad till ett affärssystem kan lagersaldot uppdateras via affärssystemet.

Lagerbeskrivningen visas ej på produktsidan?
Det kan bero på flera olika anledningar: 1. Kryssrutan "Använd lagerhantering" för denna produkt för produkten ska vara i kryssad
2. Kryssrutan "Visa lagerbeskrivning för Publik visning" ska vara i kryssad
3. Du använder inte standard produktsida utan har en anpassad produktsida. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Nivå / Intervall
Ett tips är att använda denna för t.ex Endast 1 kvar i lager eller Fåtal kvar i lager. Ange minsta och högsta värde. Om du t.ex döper den till Fåtal kvar i lager och sätter minsta värde till 2 och högsta värde till 5 så visas denna lagerbeskrivning när lagersaldo för produkten är högre än 2 men lägre än 6.

I lager
Denna typ behöver ej något minsta eller högsta värde utan den styrs utifrån övriga lagerbeskrivningar. Om produkten ej är slut i lager, ej har ett saldo enligt någon nivå/intervall som du angett så visas denna lagerbeskrivning.

Ej i lager
För både minsta och högsta värde ska intervallen vara 0 då det innebär att produkten inte finns på lager. Om du angett ett datum på produkten då den återigen finns i lager kommer datumet att visas på produktsidan.

I lager hos leverantör
Du anger inte minsta eller högsta värde men däremot på produkten anger du lagersaldo hos leverantören. Om lagersaldo blir 0 visas lagerbeskrivning Ej i lager.

Inkommer datum
Namnet för denna lagerbeskrivning visas endast när lagersaldo är 0 och du har skrivit ett datum på produkten när den återigen finns i lager.

Egen lagerinformation
Du kan ange en egen lagerbeskrivning för produkter om du önskar. Då går du till produktadministrationen och klickar på "Frakt och inventering" i menyn till vänster. Se till att rutan för "Använd lagerhantering för denna produkt" är i kryssad och sedan skriver du din text på raden under "Anpassad lagerbeskrivning". Denna text tar över all annan lagerinformation oavsett hur många som finns i lager.

Om du vill dölja den anpassade lagerbeskrivningen om produkten finns i lager eller är inkommande så går du till Övergripande inställningar för e-handel och kryssar i en checkbox för detta.

Exakt antal
Den här beskrivningen tar över alla annan lagerbeskrivning, förutom den anpassade beskrivningen som går att lägga till på produktnivå. Den visar exakt antal som finns i lager per produkt, antingen på produktsidan eller/och i produktlistan.

När visas de olika lagerbeskrivningarna?
Lagerbeskrivningen visas först utifrån lagersaldo på produkten. Om ditt lagersaldo på produkten tar slut och du har lager hos leverantör visas namnet du angett för lagerbeskrivning "I lager hos vår leverantör". Om det även är slut hos leverantören och du angett ett datum då produkten återigen finns i lager så visas då texten du angett för lagerbeskrivning "Inkommer datum" och även datumet den åter finns i lager.

Om du inte har lager hos leverantör eller inte skrivit in datum då produkten åter finns i lager så visas lagerbeskrivning utifrån de intervaller du angett samt hur många som finns i lager.

Om du däremot skrivit en egen lagerbeskrivning på en produkt så är det denna text som visas oavsett hur många produkter som finns i lager.

Ikon / bild
Om du vill visa en ikon eller bild i samband med texten för lagersaldo så laddar du upp en bild. Klicka på namnet på den lagerbeskrivning som ska visa en bild. Välj sedan en bild från filarkivet eller ladda upp en ny bild. Det finns standard ikoner i filmappen "SiteSmart design files". Om du laddar upp en egen bild tänk på att bilden bör vara kvadratisk och förslagsvis 28x28 pixlar

Relaterade hjälpavsnitt

Fraktfri gränssumma

Beskrivning av var du fyller i summan kunden måste komma upp i för att få fraktfritt.

Har du en totalsumma som dina kunder måste handla för, för att få fraktfritt? Här beskriver vi va

Förpackningsstorlek

Välj vilken storlek produktens förpackning är i.

Ange produktens förpackningsstorlek. T.ex om den är skrymmande eller förpackad i brev eller likna

Hantera fraktsätt

Inställningar för fraktsätt

Om du har flera fraktsätt väljer du i vilken ordning de ska visas på kassasidan och du kan koppla

Välj in fraktsätt på produkt

Här beskriver vi hur du väljer fraktsätt per produkt.

För att kunna genomföra detta steg måste du först ha skapat fraktsätt under E-handel -> Frakts

Bevaka produkt

Hjälpavsnitt kommer inom kort

Lagerplats

Här beskriver vi var du anger lagerplats per produkt. Följer med i plocklistan som går att skriva ut från respektive order

Vill du att lagerplatsen ska följa med i packningsordern? Då kan du fylla i lagerplats per produk

Lagersaldo

Här beskriver vi hur man manuellt uppdaterar lagersaldo per produkt

Här beskriver vi hur du manuellt uppdaterar lagersaldo per produkt och även vilka andra inställni

Lagersaldo butik

​Avsnittet handlar om hur du administrerar lagerintervaller för lagerhantering.

Namnet på de olika lagerbeskrivningarna syns på produktsidan för de produkter du använder lagersa

Annan lagerstatus

Välj lagerstatus och inkommande datum om produkten inte finns i lager men ändå går att beställa

Tillåter du beställning av produkter trots att de inte finns i lager? Då bör du använda funk

Minsta antal vid köp

Beskrivning av hur du fyller i minsta antal som måste beställas av en viss produkt.

Fyll i det minsta antal som måste beställas vid köp av en viss produkt. Klicka på Frakt och inven

Utgången produkt

Här beskriver vi hur du visar att en produkt är utgången i produktlistor och på produktlistan.

Om en produkt är utgången kan du visa upp detta i produktlistor och på produktsidan. Produkten vi

Hittar du inte det du söker?

Då kan du kontakta oss direkt på supporten. Vi är glada att hjälpa till och se till att ditt arbete med plattformen går enkelt. 

Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se

Välkommen att kontakta oss!

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart – a part of VIEW Group  

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart