HEM / E-HANDEL / Bokningsbar produkt / Hantera kalendermallar

Hantera kalendermallar

Skapa eller ändra kalendermallar som styr bokning av produkt

Funktionen "Bokningsbar produkt" gör det möjligt att koppla olika datum för köp till en produkt, exempelvis för bokning av tidsbestämda platser. Här beskriver vi hur du i första steget skapar kalendermallar med olika bokningsbara datum.

Hantera kalendermallar

» Skapa ny kalendermall

För muspekaren över "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på "Kalendermallar" i menyn som fälls ut

Klicka på namnet på en kalendermall för att editera eller på "Ny kalendermall" för att skapa en ny

» Inställningar kalender

Namn

Namnet är internt och kommer också att visas i en lista med övriga kalendermallar när kalendern ska väljas in på en produkt

Beskrivning

Här kan du skriva en kort beskrivning för kalendern. Det är en intern beskrivning och visas i listan tillsammans med övriga kalender. Det du skriver här syns inte när du väljer in kalendern på en produkt

Mapp

I denna dropp visas de mappar som är skapade för kalendermallarna. Om du inte väljer en mapp så hamnar inlägget utanför mappstrukturen. Du kan i efterhand placera in kalendern i en mapp. Det påverkar inte innehållet i kalendern eller produkterna kalendern är kopplad till

Datum från

Klicka på ikonen till höger och välj ett från-datum. Det är detta datum som blir startdatumet för att bokningsbar produkt

Datum till

Klicka på ikonen till höger och välj ett till-datum. Det är det datumet som blir stoppdatum för bokningsbar produkt

Repetitionstyp

I denna dropp väljer du vilken sorts repetition som gäller för kalendern.

Repetera ej
Det här valet fungerar på samma som som "Dagligen"

Dagligen
Datumen repeteras dagligen från det "från-datum" och fram till det "till-datum" som du angett 

Veckovis
Med detta val väljer du också specifika dagar i veckan som ska repeteras. Exempelvis lördag och söndag. Tabellen nedan visar de lördagar och söndagar som ingår i det datum-spann som du har valt

Månadsvis
Välj ifall repetitionen ska gälla för varje månad på samma dag, ex den 1:a. Har du valt in ett halvår i kalendern så kommer då det datum man kan boka vara den 1:a i varje månad under de här 6 månaderna. Det går också att välja första, var andra, tredje, fjärde eller femte av en viss veckodag

Saldo

Datumtabellen har ett fält för varje datum där det går att fylla i saldot. Saldot ska spegla hur många "platser" som finns och det räknas ner när produkten köps.

Saldo kan ställas in per kalender eller per produkt (när kalendern väljs in till en produkt)

Det finns också möjlighet att snabbt ange samma saldo för alla datum. Ange datum i den tomma rutan till höger om texten "DATUM". Klicka på den gröna knappen "Sätt" och alla datum får samma saldo. Du kan enkelt korrigera ett saldo på enskilda datum i tabellen

Spara. Nu är det dags att gå till produkten och välja in kalendern. 

Skapa en kalendermall där datumintervallet definieras.

Välj ett namn för kalendern, en beskrivning och eventuellt en mapp (kan vara bra att ha interna mappar om det skapas många kalendermallar) från-datum, till-datum samt vilken sorts repetition av datum du önskar att kalendern gör.
När du valt datum får du fram en tabell med de datum som mallen ska generera, samt ett val för vilken sorts repetition det ska vara. Väljer du inte någon repetition så blir det med automatik alla dagar

Datumtabellen har ett fält för varje datum där du kan fylla i ett saldo per datum. Det innebär att om du skriver in 10 så är det så många bokningsbara produkter det finns på respektive datum. Det räknas ned med automatik när produkten köps. Saldo kan ställas in per kalender eller per produkt. Vill du fylla i samma saldo för varje datum? Skriv in saldo i översta rutan för datum och klicka på "Sätt". Saldot du angett visas då på alla datum i repetitionen. Du kan ändra vissa datum manuellt om behov finns. Det går även att ange saldo när du befinner dig på en produkt och har valt in en kalendermall.

Glöm ej att spara kalendermallen

Relaterade hjälpavsnitt

Välj in kalender på produkt

Koppla en kalender till en bokningsbar produkt

Funktionen "Bokningsbar produkt" gör det möjligt att koppla olika datum för köp till en produk

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart