HEM / E-HANDEL / Behörighet (rättighet) / Produkt ej tillgänglig för köp (välj företag eller privatperson)

Produkt ej tillgänglig för köp (välj företag eller privatperson)

Välj om företag eller privatperson ej ska kunna köpa en viss produkt

Det finns en inställning som styr om en viss produkt endast kan köpas av privatperson eller av företag. Det här gäller dig som säljer B2B och B2C och det går att styra per produkt. Som standard är inställningen att både privat och företag kan köpa produkten. 

Administrera produkt

Om du inte redan befinner dig i administrationsläge för en produkt så klicka på "E-handel" i den svarta verktygslisten i överkant.

Klicka på "Ny produkt" eller om det är en produkt du skapat sen tidigare klickar du på namnet på produkten för att komma till administrationsläge och klicka sedan på "Behörighet" i menyn till vänster.

» Tillgänglig för köp

Du ska nu välja om det är privatperson eller företag som ej har rättighet att köpa denna produkt

Användartyp

I denna dropp väljer du om det är privatperson eller företag som ej får köpa produkten. 
På kassasidan visas en informationstext som beskriver att de ej har möjlighet att köpa just denna produkt beroende på dina inställningar och om de väljer "privat" eller "företag" 

Glöm ej att spara

Den här inställningen är till för dig som säljer produkter till andra företag men även till privatpersoner. Standardinställningen är att varje produkt kan säljas till alla. Du väljer per produkt vad som gäller.

Går det att importera vilka användartyper som ej får köpa produkten?
Ja det går. Du importerar enligt följande:
0= Alla användartyper
1= Privat
2= Företag

Behövs det några fler inställningar?
Ja, det krävs att dina kunder aktivt måste välja i kassan om de är privatperson eller företag.

Relaterade hjälpavsnitt

Pris per användargrupp/produkt

​Avsnittet handlar om hur du anger specifikt pris för olika användargrupper per produkt.

Du kan ha en generell rabatt eller påslag per grupp. Då behöver du inte ange något specifikt pris

Skapa prisgrupper

Unika priser för olika prisgrupper.

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer vilka användare som ska

Tilldela användargrupp vid köp

Här beskriver vi hur du tilldelar användargrupp vid köp.

Vid köp av en viss produkt kan köparen tilldelas en viss rättighet genom att hamna i en viss anvä

Vem får se produkten?

Behörighetsstyrning på produktnivå, tilldela grupper till produkten

För att kunna genomföra detta steg korrekt behöver du först skapa användargrupper. Och glöm ej at

Produkt ej tillgänglig för köp (välj länder)

Välj vilka länder som ej ska kunna köpa en viss produkt

Om du säljer produkter till olika länder men har vissa produkter som ej ska säljas till ett el

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart