Hantera order i orderarkivet

För respektive order kan du ange status och skriva interna kommentarer. Du kan även skicka orderbekräftelse på nytt till kund. Det finns även en orderlogg där du kan se händelser för ordern. T.ex kan du se om bekräftelse skickats iväg till slutkund och även till eventuell leverantör för droppshipping

Orderlista

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Order i menyn som fälls ut

Du kommer nu till översiktssidan för order. För att se orderinformation för en specifik order klickar du på ikonen Inställningar / uppgifter till höger eller ordernumret

Information om order samt kundnamn och adress

Här ser du information om ordern så som ordernummer, datum då ordern skapades, datum om ordern blivit ändrad samt vilken administratör som ändrat ordern. Du ser även kundens namn och adress

Leveransadress och övriga kunduppgifter

Här visas kundens personnummer, e-post, telefon samt leveransadress. Om leveransadress är samma som kunden adress visas inget här

Meddelande från kund och mer information

Om kund fyllt i något meddelande på kassasidan vid lagd order så visas det under Meddelande från kund. För att se meddelandet klickar du på den blå ikonen. Är ikonen grå finns inget meddelande.

Klicka på den blå ikonen där det står Mer information för att se Intern ID, ordervaluta, kurs samt kundens IP adress och kundens ID

Information om beställda artiklar samt status

Här visas information kring de artiklar som kund beställt. 
Status, artikelnummer, produktnamn, lagerplats, vikt, volym, antal pris både exkl och inkl moms per produkt samt även totala summan inkl kostnad för frakt och valt betalsätt

För att ändra status per produkt klickar du på ikonen längst ut till vänster för varje produkt. Ett popup fönster öppnas och du klickar på den status som är aktuell för produkten, t.ex Skickad, Restnoterad, avbruten, reklamation, krediterad bl a

Den status du anger per produkt kan kunden se om det finns t.ex Mina sidor där de kan logga in. Det går även bra att ange en övergripande status för hela ordern. Det gör du där det står Orderstatus. Väljer du att ange en intern status så blir den synlig i orderlistan.

Du kan även flytta ordern till en annan mapp genom att klicka på mappikonen. Ändra order kan du endast göra om du har offertfunktionen

Meddelande

Här kan du skicka ett e-postmeddelande till kund eller annan person. I rutan för meddelande kan du skriva ett meddelande och klickar därefter på e-postikonen. En popruta öppnas och du kan nu välja att skicka till kund (kundens e-postadress är förifylld) eller så kan du välja att skicka till annan e-post (då får du själv skriva in adressen)

Du kan självklart använda dig av HTML för att skriva meddelandet.

Du kan bifoga en fil. Då klickar du på fil-ikonen och du kommer till filarkivet och letar upp den fil du vill bifoga.

Du kan även välja att skicka ett redan skapat meddelande.

Då klickar du på ikonen längst ut till vänster och du kommer till ordermeddelande-mallar och klickar på blå pil (select) för det meddelande som passar.

Skriv ut, skicka order på nytt samt skicka info till externa system

Klicka på denna ikon (kugghjulet) och ett popup fönster öppnas. Du kan nu skriva ut order, skicka orderbekräftelse till kund samt så finns det möjlighet att skicka information till externa system som är kopplade till din e-handel, så som betallösning, fraktbolag eller affärssystem.

Det går även att skicka feedback till kund men den funktionen måste aktiveras av oss.

MER OM ORDER

Meddelande från kund

Om kund har lämnat ett meddelande på kassasidan när de lägger en order så kommer det meddelandet att synas här. Du behöver klicka på ikonen till höger om texten Meddelande från kund för att kunna se meddelandet.  När du befinner dig på sidan som visar alla order så kommer kundens meddelande att visas som en liten

Mer information

Här klickar du för att se mer detaljerad information om order så som det interna ID numret, eventuellt vilken valuta som användes vid köp och kurs. Du ser även kundens IP adress och kundens ID.

Status per produkt och orderstatus

Den status du anger per produkt och/eller för hela ordern kan kunden se om det finns t.ex Mina sidor där de kan logga in. Denna status är naturligtvis även bra att använda för eget kom ihåg även om det inte finns någon Logga in / Mina sidor möjlighet på din hemsida.

Intern status

Den interna statusen syns i själva orderlistan där du överblickar alla order som kommit in

Mapp

Här kan du klicka för att flytta order till en annan mapp. Om ordern ligger i en mapp så ser du mappens namn. Står det Root så betyder det att ordern inte är placerad i någon mapp utan ligger osorterad i listan

Ändra order

Klicka här för att ta bort eller lägga till produkter. Du kan ändra antal och lägga in en rabatt och även ändra fraktsätt. OBS! Du kan endast ändra en order om du har tillvalet Offert. Kontakta oss om du vill veta mer

Meddelande

Här kan du skriva in ett meddelande och skicka direkt till kund. Du kan skapa färdiga meddelandemallar att välja mellan och även bifoga en fil. Filen måste först laddas upp till filarkivet. Du kan skicka så många meddelanden du vill och även skicka dem till andra e-postadresser än kundens. I loggen kan du sedan se alla meddelande som har skickats

Internkommentar

Denna ruta är till för interna kommentarer. Texten du skriver här syns enbart när du är inne på en specifik order. Om en internkommentar raderas så kommer den att finnas kvar i loggen för ordern

Skriv ut order

Klicka på det lilla kugghjulet för att skriva ut specifik order

Skicka order-feedback e-post till kund

Denna knapp ger dig möjlighet att skicka ett mail till kunden ett visst antal dagar efter de lagt en order hos dig. Klicka på kugghjulet för att kunna skicka e-post med feedback till kund. Du måste först ha gjort inställningar för en e-postmall innan detta fungerar, samt måste det aktiveras av SiteSmart

Skickar order-& bekräftelse e-post på nytt

Genom att klicka på denna knapp så skickas order på nytt till kunden. Har du ändrat status på ordern så syns det ej på orderbekräftelsen du skickar. Klicka på kugghjulet för att öppna rutan där du kan skicka bekräftelsen på nytt

Övriga funktioner

När du klickar på kugghjulet kan det vara så att du har fler funktioner än de som är beskrivna här och det beror på vad du har för externa kopplingar till din e-handel. Är du osäker på hur du ska använda funktionerna så kontaktar du oss

Orderlogg

Här kan du följa de viktigaste händelserna för ordern. Du ser t.ex om orderbekräftelse gått iväg till slutkund och om order till affärssystemet har gått iväg

Ordermeddelandemall

För att kunna skicka ett färdigskrivet meddelande till kund behöver du skapa ordermeddelandemall. Du kan skapa hur många du vill och även använda HTML när du skapar dem

För muspekaren över E-handel i den svarta verktygslisten i överkant och klicka sedan på E-postmallar  i menyn som öppnas. Här kan du skapa meddelandemallar och även editera befintliga

Klicka på Ny ordermeddelandemall för att skapa ny. Namnet är endast internt och skriv sedan meddelandet i rutan där det står Meddelande. Om du presenterar din sida på olika språk så kan du även göra en översättning genom att klicka på Översättningar i menyn till vänster. Glöm ej att spara

För att editera en mall klickar du antingen på namnet på mallen eller på ikonen Inställningar / uppgifter till höger om respektive mall

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40