HEM / CMS / Texter / Länka text

Länka text

Skapa en länk av ett ord, mening eller stycke

Du kan skapa länkar till: Intern sida, extern sida, filer i ditt filarkiv, e-postadress, tillbaka till föregående sida, skriva ut, ankarlänk samt smarta sidor (pop-up). Det går att välja om länkarna ska öppnas i ny flik eller inte och du kan skapa så många länkar du önskar.

Gå till en sida för att hantera länkar

Gå till sidan du vill arbeta med.

(Sök upp sidan i sidarkivet eller navigera dig fram till sidan genom att klicka på ikonen längst till vänster i den svarta verktygslisten) 

För muspekaren över texten där länken ska ligga och klicka på “Redigera” i vänstra hörnet över texten.

» Länk till intern sida

Markera texten du vill länka till en sida inom din egen webbplats.

Klicka på “Länkikonen” i texteditorn ("Lägg till / redigera länk").

I dropplistan för “ Typ av länk” väljer du “Intern sida”.

Sida

Du kan leta i dropplistan efter sidan men även skriva in sidans namn. Sätt då muspekaren i dropplistans fönster, klicka på Backspace på tangentbordet för att ta bort den text som står där och skriv sedan in de första bokstäverna i sidans namn och den dyker upp i dropplistan. Klicka på sidans namn.

Ankare ID

Om du har markerat en text på en annan sida som ankare så kan du här skriva in det namn du döpte ankaret till för att på så sätt skapa länk till ankaret. Du måste också välja den sida ankaret ligger på i dropplistan över för att det ska fungera.

Öppna i ny flik

Välj om länken ska öppnas i ny flik, om inte så byts sidan besökaren befinner sig på, ut mot den sida som länken går till (när de klickar på länken).

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Länk till extern sida

Markera texten du vill länka till en annan webbsida.

Klicka på “Länkikonen” i texteditorn.

I dropplistan för “Typ av länk” väljer du “Extern länk”.

Protokoll

I dropplistan väljer du protokoll för den externa URL-en. Dvs om sidan du länkar till är en sida med https, http eller ftp.

URL

Här klistrar du in eller skriver den URL (webbadress) du vill länka till. Skriv den utan protokoll eftersom du redan har gjort det valet.

Öppna i ny flik

Välj om länken ska öppnas i ny flik, om inte så byts sidan besökaren befinner sig på, ut mot den sida som länken går till (när de klickar på  länken).

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Länk till e-postadress

Markera texten du vill länka till en e-postadress.

Klicka på "Länkikonen" i texteditorn.

I dropplistan för "Typ av länk" väljer du "E-post".

E-post

Fyll i den e-postadress du vill länka till

Titel 

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken. 

» Tillbaka länk

Markera texten du vill länka till en e-postadress.

Klicka på "Länkikonen" i texteditorn. 

I dropplistan för "Typ av länk" väljer du "Tillbaka länk".

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken. T.ex Tillbaka till föregående sida.

» Skriv ut länk

Markera texten du vill länka till en e-postadress.

Klicka på "Länkikonen" i texteditorn. 

I dropplistan för "Typ av länk" väljer du "Skriv ut".

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken. T.ex Skriv ut denna sida.

» 1. Ankarlänk (skapa ankare)

Börja med att skapa ankaret, dvs den text man ska komma till när man klickar på ankarlänken.

Markera texten som ska vara ett ankare.

Klicka på ikonen "Ankare" i texteditorn.

Ankarnamn

Döp ankaret. Ankarnamnet kan även användas ifall du vill skapa en ankarlänk från en annan sida till just detta ankare.

» 2. Ankarlänk (skapa länken)

Markera texten du vill länka till ett ankare.

Klicka på "Länkikonen" i texteditorn.

I dropplistan för "Typ av länk" väljer du "Till ankare".

Ankare

I dropplistan väljer du vilket ankare du vill länka till. Du kan enbart se ankare som är skapta på den sida där du befinner dig. 
(Vill du skapa en länk till ett ankare på en annan sida så är det Intern länk du ska skapa och sedan ange namnet på ankaret)

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Dokumentlänk- / fillänk

Markera texten som ska länkas till ett dokument eller annan fil.

Dokumentet ska vara uppladdat till filarkivet innan du kan skapa en länk.

Klicka på "Länkikonen" i texteditorn.

I dropplistan för "Typ av länk" väljer du "Dokument- / fillänk".

Fil / dokument

Välj i dropplistan vilken fil eller dokument du vill länka till.

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

Öppna i ny flik

Välj om dokumentet ska öppnas i en ny flik.

» Länk till Pop-up

Markera texten du vill länka till ett pop-up fönster (en smart-sida).

Klicka på "Länkikonen" i texteditorn.

I dropplistan för "Typ av länk" väljer du "Pop-up".

Sida

Du kan leta i dropplistan efter smart-sidan men även skriva in smart-sidans namn. Sätt då muspekaren i dropplistans fönster, klicka på Backspace på tangentbordet för att ta bort den text som står där och skriv sedan in de första bokstäverna i sidans namn och den dyker upp i dropplistan. Klicka på sidans namn.

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

Länkikonen

När du har markerat texten du ska länka så klickar du på “Länkikonen” i texteditorn och därefter väljer du den länk som passar.

Länk till intern sida

Att skapa en intern länk innebär att när en besökare klickar på länken kommer de till en sida på din webbplats. Du måste först skapa sidan innan du kan länka till den.

Länk till extern sida

Om du vill skapa en utlänk, alltså en länk till någon annan webbplats än din egen, tar du först reda på den URL som sidan har och därefter kan du skapa länken. När en besökare klickar på den externa länken lämnar de din sida och kommer till den externa sidan. Välj gärna att externa länkar ska öppnas i ny flik så att din sida finns kvar i besökarens webbläsare.

Länka till filer i ditt filarkiv

Du kan skapa länkar till dina filer i filarkivet. Då använder du “Länk till extern sida”. Filerna måste först laddas upp till filarkivet. I filarkivet letar du upp den fil du vill länka till. Klicka på ikonen “Inställningar / uppgifter” och du får upp filen i editeringsläge. Till höger ser du filens plats, dess sökväg. Ex: static/files/lanka-till-filer-i-ditt-filarkiv.pdf Kopiera sökvägen för filen och gå sedan till sidan och skapa en länk till extern sida och tillsammans med din webbplats namn klistrar du in filens sökväg. Ex: www.sitesmartsupport.se/static/files/lanka-till-filer-i-ditt-filarkiv.pdf

Länk till e-postadress

När du skapat en e-postlänk och besökare klickar på den kommer de att få upp e-postadressen i sin e-postklient utan att manuellt behöva fylla i adressen.

Tillbaka länk

När du har en tillbaka länk på din sida innebär det att när en besökare klickar på länken kommer de till föregående sida som de besökte på din webbplats.

Skriv ut länk

Med en skriv ut länk ger du besökaren möjlighet att skriva ut sidan som länken är skapad på. Förutsatt att de har en skrivare kopplad till den dator de använder.

Ankarlänk

En text anges först som ankare. Det är till ankaret du sedan kan skapa en ankarlänk. Därefter länkar du en annan text till detta ankare. När man sedan klickar på texten som är länkad till ankaret så kommer man till texten som är angiven som ankare.

Ankarlänk till ankare på annan sida

Du kan skapa ankarlänk mellan olika sidor. Se först till att du har angett en text som ett ankare på en sida. Gå sedan till en annan sida för att skapa länken. Du använder dig då av länktypen “Intern sida”. I dropplistan väljer du först den sida som ankaret ligger på och därefter skriver du in namnet på ankaret under “Ankare ID”. När en besökare klickar på denna länk så kommer de att komma till sidan och hamna på texten på den sidan som är markerad som ett ankare.

Dokument- / fillänk

Ladda först upp dokumentet till filarkivet och länka därefter till dokumentet med hjälp av “Dokument-/fillänken”. Dina besökare kan då ladda ned dokument genom att klicka på länken.

Popup

Skapa först en Smart-sida som du utformar efter eget önskemål. Skapa sedan en länk till sidan genom att välja “Pop-up”. När dina besökare klickar på länken kommer din smart-sida att visas på sidan som ett pop-up fönster.

Ta bort länk

Om du har skapat en länk som du vill ta bort utan att radera texten så markerar du texten som ska avlänkas. Klickar därefter på ikonen “Ta bort länk” i texteditorn. Länken är borta. Spara genom att klicka på “Spara” ikonen i texteditorn eller klicka utanför textrutan.

Redigera text

Bild: För muspekaren över texten och klicka på redigera


Markera text och länka

Bild: Markera text och klicka på ikonen Lägg till / redigera länk

Markera länkad text för att ta bort länk

Bild: Markera länkad text och klicka på ikonen Ta bort länk

Relaterade hjälpavsnitt

Lägg till text

Lägg in text på sidan.

När du lägger till en ny text läggs den till som en exempel text. Den texten editerar du och skri

Redigera text

Vill du ändra text på en sida? Det gör du enkelt i texteditorn

Genom att redigera texten så kan du lägga till mer text, ta bort en del av texten, lägga till ell

Radera text

Beskrivning av hur du gör för att radera en text på en sida

Avsnittet handlar om hur du raderar en text som är inlagd på en sida. Om du råkar radera fel text

Flytta text (dra och släpp)

Har texten hamnat fel? Dra och släpp den till rätt position

Avsnittet handlar om hur du flyttar en text på en sida från en position till en annan. Det enklas

HTML

​Arbeta med text som HTML.

Avsnittet handlar om hur du lägger till HTML kod i texteditorn på en sida. Du kan t.ex. infoga en

Design text

Bakgrundsfärg/bild, indrag, marginaler, ramar och skugga

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Rättighet text

Ange behörighet för text på sidan.

Kanske har du lite extra viktiga kunder som du vill uppmärksamma på en viss typ av information? H

Tidsstyr text

Aktivering och slutdatum för tidsstyrning av text.

Tidsstyrning ger dig möjlighet att arbeta med din hemsida när du har tid. Allt innehåll på sidan

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmartQ!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

Copyright © 2022 PrimeQ SiteSmart AB  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen SitesmartQ