HEM / CMS / Bilder / Länka bild

Länka bild

​Skapa länkar till bilder.

Du kan skapa länkar från dina bilder till: Intern sida, extern sida, filer i ditt filarkiv, e-postadresser, tillbaka till föregående sida, till att skriva ut, ankarlänk samt smarta sidor (popup). Det går även att välja om länkarna ska öppnas i ny flik eller inte.

Gå till en sida för att skapa länkar

Gå till sidan du vill arbeta med. (Sök upp sidan i sidarkivet eller navigera dig fram till sidan genom att klicka på “Redigera sida”.)

» Länk till intern sida

För muspekaren över bilden du vill länka till en sida inom din egen webbplats.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

I droplistan för “Typ av länk” väljer du “Intern sida”.

Sida

Du kan leta i droplistan efter sidan men även skriva in sidans namn. 

För att skriva in sidans namn sätt muspekaren i droplistans fönster och klicka på Backspace på tangentbordet. Då kan du ta bort den text som redan står där. Skriv sedan in de första bokstäverna i sidans namn så kommer den dyka upp i droplistan. 

Klicka på sidans namn.

Ankare ID

Om du har markerat en text på en annan sida som ankare så kan du här skriva in det namn du döpte ankaret till för att på så sätt skapa länk till ankaret. Du måste också välja den sida ankaret ligger på i droplistan över för att det ska fungera

Öppna i ny flik

Välj om länken ska öppnas i ny flik eller om den ska öppnas och byta ut sidan besökaren befinner sig på mot den sida som länken går till. (När de klickar på  länken.)

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Länk till extern sida

För muspekaren över bilden du vill länka till en annan webbsida.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

Klicka på “Typ av länk” väljer du “Extern länk”.

Protokoll

I droplistan väljer du protokoll för den externa URL-en. Dvs om sidan du länkar till är en sida med https, http eller ftp.

URL

Här klistrar du in eller skriver in den URL (webbadress) du vill länka till. Skriv den utan protokoll eftersom du redan har gjort det valet ovan.

Öppna i ny flik

Välj om länken ska öppnas i ny flik eller om den ska öppnas och byta ut sidan besökaren befinner sig på mot den sida som länken går till. (När de klickar på  länken.)

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Länk till e-postadress

För muspekaren över bilden du vill länka till en e-postadress.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

I droplistan för “Typ av länk” väljer du “E-post”.

E-post

Fyll i den e-postadress du vill länka till.

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Tillbaka länk

För muspekaren över bilden du vill länka till en e-postadress.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

I droplistan för “Typ av länk” väljer du “Tillbaka länk”.

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Skriv ut länk

För muspekaren över bilden du vill länka till en e-postadress.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

I droplistan för “Typ av länk” väljer du “Skriv ut”.

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Ankarlänk

För muspekaren över bilden du vill länka till en e-postadress.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

I droplistan för “Typ av länk” väljer du “Till ankare”.

Ankare

I droplistan väljer du vilket ankare du vill länka till. Du kan enbart se ankare som är skapade på den sida där du befinner dig på.  (Vill du skapa en länk till ett ankare på en annan sida så är det intern länk du ska skapa och sedan ange namnet på ankaret.)

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Dokumentlänk-/fillänk

För muspekaren över bilden du vill länka till en e-postadress.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

I droplistan för “Typ av länk” väljer du “Dokument-/fillänk”.

Fil / dokument

I droplistan väljer du vilken fil eller dokument du vill länka till.

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

Öppna i ny flik

Välj om dokumentet ska öppnas i ny flik.

» Länk till Popup

För muspekaren över bilden du vill länka till en e-postadress.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

I droplistan för “Typ av länk” väljer du “Popup”.

Sida

Du kan leta i droplistan efter smart-sidan men även skriva in smart-sidans namn. 

För att skriva in sidans namn sätt muspekaren i droplistans fönster och klicka på Backspace på tangentbordet. Då kan du ta bort den text som redan står där. Skriv sedan in de första bokstäverna i sidans namn så kommer den dyka upp i droplistan. 

Klicka på sidans namn.

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

» Bild popup

För muspekaren över bilden du vill länka till en e-postadress.

Klicka på “Skiftnyckeln” i vänstra hörnet över bilden.

Klicka på “Inställningar”.

Klicka på “Länk”.

I droplistan för “Typ av länk” väljer du “Bild-popup”.

Titel

Ange en titel för länken. Denna text ska upplysa sökmotorer samt besökaren vad som händer när de klickar på länken.

Skiftnyckel - inställningar
För muspekaren över den bild du vill länka och klicka på “Skiftnyckeln”. Därefter klickar du på “Inställningar” och sedan “Länk” och du kommer till en dropplist där du väljer “Typ av länk”.

Länk till intern sida
Att skapa en intern länk innebär att när en besökare klickar på länken kommer de till en sida på din webbplats. Du måste först skapa sidan innan du kan länka till den.

Länk till extern sida
Om du vill skapa en utlänk, alltså en länk till någon annan webbplats än din egen, tar du först reda på den URL som sidan har och därefter kan du skapa länken. När en besökare klickar på den externa länken lämnar de din sida och kommer till den externa sidan. Välj gärna att externa länkar ska öppnas i ny flik så att din sida finns kvar i besökarens webbläsare.

Länka till filer i ditt filarkiv
Du kan skapa länkar till dina filer i filarkivet. Då använder du “Länk till extern sida”. Filerna måste först laddas upp till filarkivet. I filarkivet letar du upp den fil du vill länka till. Klicka på ikonen “Inställningar / uppgifter” och du får upp filen i editeringsläge. Till höger ser du filens plats, dess sökväg. (Ex: static/files/lanka-till-filer-i-ditt-filarkiv.pdf) Kopiera sökvägen för filen och gå sedan till sidan och skapa en länk till extern sida och tillsammans med din webbplats namn klistrar du in filens sökväg. (Ex: ww.sitesmartsupport.se/static/files/lanka-till-filer-i-ditt-filarkiv.pdf)

Länk till e-postadress
När du skapat en e-postlänk och besökare klickar på den kommer de att få upp e-postadressen i sin e-postklient utan att manuellt behöva fylla i adressen.

Tillbaka länk
När du har en tillbaka länk på din sida innebär det att när en besökare klickar på länken kommer de till föregående sida som de besökte på din webbplats.

Skriv ut länk
Med en skriv ut länk ger du besökaren möjlighet att skriva ut sidan som länken är skapad på. Förutsatt att de har en skrivare kopplad till den dator de använder.

Ankarlänk
En text anges först som ankare. Det är till ankaret du sedan kan skapa en ankarlänk. Därefter länkar du en bild till detta ankare. När man sedan klickar på bilden som är länkad till ankaret så kommer man till texten som är angiven som ankare.

Ankarlänk till ankare på annan sida
Du kan skapa ankarlänk mellan olika sidor. Se först till att du har angett en text som ett ankare på en sida. Gå sedan till en annan sida för att skapa länken. Du använder dig då av länktypen “Intern sida”. I dropplistan väljer du först den sida som ankaret ligger på och därefter skriver du in namnet på ankaret under “Ankare ID”. När en besökare klickar på denna länk så kommer de att komma till sidan och hamna på texten på den sidan som är markerad som ett ankare.

Dokument-/fillänk
Ladda först upp dokumentet till filarkivet och länka därefter till dokumentet med hjälp av Dokument-/fillänken. Dina besökare kan då ladda ned dokument genom att klicka på länken.

Popup
Skapa först en “Smart-sida” som du utformar efter eget önskemål. Skapa sedan en länk till sidan genom att välja “Popup”. När dina besökare klickar på länken kommer din smart-sida att visas på sidan som ett popup fönster.

Bild Popup
Gör en bild till en popup bild och låt dina besökare se den i lite större format. Hur stor popupen blir beror på bildens storlek i filarkivet.

Ta bort länk
Om du har skapat en länk som du vill ta bort utan att radera bilden så för du muspekaren över bilden som ska avlänkas och därefter på “Skiftnyckeln” , “Inställningar” och sedan “Länk”.

Det länkalternativ du skapat visas.

Klicka därefter på “Ta bort länk”. Glöm ej att spara.

Relaterade hjälpavsnitt

Alternativ text bild

Här beskriver vi hur du anger en alternativ text för bilder.

För att få en bra beskrivning av vad bilden föreställer i sökmotorer så rekommenderar vi att

Byt ut bild

​Byt ut eller ersätt bild mot en annan.

Om du vill byta ut en bild som redans finns på din webbplats finns det två sätt att göra det på.

Design bild

Ett enkelt sätt att framhäva bilderna på din webbplats

Det finns många möjligheter att arbeta med innehåll och göra sidan mer levande. Du kan ange margi

Flytta bild (dra och släpp)

​Flytta bild på en sida

Avsnittet handlar om hur du flyttar en bild på en sida från en position till en annan. Det enklas

Lägg till bild

Infoga bild från filarkivet

När du lägger till en ny bild visas den först som en exempelbild. Denna exempelbild redigerar du

Lägg till bildspel

Ett enkelt sätt att göra en statisk hemsida mer livfull.

I fall där du vill visa mycket information på ett och samma ställe, exempelvis produktbilder elle

Radera bild

​Radera bild på sida.

Avsnittet handlar om hur du raderar en bild som är inlagd på en sida. Även om du raderat en bild

Rättighet bild

Styr vilka av besökarna som ska ta del av det visuella innehållet.

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska se olika objekt på sidan. På en sida kan du t.ex. lå

Skapa bildspel

Skapa och redigera bildspel.

När du skapar bildspel finns det ingen begränsning på antal utan du kan lätt skapa och testa olik

Tidsstyr bild

Välj när innehållet ner på enskild bild ska vara publikt.

Du kan tidsstyra obegränsat med bilder på sidan. Givetvis går det bra att tidsstyra hela sidan om

Hittar du inte det du söker?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.
Telefon: 0141-20 25 40 eller e-post: support@sitesmart.se
Information om uppdateringar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om uppdateringar och andra nyttiga tips inom e-handel.

Tack för att du använder SiteSmart!

Trygg Drift avtal

Supporttjänsten omfattar e-brev och telefon gällande handhavande och administration av SiteSmart webbtjänst. Support gäller under avtalets giltighetstid för de personer hos Kontohavaren som genomgått introduktion i SiteSmart webbtjänst och innehar administrativa rättigheter till densamma.

HITTA TILL OSS

Östra Hamngatan 3
591 37 Motala

Telefon: 0141-20 25 40
E-post: support@sitesmart.se

Följ oss på sociala media

SiteSmart en del av

Copyright ©  SiteSmart  |  Sitemap |  Villkor & Policys  |  Cookies

Vi lever som vi lär. Supportsidan är byggd på och drivs med e-handelsplattformen Sitesmart