Ange behörighet för innehåll

Du kan styra vilken behörighetsgrupp som ska se olika objekt på sidan. På en sida kan du t.ex låta olika grupper se olika innehåll.  Om du anger behörighet på en layout-tabell så styr detta även allt innehåll i layout-tabellen. Om allt innehåll på en sida enbart får ses av en och samma behörighetsgrupp så kan du styra hela sidan istället för innehållet.

Behörighet för olika objekt på en sida

Gå till sidan du vill arbeta med
(Sök upp sidan i sidarkivet eller navigera dig fram till sidan genom att klicka på Redigera sida)

Välj användargrupper

För muspekaren över objektet du vill ange behörighet för  och klicka på Skiftnyckeln i vänstra hörnet över texten/bilden eller i den lodräta verktygspaletten till vänster om layout-tabellen

Klicka på Inställningar

Klicka på Tidsstyrning / behörighet

Användargrupper

I dropplistan väljer du vilken/vilka användargrupper som ska ha rätt att se objektet

Visa endast för inloggade användare

Om du vill att alla som är inloggade ska kunna se objektet så kryssar du i denna ruta. Du behöver då inte göra något aktivt val i dropplistan ovan

Visa endast för ej inloggade användare

Kryssa i denna ruta om du vill att objektet ska döljas för alla som är inloggade. Det kommer då att vara synligt för alla som inte har loggat in

Spara

ANVÄNDARGRUPPER-TILLVAL

För att kunna styra vem som ska kunna se vad på din sida krävs det att du har tillvalet Användare
Kontakta gärna supporten om du är osäker på om du har detta tillval

Behörighet för användare

Du skapar först användargrupper och tilldelar användare till dessa grupper. Därefter kan du styra vilka grupper och således vilka användare som ska ha rättighet att se ett visst innehåll på din hemsida/e-handel efter att användaren har loggat in i publikt läge

Om du sätter en behörighet på en layout-tabell så får allt innehåll i den layout-tabellen samma rättighet som layout-tabellen

Olika rättigheter på olika objekt på samma sida

Du kan t.ex skapa 1 sida med flera olika texter, bilder, layout-tabeller och varje text, bild, layout-tabell kan ha olika behörigheter och vara kopplade till olika användargrupper

Behörighetsstyra hela sidan med allt innehåll

Det går att sätta en behörighet på hela sidan också. 
Läs mer »

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40