Skapa och editera artiklar

Avsnittet handlar om hur du skapar en ny artikel eller editerar en befintlig. En artikel kan även vara en nyhet, ett blogginlägg eller någon annan viktig händelse.

OBS! DETTA ÄR EN NY FUNKTION. KONTAKTA GÄRNA OSS OM DU ÖNSKAR MER INFORMATION

Skapa en ny artikel

För muspekaren över Artiklar i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Ny artikel

Du kommer nu till ett formulär där du ska fylla i uppgifter för artikeln

Artikeluppgifter

Rubrik

Skriv in rubriken på artikeln. Detta blir rubrik 1 (H1) för artikeln 

Rubrik 2

Här kan du skriva en rubrik 2 (H2) vilket är valfritt 

Ingress

I denna ruta skriver du en inledande text, så kallad ingress för artikeln 

Texteditorn

Här kan du skriva resten av texten för artikeln. Alternativt så lämnar du denna texteditor tom och skriver den texten på själva artikelsidan som du kommer till när du klickar på Spara & gå till sida

Välj huvudbild

Klicka på Välj fil och du kommer till filarkivet och kan välja en huvudbild för artikeln

Välj tumnagelbild

Om du vill visa en liten tumnagelbild för artikeln klickar du på Välj fil och du kommer till filarkivet och kan välja en bild. Tumnagelbilden presenteras i artikellistan och används om du vill visa en annan bild än huvudbilden i artikellistan. Väljer du ingen bild visas huvudbilden

Aktiv/sökbar

Kryssa ur rutan om du inte vill att artikeln ska vara synlig på nätet 

Skapa från artikelmall

I denna dropplist väljer du en passande mall för artikeln. Det kan finnas flera olika mallar eller endast en 

Huvudartikel-mall

I denna dropplist väljer du till vilken kategori/mapp där artikeln ska visas publikt. Det kan finnas flera olika mappar eller endast en 

Extra mappar

Om du vill kan du sortera ner artikeln i flera extramappar. Den kommer då att visas för de extra kategorierna/mapparna i publikt läge beroende på vilken inställning du har. Det kan finnas flera olika extra mappar eller endast en

Publiceringsdatum (aktiv från)

Om du vill att artikeln ska publiceras vid ett senare datum så klickar du i rutan och väljer datum i kalendern. Bläddra bland månaderna med hjälp av pilarna 

Tid

Här kan du välja ett klockslag för starttid genom att klicka på hel eller halvtimme och justera sedan minuterna manuellt 

Inaktiveringsdatum (aktiv till)

Om det är en artikel som endast ska visas publikt under en viss period så väljer du datum för inaktivering genom att sätta muspekaren i rutan och väljer datum i kalender. Bläddra bland månaderna med hjälp av pilarna 

Tid

Välj klockslag för stopptid genom att klicka på hel eller halvtimme och justera sedan minuterna manuellt 

Publikationer

Beroende på vilka övriga inställningar du har för artiklar kan du här välja på vilken extern site som artikeln ska publiceras 

Event

Beroende på vilka övriga inställningar du har för artiklar kan du här välja till vilket event artikeln ska kopplas till. Uppgifter om eventet presenteras då i artikeln. Du  måste dock först skapa ett event

Spara

Klicka här för att endast spara artikeln. Artikeln publiceras ej men sparas i huvudmapp och eventuellt extra mapp

Spara & gå till sida

Klicka här för att gå till själva sidmallen för artikeln. Då kan du lägga in mer text, lägga in fler bilder samt publicera artikeln. Har du angett ett publiceringsdatum så kommer artikeln att visas publikt först vid det valda publiceringsdatumet 

Spara & publicera

Klicka här för att spara artikeln och göra en direktpublicering. Har du angett ett publiceringsdatum så kommer artikeln att visas publikt först vid det valda publiceringsdatumet

Editera artikel

För muspekaren över Artiklar i den svarta verktygslisten i överkant.

Leta upp artikeln du vill editera. Du kan även göra en sökning i sökrutan eller använda sökfiltreringen.

Editera i formuläret

Om du vill editera i formuläret, dvs den information som hör i hop med artikelmallen så klickar du på ikonen Inställningar / uppgifter längst ut till höger. Ändra information och välj om du bara vill Spara eller Spara & publicera. Du kan även Spara & gå till sidan om du vill editera ytterligare

Editera direkt på artikelsidan

Klicka på namnet på artikeln för att komma direkt till sidan för att editera informationen. Du publicerar ändringarna genom att klicka på Molnet som du ser uppe i högra hörnet på sidan

Tänk på att du ej kan editera den information som är inlagd i artikelmallen direkt på sidan. Den editerar du genom att editera i formuläret, t ex om du vill ändra rubriken eller byta ut huvudbilden. Om du befinner dig på artikelsidan så kommer du till formuläret genom att klicka på ikonen som ser ut som en skiftnyckel längst ut till höger på sidan

BRA ATT VETA

Artiklar kan presenteras på andra externa sidor. Kontakta gärna oss för att få veta mer.

Rubriker och Ingress

Storlek och typografi för rubrikerna bestäms utifrån din sidas design. Om artikeln publiceras på en extern site så hämtas utseendet på rubrikerna från den externa sidans design

Texteditorn

Du kan skriva texten för artikeln direkt i texteditorn. Här har du möjlighet att använda olika typografi samt skapa länkar precis som när du arbetar med text på vanliga sidor. Alternativt så lämnar du texteditorn tom och skriver texten på själva artikelsidan. Du kommer till den sidan genom att klicka på Spara & gå till sida

Tänk på att om artikeln publiceras på en extern site så hämtas utseende på texten från den externa sidans design

Bilder

Huvudbilden presenteras i artikellistan samt även på den specifika artikeln på den publika sidan. Vill du visa en annan bild i artikellistan så väljer du en tumnagelbild. 

Vill du lägga in fler bilder så gör du det på själva artikelsidan som du kommer till när du klickar på Spara & gå till sida. Tänk på att fylla i hela formuläret för artikeln innan du går till sparar och går till sidan. 

Exakt hur bilder visas och presenteras beror på hur artikelmallen ser ut

Artikelmallar

Artikelmallarna är framtagna efter ditt önskemål och hur du vill att artiklarna ska se ut. Det kan finnas en eller flera olika artikelmallar och en mall måste väljas för att kunna skapa en artikel. Om du klickar på Spara & gå till sida kommer du till artikelsidan och kan lägga till fler bilder, tabeller och text och även publicera artikeln

Artikelmappar

Huvud-artikelmappen avgör var själva artikeln hamnar. Dels i admindelen för alla artiklar men även i publikt läge. Extra mappar kan även avgöra var artikeln presenteras i publikt läge men detta beror på övriga inställningar för artiklar. Annars är extra mapparna endast en intern struktur

Publicering- och inaktiveringsdatum

Du kan spara och publicera en artikel men styra när den visas i publikt läge genom att ange ett publiceringsdatum. Om det är en tillfällig artikel så kan du även styra när den ska inaktiveras och ej längre synas publikt

Publikationer

Om du har en koppling från ditt SiteSmart verktyg till en extern sida där artiklarna ska presenteras så väljer du i denna dropplist på vilken extern sida artikeln ska publiceras

Event

För att du ska kunna välja ett event behöver du först ha skapat ett eller flera event. Det gör du under Användare. Exakt hur eventet presenteras i artikeln beror på dina övriga inställningar men det kan t.ex vara ett anmälningsformulär och information om ett visst event och de som läser artikeln kan då anmäla sig till att delta på eventet. Information om hur många lediga platser som finns kvar för eventet kan även presenteras

Spara & gå till sida

Väljer du att spara och gå till sidan så kan du lägga till layout-tabeller, fler bilder och mer text

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40