Unika priser för olika prisgrupper

Med prisgrupper kan du ange rabatt/påslag för olika produkter. Du väljer vilka användare som ska få det unika priset genom att välja in det på en viss användargrupp. Det unika priset visas först när användaren loggar in med sin inloggning i publikt läge. Det går att ange en generell rabatt/påslag för alla produkter i en kategori men det går också att sätta rabatterat pris/påslag på pris per produkt

Skapa grupper för unik prissättning

För muspekaren över Användare i den svarta verktygslisten i överkant

Klicka på Grupper i menyn som fälls ut

Klicka på Ny grupp för att skapa en ny eller på ett namn för en befintlig grupp för att administrera den

Grunduppgifter för grupp

Namn

Ge gruppen ett namn. Detta namn är oftast endast internt, förutom om du väljer att låta dina kunder själva välja grupp i ett registreringsformulär. Om du har prisgrupper och använder t.ex Visma så  är det förmodligen så att namnet på gruppen i SiteSmart och gruppen i Visma måste ha samma namn och stavas på exakt samma sätt

Beskrivning

Beskrivningen är endast intern och således valfri att fylla i

Startsida efter inloggning

I denna dropplist kan du välja vilken sida kunderna som tillhör denna grupp ska komma till efter de har loggat in publikt. Dvs, det blir deras landningssida. Du kan ha olika landningssidor för varje grupp om du önskar och varje användare i gruppen kan ha sin egna unika landningssida

Anonym grupp för ej inloggade

Kryssar du i denna ruta så får alla som besökare din e-handel de priser som anges för denna grupp utan att de behöver logga in

Denna grupp tilldelas alla publika registreringar

Välj denna om du vill att alla som registrerar sig på din sida ska hamna i denna grupp

Denna grupp är publik / visas på användarregistrering

Om du vill att dina besökare ska kunna välja att tillhöra denna grupp när de registrerar sig så kryssar du i denna ruta. Namnet på gruppen kommer då att synas i en dropplist i formuläret för registrering

Du kan inte kryssa i alla checkboxar utan väljer en av dem. 

Om detta är en grupp där du själv har tänkt att tilldela unika användare och ge dem unika priser så kryssar du inte i någon av checkboxarna

Grupprabatt / påslag

Klicka på Grupprabatt / påslag i menyn till vänster. Det går att ange unikt pris för alla kategorier eller per kategori

Rabatt / påslag värde i %

Om du vill ange en generell rabatt för alla kategorier på 10% så  skriver du -10
Om det ska vara ett påslag på priset med 10% så skriver du 10

Kategori-rabatt / påslag

Om inte en generell rabatt / påslag ska gälla för alla kategorier så kan du istället ange per kategori

Glöm ej att spara!

Om du inte vill ange ett unikt pris för kategorier utan istället för enskilda produkter så går du till E-handel och letar upp produkten och klickar på dess namn för att komma till administrationsläge. Klicka på Pris per användargrupp i menyn till vänster. De grupper du har skapat syns i en lista och för varje grupp skriver du in priset för produkten

HUR ANVÄNDS PRISGRUPPER?

Tillsammans med  Användare/användargrupper kan du skapa grupper, t.ex. A kunder och B kunder, och ange en rabatt/påslag för de som är användare i den gruppen. Det innebär att de kan få ett annat pris på produkterna mot dina andra kunder. Du kan själv bestämma vem som ska tillhöra gruppen, det kan vara enskilda personer eller företag och föreningar.

Du kan ha obegränsat antal grupper med olika priser för alla grupper. Det går att sätta en generell rabatt/påslag för alla produkter, (per kategori) men det går också att sätta individuellt rabatterat pris/påslag per produkt.

Så gör du 

Skapa först en grupp och skapa användare som du lägger in i gruppen. När du skapar gruppen kan du ange en generell rabatt/påslag per kategori. Vill du hellre ange pris per produkt för varje användargrupp så går det bra.

Tänk på att dina kunder inte kan få sitt unika pris om de inte erhållit inloggningsuppgifter från dig. Det innebär att de först måste logga in innan de ser sina priser.

Tidsstyra användargrupp för specifik produkt 

Det går att välja att de kunder som handlar en viss produkt ska hamna i en användargrupp som använder prisgrupper med speciella priser. Ange även hur länge de ska ha möjlighet att vara medlem i den användargruppen. För att göra dessa inställningar går du till den aktuella produkten i e-handelsadministrationen och klickar på Användargrupp som produkt i menyn till vänster

SiteSmart "Trygg Drift" är en obligatorisk månadskostnad som säkerställer våra kunders framåtdrift genom support samtidigt som e-handeln och hemsidan framtidssäkras genom löpande uppgradering av systemkod.

Om du inte hittar det du söker på denna supportsida kan du kontakta vår support via telefon eller e-post. För att tillgodose dig den support vi ger och samtidigt  få ut maximalt av ditt publiceringssystem, behöver du ha genomgått en introduktion i SiteSmart CMS och e-handel.  

Vi finns på plats och svarar på dina frågor måndag - fredag mellan kl 09.00 och 16.00.
Vi reserverar oss däremot för begränsningar under semestertider, större helger och klämdagar.

Stängt för lunch 12.00-13.00.

SITEMAP |  SKICKA E-POST |  0141-20 25 40